9. szabály: Labda megjátszása onnan, ahol fekszik; nyugvó labda felvétele vagy elmozdítása

A szabály célja: A 9. szabály a játék egyik központi alapelvével foglalkozik, amely szerint „a labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik”.

 • Ha a játékos labdája nyugalomba kerül, majd természeti erők (pl. szél vagy víz) miatt elmozdul, a játékosnak a labdát általában annak új helyéről kell megjátszania.
 • Ha a nyugvó labdát bárki felveszi vagy elmozdítja, illetve a labda az ütés előtt bármilyen külső tényező miatt elmozdul, azt vissza kell helyezni az eredeti helyére.
 • A játékosoknak a nyugvó labda közelében körültekintéssel kell eljárniuk, és az a játékos, aki miatt a saját vagy az ellenfél labdája elmozdul, általában büntetést kap (kivéve, ha ez a greenen történik).

 

9.  A labda megjátszása onnan, ahol fekszik; a nyugvó labda felvétele vagy elmozdítása

A 9. szabály a pályán játékban lévő nyugvó labdára vonatkozik, és nemcsak a versenykörben, hanem a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt is alkalmazandó.

9.1.  A labda megjátszása onnan, ahol fekszik

a. A labda megjátszása arról a helyről, ahol nyugalomba került

A játékosnak a pályán nyugvó labdáját onnan kell megjátszania, ahol az fekszik, kivéve, ha a Szabályok előírják vagy lehetővé teszik, hogy a játékos:

 • a labdát a pálya egy másik pontjáról játssza meg, vagy
 • felvegye a labdát, majd visszahelyezze az eredeti helyére.
b. Teendő ha a labda a hátralendítés vagy az ütés során elmozdul

Ha a játékos nyugvó labdája elmozdul, miután a játékos elkezdte az ütést vagy a hátralendítést az ütéshez és folytatja az ütés mozdulatsorát:

 • Az elmozdulás okától függetlenül a labdát nem helyezheti vissza.
 • Ehelyett a játékosnak arról a helyről kell megjátszania a labdát, ahol az az ütés után nyugalomba kerül.
 • Ha a labda a játékos miatt mozdult el, a 9.4b. szabály alapján kell eldönteni, hogy ez büntetendő-e.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásának vagy a labda idegen helyről való megjátszásának a 9.1. szabály megszegésével történő elkövetéséért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

9.2.  Annak megítélése, hogy a labda elmozdult-e, és ha igen, mi okozta azt

a. Annak megítélése, hogy a labda elmozdult-e

A játékos nyugvó labdája csak akkor tekinthető elmozdultnak, ha tény vagy szinte biztos, hogy elmozdult.

Ha lehetséges, de se nem tény, se nem biztos, hogy a labda elmozdult, úgy kell tekinteni, hogy a labda nem mozdult el, és onnan kell megjátszani, ahol fekszik.

b. Az elmozdulás okának eldöntése

Ha a játékos nyugvó labdája elmozdult, akkor:

 • El kell dönteni, hogy mitől mozdult el.
 • Ez határozza meg ugyanis, hogy a játékosnak vissza kell-e helyeznie a labdát vagy onnan kell megjátszani, ahol fekszik, illetve hogy ez büntetendő-e.

(1) Négy lehetséges ok. A Szabályok négy olyan okot határoznak meg, amelyek miatt a nyugvó labda egy ütés előtt elmozdulhat:

 • Természeti erők (pl. szél, víz) (lásd: 9.3. szabály)
 • A játékos vagy a caddie-je (lásd: 9.4. szabály)
 • Match playben az ellenfél vagy az ő caddie-je (lásd: 9.5. szabály)
 • Stroke playben külső tényező, beleértve bármelyik másik játékost (lásd: 9.6. szabály).

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

(2) A „tény vagy szinte biztos” elv alkalmazása az elmozdulás okának eldöntéséhez.

 • A játékos, az ellenfél vagy egy külső tényező csak akkor tekinthető a labda elmozdulását okozó tényezőnek, ha tény vagy szinte biztos, hogy az elmozdulást azok okozták.
 • Ha se nem tény, se nem biztos, hogy a labda elmozdulását e három lehetséges ok legalább egyike okozta, akkor úgy kell tekinteni, hogy a labda természeti erők következtében mozdult el.

Ezen elv alkalmazásakor az észszerűség határain belül elérhető minden információt figyelembe kell venni, azaz minden olyan információt, amelyről a játékosnak tudomása van vagy amelyhez az észszerűség keretein belül és a játék túlzott késleltetése nélkül hozzá tud jutni.

