8. szabály: A pálya megjátszása annak aktuális állapotában

8. szabály: A pálya megjátszása annak aktuális állapotában

 

A szabály célja: A 8. szabály a játék egyik központi alapelvével foglalkozik, amely szerint „a pályát úgy kell megjátszanod, ahogy találod.” Amikor a játékos labdája nyugalomba kerül, a játékosnak szabály szerint el kell fogadnia az ütés környezetét, és azon a labda megjátszása előtt nem javíthat. Ugyanakkor a játékos megtehet bizonyos észszerű lépéseket, még ha azok javítják is az ütés környezetét; és annak javítása vagy rosszabbodása után csak bizonyos körülmények között lehet büntetés nélkül visszaállítani azt.

8.1. Az ütés környezetét javító lépések

Azon kitétel érvényre juttatása érdekében, hogy „a pályát úgy kell megjátszanod, ahogy találod”, e szabály meghatározza, hogy a játékos (bárhol a pályán vagy azon kívül) milyen lépéseket tehet „az ütés környezeténekjavítása érdekében a következő ütésének sikeréért. E lépések érinthetik:

 • a játékos nyugvó labdájának fekvését;
 • a játékos szándékolt beállásának területét;
 • a játékos szándékolt lendítésének területét;
 • a játékos ütésének irányát, és
 • azt a könnyítési területet, ahova a játékos a labdát ejteni vagy helyezni fogja.

Ez a szabály a versenykör alatt és a játék 5.7a. szabály szerinti leállításának idején végzett tevékenységekre egyaránt vonatkozik.

Nem vonatkozik azonban:

 • a laza természetes anyagoknak és a mozdítható akadályoknak a 15. szabályban meghatározott mértékű eltávolítására, vagy
 • a labda mozgása közben a játékos által végzett tevékenységre, amely a 11. szabály hatálya alá tartozik.

8.1a. Nem engedélyezett tevékenységek

A 8.1b., c. és d. szabályban foglalt korlátozások kivételével az alábbi lépések megtétele tilos, amennyiben azok javítják az ütés környezetét:

(1) Tilos elmozdítania, meghajlítania vagy letörnie:

 • az ott növő vagy rögzült természetes tárgyakat;
 • a mozdíthatatlan akadályokat, illetve a pálya szerves részét képező vagy a pályahatárt jelző tárgyakat, vagy
 • az elütőterület elütőbójáját a labdának az elütőterületről való megjátszásakor.

(2) Tilos laza természetes anyag vagy mozdítható akadály célzatos elhelyezése (pl. a beállás kialakítása vagy a játékvonal javítása érdekében).

(3) Tilos a talaj felszínének megváltoztatása például:

 • a kiütött fűcsomók visszahelyezésével;
 • már visszahelyezett kiütött fűcsomó vagy a helyükön lévő egyéb gyeptégladarabok eltávolításával vagy lenyomkodásával, vagy
 • lyukak, bemélyedések vagy egyenetlen felületek létrehozásával vagy felszámolásával.

(4) Tilos a homok vagy laza föld eltávolítása vagy lenyomkodása.

(5) Tilos a harmat és a dér letörlése, illetve a víz eltávolítása.

Büntetés a 8.1a. szabály megszegéséért: Általános büntetés.

8.1b. Engedélyezett tevékenységek

Az ütésre való felkészüléskor és annak elvégzésekor a játékos megteheti az alábbiakat, és ezekért akkor sem jár büntetés, ha a játékos ezzel javítja az ütés környezetét:

(1) Az észszerűség keretein belül alapos keresést folytathat a labda megtalálása és azonosítása érdekében (lásd: 7.1a. szabály).

(2) Észszerű lépéseket tehet a laza természetes anyagok (lásd: 15.1. szabály) és a mozdítható akadályok (lásd: 15.2. szabály) eltávolítása érdekében.

