Tárgymutató

Tartalomjegyzék

Előszó „A golf szabályai 2023” című kiadványhoz
Néhány szó a Szabályok használatáról

I. A játék alapjai (1–4. szabály) 1
1. szabály: A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok 1
1.1. A golfjáték 1
1.2. A játékos magatartására vonatkozó követelmények 1
1.3. Szabályos játék 2

2. szabály: A pálya 7
2.1. A pálya határai és a pályahatáron kívüli terület (Out-of-Bounds, OB) 7
2.2. A pálya meghatározott területei 7
2.3. A játékot esetlegesen zavaró tárgyak és körülmények 9
2.4. Játékon kívüli területek (No Play Zones – tilos zónák) 9

3. szabály: A verseny 10
3.1. Minden versenyre érvényes alapelemek 10
3.2. Match play 11
3.3. Stroke play 17

4. szabály: A játékos felszerelése 21
4.1. Ütők 21
4.2. Labdák 26
4.3. Felszerelés használata 27

II. A versenykör lejátszása és a szakasz megjátszása (5–6. szabály) 33
5. szabály: A versenykör lejátszása 33
5.1. A versenykör jelentése 33
5.2. Gyakorlás a pályán a versenykörök előtt vagy között 33
5.3. A versenykör megkezdése és befejezése 34
5.4. Játék csoportban (group) 35
5.5. Gyakorlás a versenykörben vagy mialatt a játék le van állítva 36
5.6. Indokolatlan késedelem, a játék megfelelő tempója 37
5.7. A játék abbahagyása és folytatása 39

6. szabály: A szakasz megjátszása 43
6.1. Szakasz megjátszásának elkezdése 43
6.2. A labda elütőterületről történő megjátszása 44
6.3. A szakasz megjátszásához használt labda 47
6.4. A játék sorrendje a szakasz megjátszásakor 50
6.5. A szakasz befejezése 54

III. A labda megjátszása (7–11. szabály) 55
7. szabály: A labda keresése: megtalálás és azonosítás 55
7.1. A labda alapos keresése 55
7.2. A labda azonosítása 56
7.3. A labda felvétele azonosítás céljából 56
7.4. A labdát a keresése vagy az azonosítása során véletlenül elmozdítják 57

8. szabály: A pálya megjátszása annak aktuális állapotában 58
8.1. Az ütés környezetét javító lépések 58
8.2. A pálya állapotának szándékos megváltoztatása a játékos saját nyugvó labdájának vagy elvég-zendő ütésének befolyásolása céljából 63
8.3. A pálya állapotának szándékos megváltoztatása egy másik játékos nyugvó labdájának vagy elvég-zendő ütésének befolyásolása céljából 64

9. szabály: Labda megjátszása onnan, ahol fekszik; nyugvó labda felvétele vagy elmozdítása 66
9.1. A labda megjátszása onnan, ahol fekszik 66
9.2. Annak megítélése, hogy a labda elmozdult-e, és ha igen, mi okozta azt 67
9.3. Természeti erők által elmozdított labda 68
9.4. A játékos által felvett vagy elmozdított labda 68
9.5. Az ellenfél által felvett vagy elmozdított labda match playben 70
9.6. Külső tényező által felvett/felkapott vagy elmozdított labda 71
9.7. Felvett vagy elmozdított labdajelölő 72

10. szabály: Felkészülés az ütésre, az ütés, tanácsadás és segítség, caddie-k 73
10.1. Az ütés 73
10.2. Tanácsadás és egyéb segítség 75
10.3. A caddie (segítő) 78

11. szabály – A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt, állatot vagy tárgyat; a mozgás-ban lévő labda befolyásolására irányuló szándékos cselekmények 82
11.1. A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt vagy egy külső tényezőt 82
11.2. A mozgásban levő labdát egy személy szándékosan eltéríti vagy megállítja 84
11.3. Tárgyak szándékos elmozdítása vagy a környezet szándékos megváltoztatása a mozgó labda be-folyásolására 86

IV. A bunkerre és a greenre vonatkozó speciális szabályok (12–13. szabály) 88
12. szabály: Bunkerek (homokcsapdák) 88
12.1. Amikor a labda a bunkerben van 88
12.2. A labda megjátszása bunkerben 89
12.3. A bunkerben lévő labdára vonatkozó speciális könnyítési szabályok 91

13. szabály: A putting greenek (gurítóterületek) 92
13.1. A greeneken megengedett és elvárt tevékenységek 92
13.2. A zászlórúd 96
13.3. Lyuk peremén egyensúlyozó labda 100

V. A labda felvétele és ismételt játékba hozása (14. szabály) 102
14. szabály: A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda megjelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről 102
14.1. A labda lejelölése, felvétele és megtisztítása 102
14.2. A labda visszahelyezése egy konkrét helyre 104
14.3. A labda ejtése a könnyítési területen 107
14.4. Amikor a játékos labdája újra játékba kerül az után, hogy az eredeti labda kikerült a játékból 112
14.5. A labda cseréje, visszahelyezése, ejtése vagy helyezése során elkövetett hibák kijavítása 113
14.6. Az ütés elvégzése az előző ütés helyéről 114
14.7. Játék idegen helyről 116