9.3.  Természeti erők által elmozdított labda

Ha a játékos nyugvó labdája természeti erők (pl. szél vagy víz) miatt mozdul el:

 • nincs büntetés, és
 • a labdát az új helyéről kell megjátszani.

Kivétel – Ha a greenen lévő labda az után mozdul el, hogy korábban felvették és visszahelyezték, akkor vissza kell helyezni (lásd: 13.1d. szabály): Ha a játékos greenen lévő labdája az után mozdul el, hogy a játékos korábban felvette és visszahelyezte arra a helyre, ahonnan elmozdult:

 • A labdát vissza kell helyezni annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2. szabály).
 • E szabály érvényessége nem függ a labda elmozdulásának okától (beleértve a természeti erőket is).

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásának vagy a labda idegen helyről való megjátszásának a 9.3. szabály megszegésével történő elkövetéséért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

9.4.  A játékos által felvett vagy elmozdított labda

A 9.4. szabály kizárólag akkor alkalmazandó, ha tény vagy szinte biztos, hogy a nyugvó labdát a játékos (vagy a caddie-je) vette fel vagy mozdította el.

a. Amikor a felvett vagy elmozdult labdát vissza kell helyezni

Ha a játékos a nyugalomban levő labdáját felveszi vagy elmozdítja, azt vissza kell helyeznie annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2. szabály), kivéve, ha:

 • a játékos egy szabály alapján azért veszi fel a labdát, hogy könnyítést vegyen igénybe vagy a labdát egy másik helyre helyezze vissza (lásd: 14.2d. és 14.2e. szabály), vagy
 • a labda csak az után mozdul el, hogy a játékos megkezdte az ütést vagy a hátralendítést az ütéshez és folytatja az ütés mozdulatsorát (lásd: 9.1b. szabály).
b. Büntetés a labda felvételéért, szándékos megérintéséért vagy elmozdításáért

Ha a játékos a nyugvó labdáját felveszi, szándékosan megérinti vagy elmozdítja, a játékos egy büntetőütést kap.

Azonban van négy kivétel:

1. kivétel – A játékos felveheti vagy elmozdíthatja a labdát: Nincs büntetés azért, ha a játékos egy olyan szabály alapján veszi fel vagy mozdítja el a labdát, amely:

 • lehetővé teszi a labda felvételét majd az eredeti helyére történő visszahelyezését;
 • előírja az elmozdult labda eredeti helyre való visszahelyezését, vagy
 • előírja vagy lehetővé teszi, hogy a játékos ismét ejtse, helyezze, vagy egy másik helyről játssza meg a labdát

2. kivétel – A labda a megtalálása előtt véletlenül elmozdul: Nincs büntetés, ha a játékos a labda keresése vagy azonosítása során véletlenül elmozdítja azt (lásd: 7.4. szabály).

3. kivétel – A labda véletlenül elmozdul a greenen: Nincs büntetés, ha a játékos véletlenül elmozdítja a labdát a greenen (lásd: 13.1d. szabály), függetlenül attól, hogy az hogyan történt.

4. kivétel – A labda a greenen kívül véletlenül elmozdul egy szabály alkalmazásakor: Nincs büntetés, ha a játékos a greenen kívül véletlenül elmozdítja a labdát, miközben az észszerűség keretein belül kísérletet tesz arra, hogy:

 • megjelölje a labda helyét, felvegye vagy visszahelyezze a labdát, amikor azt a szabályok lehetővé teszik (lásd: 14.1. és 14.2. szabály);
 • eltávolítson egy mozdítható akadályt (lásd: 15.2. szabály);
 • helyreállítsa a megromlott környezetet, amikor azt a szabályok lehetővé teszik (lásd: 8.1d. szabály);
 • igénybe vegyen egy adott szabály szerinti könnyítést, beleértve annak meghatározását, hogy azon szabály szerint a könnyítés alkalmazható-e (pl. meglendíti az ütőjét, hogy megállapítsa, fennáll-e zavaró hatás), vagy hol vehető igénybe a könnyítés (pl. a legközelebbi teljes könnyítési pont meghatározása), vagy
 • mérést végezzen egy adott szabály szerint (pl. a játék sorrendjének meghatározásához a 6.4. szabály szerint).

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásának vagy a labda idegen helyről való megjátszásának a 9.4. szabály megszegésével történő elkövetéséért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

9.5.  Az ellenfél által felvett vagy elmozdított labda match playben

Ez a szabály kizárólag akkor alkalmazandó, ha tény vagy szinte biztos, hogy a játékos nyugvó labdáját az ellenfél (vagy a caddie-je) vette fel vagy mozdította el.