(3) Észszerű lépéseket tehet a labda helyének megjelölése és a labdának a 14.1. és a 14.2. szabály szerinti felvétele és visszahelyezése érdekében.

(4) A játékos közvetlenül a labda előtt vagy mögött lágyan leteheti az ütőfejét a talajra. A „lágyan leteszi” azt jelenti, hogy a fű, a talaj, a homok vagy más anyag a talajszinten vagy afölött megtartja az ütő súlyát.

Azonban a játékos nem:

 • nyomhatja az ütőt a talajba és
 • nem érintheti meg a homokot közvetlenül a labda előtt vagy mögött, ha a labda bunkerben van (lásd: 12.2b(1) szabály).

(5) Szilárdan megvetheti a lábát a beálláshoz, pl. az észszerűség határain belül a homokba vagy a laza talajba mélyesztheti a lábát.

(6) Az elfogadható beállás érdekében a játékos az észszerűség keretein belül bármit megtehet, hogy a labdához férjen és az ütéshez beállhasson.

Azonban ennek során a játékos:

 • nem ragaszkodhat a szokásos beálláshoz vagy lendítési helyhez, és
 • a beállását a pálya lehető legkisebb rongálásával kell felvennie.

(7) Elüthet vagy elvégezheti a hátralendítést, amelyet majd ütés követ.

Azonban ha a labda bunkerben van, a 12.2b(1) szabály szerint a hátralendítés során a bunkerben lévő homokot nem szabad megérinteni.

(8) Az elütőterületen:

 • tee-t helyezhet a talajba vagy talajra (lásd: 6.2b(2) szabály);
 • bármilyen növő vagy rögzült természetes tárgyat elmozdíthat, meghajlíthat vagy eltörhet (lásd: 6.2b(3) szabály), és
 • megváltoztathatja a talaj felszínét, eltávolíthatja vagy lenyomkodhatja a homokot és a földet, valamint letörölheti a harmatot és a dért, illetve eltávolíthatja a vizet (lásd: 6.2b(3) szabály).

(9) Miután a bunkerből megjátszott labda a bunkeren kívülre került (lásd: 12.2b(3) szabály), a pálya gondozása érdekében a bunkerben elsimíthatja a homokot.

(10) A greenről eltávolíthatja a homokot és a laza földet, és kijavíthatja a sérüléseket (lásd: 13.1c. szabály).

(11) Elmozdíthat egy természetes tárgyat, hogy megállapítsa, laza-e.

Ha azonban a játékos azt állapítja meg, hogy a természetes tárgy növésben van vagy rögzült, akkor azt úgy kell hagynia, és a lehetőségekhez mérten vissza kell állítania az eredeti helyzetébe.

Lásd a 25.4g. szabályt (a 8.1b.(5) szabály módosításáról a mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékos beállására vonatkozólag).

8.1c. A büntetés elkerülése a 8.1a(1) vagy a 8.1a(2) szabály megszegésével létrehozott javítás előtti állapot visszaállításával

Ha a játékos a 8.1a(1) szabályt megszegve egy tárgy elmozdításával, félrehajlításával vagy eltörésével, illetve a 8.1a(2) szabályt megszegve egy tárgy célzatos elhelyezésével javított az ütés környezetén, akkor:

 • Nincs büntetés azért, ha a játékos a következő ütés előtt megszünteti a javítást oly módon, hogy az alábbi (1) és (2) pontban meghatározottak szerint visszaállítja az eredeti állapotot.
 • Azonban ha a játékos a 8.1a(3)–(5) pontokban meghatározott egyéb módon javít az ütés környezetén, az eredeti állapot visszaállításával nem kerülheti el a büntetést.