VI. Büntetés nélküli könnyítés (15–16. szabály) 119
15. szabály: Könnyítés laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt (beleértve amikor a labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot) 119
15.1. Laza természetes anyagok 119
15.2. Mozdítható akadályok 120
15.3. A labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot 123

16. szabály: Könnyítés rendellenes pályaviszonyok (beleértve a mozdíthatatlan akadályokat), veszé-lyes állat okozta fenyegető helyzet és besüppedt labda miatt 126
16.1. Rendellenes pályaviszonyok (beleértve a mozdíthatatlan akadályokat) 126
16.2. Veszélyes állat okozta fenyegető helyzet 133
16.3. Besüppedt labda 134
16.4. A labda felvétele annak ellenőrzésére, hogy fekvésének körülményei lehetővé teszik-e könnyítés igénybevételét 137

VII. Büntetéssel járó könnyítés (17–19. szabály) 139
17. szabály: Büntetőterületek 139
17.1. A büntetőterületen lévő labdára vonatkozó lehetőségek 139
17.2. A labda büntetőterületről való megjátszása utáni lehetőségek 144
17.3. Könnyítést más szabályok alapján nem lehet igénybe venni büntetőterületen lévő labda esetén 147

18. szabály: Ütés és távolság könnyítés, elveszett vagy pályahatáron kívüli labda, ideiglenes labda 149
18.1. Választható ütés és távolság könnyítés büntetéssel 149
18.2. Kötelező ütés és távolság könnyítés büntetéssel, elveszett vagy pályahatáron kívülre került labda esetében 149
18.3. Ideiglenes labda 152

19. szabály: Játszhatatlan labda 157
19.1. A játékos a büntetőterületek kivételével bárhol a pályán dönthet úgy, hogy játszhatatlan labda miatt könnyítést vesz igénybe 157
19.2. Könnyítési lehetőségek játszhatatlan labda miatt az általános területen vagy a greenen 157
19.3. Könnyítési lehetőségek játszhatatlan labda miatt a bunkerben 159

VIII. A játékosokra és a Bizottságra vonatkozó eljárások a Szabályok alkalmazásával kapcsolatos vitás esetekben (20. szabály) 161
20. szabály: A versenykör során felmerült vitás esetek eldöntése; a bírók és a Bizottság döntései 161
20.1. A versenykör közben felmerült szabálykérdések eldöntése 161
20.2. Vitás esetek eldöntése a Szabályok alapján 165
20.3. A Szabályokban nem szereplő helyzetek 168

IX. A játék egyéb formái (21–24. szabály) 169
21. szabály: Az egyéni stroke play és match play egyéb formái 169
21.1. Stableford (stroke play Stableford pontozással) 169
21.2. Maximális ütésszám (stroke play ütésszám korláttal) 172
21.3. Par/Bogey (stroke play fiktív mérkőzéssel) 174
21.4. Three-Ball match play (háromlabdás mérkőzés) 177
21.5. A golf egyéb játékformái 178

22. szabály: Foursome (más néven felváltva ütés) 179
22.1. A Foursome játék áttekintése 179
22.2. A félhez tartozó partnerek bármelyike eljárhat a fél nevében 179
22.3. A félnek felváltva kell ütnie 179
22.4. A versenykör elkezdése 180
22.5. A partnerek játszhatnak közös ütőkkel 181
22.6. Játékos beállásának korlátozása a partner mögé ütés közben 181

23. szabály: Four-Ball (négylabdás játék) 182
23.1. A Four-Ball játékforma áttekintése 182
23.2. Eredményszámítás a Four-Ball játékban 182
23.3. Amikor a versenykör elkezdődik és véget ér; amikor egy szakasz befejezettnek számít. 184
23.4. A felet képviselheti csak egy, vagy mindkét partner 185
23.5. A játékos cselekményei, amelyek a partner játékára is kihatnak 186
23.6. A felek játékának sorrendje 187
23.7. A partnerek játszhatnak közös ütőkkel 187
23.8. Játékos beállásának korlátozása a partner mögé ütés közben 187
23.9. Amikor a büntetés csak az egyik, és amikor mindkét partnernek jár 187

24. szabály: Csapatversenyek 191
24.1. A csapatversenyek áttekintése 191
24.2. A csapatversenyek versenykiírása 191
24.3. A csapatkapitány 191
24.4. Tanácsadás a csapatverseny során 191

25. szabály: Módosítások fogyatékkal élő játékosok számára 193
25.1. Áttekintés 193
25.2 Módosítások vak játékosok számára 193
25.3 Módosítások amputált játékosok számára 195
25.4 Módosítások mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosok részére 196
25.5 Módosítások szellemileg sérült játékosok számára 200
25.6 Általános rendelkezések minden fogyatékossági kategória számára 202

Meghatározások 203
Tárgymutató 231
Az Amatőr Státusz Szabályai 244
A Felszerelésre Vonatkozó Szabályok 244
A Hivatalos Útmutató a Golf Szabályaihoz 244

Összes hír