Ha az ellenfél idegen labdaként játssza meg a játékos labdáját, e szabály helyett a 6.3c(1) szabály alkalmazandó.

a. Amikor a felvett vagy elmozdult labdát vissza kell helyezni

Ha az ellenfél felveszi vagy elmozdítja a játékos nyugvó labdáját, a labdát vissza kell helyezni annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2. szabály), kivéve, ha:

 • az ellenfél megadja a következő ütést, a szakaszt vagy a mérkőzést (lásd: 3.2b. szabály), vagy
 • az ellenfél a játékos kérésére veszi fel vagy mozdítja el a labdát, mert a játékos egy szabály alkalmazásával könnyítést kíván igénybe venni vagy egy másik helyre kívánja visszahelyezni a labdát.
b. Büntetés a labda felvételéért, szándékos megérintéséért vagy elmozdításáért

Ha az ellenfél felveszi, szándékosan megérinti vagy elmozdítja a játékos nyugvó labdájátegy büntetőütést kap.

Azonban több kivétel is van:

1. kivétel – Az ellenfél felveheti a játékos a labdáját: Nincs büntetés, ha az ellenfél az alábbi esetekben veszi fel a labdát:

 • amikor megadja az ütést, a szakaszt vagy a mérkőzést a játékos számára, vagy
 • ezt a játékos kérésére teszi.

2. kivétel – Az ellenfél tévedésből megjelöli a játékos labdáját a greenen és felveszi azt: Nincs büntetés, amikor az ellenfél megjelöli a játékos labdájának helyét a greenen, majd felveszi azt, tévesen feltételezve, hogy az a saját labdája.

3. kivétel – Ugyanazok a kivételek, mint a játékos esetében: Nincs büntetés, ha az ellenfél véletlenül elmozdítja a labdát, miközben a 9.4b. szabály 2., 3. és 4. kivételében foglalt cselekmények bármelyikét hajtja végre.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásának vagy a labda idegen helyről való megjátszásának a 9.5. szabály megszegésével történő elkövetéséért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

9.6.  Külső tényező által felvett/felkapott vagy elmozdított labda

Amennyiben tény vagy szinte biztos, hogy a játékos labdáját egy külső tényező (stroke playben beleértve egy másik játékost vagy egy másik labdát) emelte fel vagy mozdította el:

 • nincs büntetés, és
 • A labdát vissza kell helyezni annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2. szabály).

E szabály alkalmazása nem függ attól, hogy a játékos labdáját megtalálták-e.

Azonban ha nem tudjuk tényszerűen vagy biztosan, hogy a labdát külső tényező vette fel/kapta fel vagy mozdította el, és ezáltal elveszett, akkor a 18.2. szabály szerint a játékosnak ütés és távolság könnyítést kell igénybe vennie.

Ha egy másik játékos a játékos labdáját idegen labdaként játssza meg, e szabály helyett a 6.3.c(2) szabályt kell alkalmazni.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásának vagy a labda idegen helyről való megjátszásának a 9.6. szabály megszegésével történő elkövetéséért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

9.7.  A felvett vagy elmozdított labdajelölő

Ez a szabály arra vonatkozik, hogy mi a teendő, ha a labda visszahelyezése előtt felveszik vagy elmozdítják a felvett labda helyét jelölő labdajelölőt.

a. A labdát vagy a labdajelölőt vissza kell helyezni

Ha a játékos labdajelölője bármilyen módon elmozdul (beleértve a természeti erők okozta elmozdulást) vagy felveszik, mielőtt a labdát visszahelyeznék, a játékosnak vagy:

 • vissza kell helyeznie a labdát annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2. szabály), vagy
 • egy labdajelölőt kell elhelyeznie az eredeti hely megjelöléséhez.
b. Büntetés a labdajelölő felvételéért vagy elmozdításáért

Ha a játékos vagy match playben az ellenfele felveszi vagy elmozdítja a játékos labdajelölőjét akkor, amikor a labdát már felvették, de még nem helyezték vissza, a játékos vagy ellenfele egy büntetőütést kap.

Kivétel – A 9.4b. és 9.5b. szabály kivételei a labdajelölő felvételére és elmozdítására is érvényesek: Azokban az esetekben, amikor a játékos vagy ellenfele nem kap büntetést a játékos labdájának felvételéért vagy véletlen elmozdításáért, a játékos labdajelölőjének felvételéért és véletlen elmozdításáért sem jár büntetés.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásának vagy a labda idegen helyről való megjátszásának a 9.7. szabály megszegésével történő elkövetéséért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

Összes hír