(1) Hogyan kell visszaállítani a tárgyak elmozdításával, meghajlításával vagy eltörésével javított környezetet. A játékos az ütés előtt azzal kerülheti el a 8.1a(1) szabály megszegéséért járó büntetést, ha az eredeti tárgyat a lehetőségekhez mérten visszaállítja az eredeti helyzetébe úgy, hogy ezáltal megszűnik a szabálysértéssel elért javítás. Ilyen például:

 • az eltávolított, pályahatárt jelző tárgy (pl. karó), vagy más szögbe állított pályahatárt jelző tárgy helyreállítása, vagy
 • elmozdított faág, fű vagy mozdíthatatlan akadály, visszahelyezése eredeti helyzetébe.

Azonban a játékos nem kerülheti el a büntetést, ha:

 • a visszaállítástól nem szűnik meg a javítás (pl. ha egy pályahatárt jelző tárgy vagy faág oly mértékben elhajlott vagy eltörött, hogy nem lehet visszaállítani az eredeti helyzetébe), vagy ha
 • az eredeti körülmények visszaállításához az eredeti tárgyon kívül mást is felhasznál, pl.:
  • az eredetitől eltérő vagy további tárgyat (pl. egy másik karót helyez abba a lyukba, ahonnan a pályahatárt jelző karót eltávolította, vagy visszakötözi a letört ágat a helyére), vagy
 • más anyagot is felhasznál az eredeti tárgy megjavításához (pl. ragasztószalagot egy törött pályahatárt jelző tárgy vagy ág rögzítéséhez).

(2) Hogyan kell visszaállítani a tárgyak célzatos elhelyezésével javított környezetet. A játékos úgy kerülheti el a 8.1a(2) szabály megszegéséért járó büntetést, ha a célzatosan elhelyezett tárgyat még az ütés előtt eltávolítja.

8.1d. A labda nyugalmi helyzetbe kerülése után megromlott környezet helyreállítása

Ha a játékos labdájának nyugalomba kerülése után az ütés környezete rosszabbodik:

(1) Amikor a környezetromlás előtti állapot visszaállítható. Ha az ütés környezetének romlását a játékoson kívüli személy, állat vagy mesterséges tárgy idézte elő, a játékos a 8.1a. szabályban előírt büntetés kiszabása nélkül megteheti az alábbiakat:

 • A lehetőségekhez képest helyreállíthatja az eredeti környezetet.
 • Megjelölheti a labda helyét, felveheti, megtisztíthatja és visszahelyezheti azt az eredeti helyére (lásd: 14.1. és 14.2. szabály), ha az eredeti környezet helyreállítása ezt megkívánja, vagy ha a körülmények romlása során valamilyen anyag került a labdára.
 • Ha a környezetromlás előtti állapot nem állítható könnyen vissza, felveheti majd visszahelyezheti a labdát arra a legközelebbi helyre (de a lyukhoz nem közelebb), (1) amelynél az ütés környezete a leginkább hasonló, (2) amely legfeljebb egy ütőhossz távolságra van a labda eredeti helyétől és (3) amely ugyanazon a pályaterületen található.

Kivétel – Ha a labda fekvése a labda felvétele vagy elmozdítása közben vagy után és visszahelyezése előtt romlik: Ez az eset a 14.2d. szabály hatálya alá tartozik, kivéve, ha a labda fekvése akkor romlott, amikor a játékot megállították és a labdát felvették; ekkor ugyanis a jelen szabály az irányadó.

(2) Amikor a környezetromlás előtti állapot nem állítható vissza. A játékos nem javíthatja az ütés környezetét (kivéve a 8.1c(1), 8.1c(2) és 13.1c szabály által megengedett esetekben), ha annak rosszabbodását az alábbiak okozták:

 • a játékos, beleértve a játékos caddie-jét,
 • más személy (aki nem bíró), miközben a játékos által jóváhagyott tevékenységet végzett, vagy
 • természeti erők, úgymint szél vagy víz.

Ha a játékos javítja a megromlott környezetet, amikor az nem megengedett, akkor általános büntetést kap a 8.1a szabály alapján.

