Az amatőr státusz szabályai

Az amatőr státusz szabályai

Az amatőr státusz szabályai alapján különböztethetjük meg azokat, akik a kihívások miatt, pusztán kedvtelésből golfoznak azoktól, akik a sportágat professzionális szinten, díjazás ellenében űzik. A megfelelő – pl. a díjazásra vonatkozó – korlátozások és feltételek bevezetésével az amatőr státusz szabályai arra ösztönzik az amatőr golfozókat, hogy ne az anyagi előny, hanem a játék valódi öröme motiválja őket. Az az amatőr játékos, aki a vonatkozó szabályokat megszegi, kockáztatja amatőr státuszát és elveszíti játékjogosultságát amatőr versenyeken. Ezért kiemelten fontos, hogy játékosok és versenyszervezők behatóan ismerjék az amatőr státusz szabályait, amelyek a RandA.org weboldalon találhatók.

A felszerelésre vonatkozó szabályok

A felszerelésre vonatkozó szabályokban szereplő átfogó előírások, specifikációk és iránymutatások segítségével a sportszergyártók és -tervezők, illetve a versenyszervezők és a játékosok könnyebben átláthatják és alkalmazhatják a golfütők, a labdák és egyéb felszerelések tervezésére, gyártására vonatkozó szabályokat. Minden játékos köteles meggyőződni arról, hogy a felszerelése megfelel-e a Szabályoknak. A RandA.org weboldalon elérhető a felszerelésre vonatkozó szabályok interaktív verziója is, amely az adott speciális szabályhoz, specifikációhoz vagy mérési módszerhez kapcsolódóan hivatalos tesztekre mutató linkeket és/vagy videós segédleteket is tartalmaz.

A módosított szabályok a mozgásukban korlátozott golfozók számára

A módosított szabályok a mozgásukban korlátozott játékosok négy csoportját különböztetik meg. Céljuk, hogy egy mozgássérült játékos is azonos feltételek mellett versenyezhessen más játékosokkal – azok egészségi állapotától függetlenül. A módosított szabályok nem alkalmazandók automatikusan, minden Bizottság saját hatáskörében dönt arról, hogy a saját rendezésű versenyeken alkalmazza-e a szabálymódosítás elemeit, és ha igen, melyeket. A módosított szabályok megtalálhatók az Official Guide to the Rules of Golf című kiadványban, valamint a RandA.org weboldalon.

Összes hír