Teljes támogatás a közgyűlésen

A Magyar Golf Szövetség közgyűlése egyhangúlag fogadta el az elmúlt év szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint 2019 terveit. A küldöttek Sugár Andrást tiszteletbeli elnöknek választották, és megemlékeztek a Szövetség nemrégiben elhunyt egykori elnökéről, dr. Gergely Ferencről is.

 

Május 16-án, a Highland Golf Clubban került sor a Magyar Golf Szövetség éves rendes közgyűlésére. A napirendi pontok között 2018 szakmai, pénzügyi tervének, közhasznúsági jelentésének és mérlegének elfogadása, a 2019.évi tervek jóváhagyása, valamint az alapszabály módosítása szerepelt.

dr. Szivek Norbert elnök megnyitóját követően, Makszin Áron, főtitkár ismertette a Szövetség szakmai és pénzügyi beszámolóját, melyet a közgyűlés tagjai számára megküldött közhasznúsági jelentéssel és mérleggel együtt, dr. Törös Judit, az Ellenőrző Testület tagja ajánlására, 31 szavazattal, egyhangúlag elfogadott. Ugyancsak a főtitkár ismertette az idei célokat, melyek közül a golfozók, a versenyzők létszámának további növelését, az olimpiai keret támogatását, a junior program folytatása és a klubok műhelytámogatását tűzte ki legfőbb feladatul. Ezen tervek megvalósításához a felnőtt, kezdő golfozó és országos junior programok, valamint a nyári táborok szervezésének folytatását, a junior, felnőtt, szenior és profi válogatottak versenyeztetését, valamint a szövetségi versenyek színvonalának és létszámának növelését emelte ki. Az alapszabály módosítása a Szövetség székhelyváltozása miatt vált szükségessé.

A küldöttek méltó módon, családja körében, dr. Szlávy Tibor méltatása mellett emlékeztek meg a Szövetség egykori elnökéről, a Hall of Fame tagjáról, dr. Gergely Ferencről.

Végül dr. Szivek Norbert elnök javaslatára, a közgyűlés tagjai egyöntetűen választották meg Sugár Andrást a Szövetség tiszteletbeli elnökének, aki 2006-2017 között töltötte be az elnöki pozíciót.

 

 

Összes hír