Büntetés a 8.1d. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

 

8.2. A pálya állapotának szándékos megváltoztatása a játékos saját nyugvó labdájának vagy elvégzendő ütésének befolyásolása céljából

8.2a. Amikor a 8.2. szabály alkalmazandó

A 8.2. szabály kizárólag a játékos azon szándékos cselekményére vonatkozik, amelynek célja a pálya állapotának megváltoztatása saját nyugvó labdájának vagy elvégzendő ütésének befolyásolása érdekében.

A 8.2. szabály nem vonatkozik arra az esetre, amikor a játékos:

 • saját labdáját szándékosan eltéríti, megállítja vagy bármilyen fizikai körülményt szándékosan megváltoztat azzal a céllal, hogy befolyásolja a labda nyugalomba kerülésének helyét (ezzel az esettel a 11.2. és a 11.3. szabály foglalkozik), vagy
 • megváltoztatja az ütésének környezetét (ezzel az esettel a 8.1a. szabály foglalkozik).

8.2b. A pálya állapotának megváltoztatására irányuló tiltott tevékenységek

A játékos szándékoltan nem végezheti el a 8.1a. szabályban felsorolt tevékenységeket (kivéve a 8.1b., c. és d. pontban foglaltakat) a pálya állapotának megváltoztatása céljából, hogy azzal befolyásolja azt, hogy:

 • hová kerül a labdája vagy hol kerül nyugalomba a következő vagy egy későbbi ütés után, vagy
 • hová kerül a nyugvó labdája vagy hol kerül nyugalomba, ha az az ütés előtt elmozdul (pl. ha a labda meredek lejtőn van, és a játékos attól tart, hogy bokorba gurul).

Kivétel – A pálya gondozása: E szabály alapján nem büntetendő, ha a játékos a pálya gondozása céljából változtatja meg a pálya állapotát (pl. elsimítja a lábnyomokat egy bunkerben vagy visszateszi a helyére a kiütött fűcsomót).

Büntetés a 8.2. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

 

8.3. A pálya állapotának szándékos megváltoztatása egy másik játékos nyugvó labdájának vagy elvégzendő ütésének befolyásolása céljából

8.3a. Amikor a 8.3. szabály alkalmazandó

A 8.3. szabály kizárólag a játékos azon szándékos cselekvésére vonatkozik, amelynek célja a pálya állapotának megváltoztatása egy másik játékos nyugvó labdájának vagy következő ütésének befolyásolására.

A 8.3. szabály nem vonatkozik a játékos azon cselekvéseire, amelyek célja egy másik játékos mozgásban levő labdájának szándékos eltérítése, megállítása vagy bármilyen fizikai körülmény szándékos megváltoztatása azzal a céllal, hogy befolyásolja a labda nyugalomba kerülésének helyét (ezzel az esettel a 11.2. és a 11.3. szabály foglalkozik).

8.3b. A pálya állapotának megváltoztatására irányuló tiltott tevékenységek

A játékos szándékosan nem végezheti a 8.1a. szabályban felsorolt tevékenységeket (kivéve a 8.1b., c. és d. pontban) azzal a céllal, hogy:

 • javítsa vagy rontsa egy másik játékos ütésének környezetét, vagy
 • a pálya állapotát megváltoztassa, és ezzel befolyásolja azt, hogy:
 • hová kerül egy másik játékos labdája vagy hol kerül nyugalomba e játékos következő vagy egy későbbi ütése után, vagy
 • hová kerül egy másik játékos nyugvó labdája vagy hol kerül nyugalomba, ha az az ütés előtt elmozdul.

Kivétel – A pálya gondozása: E szabály alapján nem büntetendő, ha a játékos a pálya gondozása céljából változtatja meg a pálya állapotát (pl. elsimítja a lábnyomokat egy bunkerben vagy visszateszi a helyére a kiütött fűcsomót).

Büntetés a 8.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

Összes hír