7. szabály: A labda keresése: megtalálás és azonosítás

7. szabály: A labda keresése: megtalálás és azonosítás

 

A szabály célja: A 7. szabály megengedi, hogy a játékos az egyes ütések után az észszerűség határain belül mindent megtegyen a játékban lévő labdájának alapos keresése érdekében.

 • Ennek során azonban körültekintően kell eljárnia, mivel ha az eljárása túlzott és javítja a következő ütés környezetét, az büntetést vonhat maga után.
 • A játékos nem kap büntetést, ha a labda a keresés és azonosítás során véletlenül elmozdul, azonban ezt követően a labdát vissza kell helyezni az eredeti helyére.

7.1. A labda alapos keresése

7.1a. A játékos az észszerűség határain belül mindent megtehet a labda megtalálása és azonosítása érdekében

A játékos kötelessége, hogy minden ütés után megkeresse a játékban lévő labdáját.

A játékos alapos keresést folytathat a labdája után, amelynek során az észszerűség határain belül mindent megtehet annak megtalálása és azonosítása érdekében, pl.:

 • homokot és vizet távolíthat el, és
 • elmozdíthat vagy félrehajlíthat növényeket, füvet, bokrokat, faágakat és egyéb ott növő vagy rögzült természetes tárgyakat, azokat akár el is törheti, azonban csak akkor, ha ez a törés kizárólag a labda megtalálása és azonosítása érdekében az észszerűség határain belül végzett tevékenység következménye.

Amennyiben a labda alapos keresése közben tett észszerű tevékenységek javítják az ütés környezetét:

 • Nincs büntetés a 8.1a. szabály szerint, ha a javulás az alapos keresés eredménye.
 • Azonban ha a javulás olyan tevékenységek miatt következik be, amelyek túllépnek az alapos keresés észszerű keretein, a játékos általános büntetést kap a 8.1a. szabály megsértéséért.

A játékos a labda keresése és azonosítása során a laza természetes anyagokat (15.1. szabály) és a mozdítható akadályokat (15.2. szabály) egyaránt eltávolíthatja.

7.1b. A játékos teendői, ha a labda fekvését befolyásoló homok a labda keresése vagy azonosítása során elmozdul

 • Ekkor a játékosnak helyre kell állítania az eredeti fekvést a homokban, azonban a korábban homokkal teljesen ellepett labdát szabad úgy visszahelyeznie, hogy egy kis része látható maradjon.
 • Ha a játékos az eredeti fekvés helyreállítása nélkül játssza meg a labdát, általános büntetést

 

7.2. A labda azonosítása

A játékos nyugvó labdáját az alábbi módok egyikével lehet azonosítani:

 • Ha a játékos vagy bárki más olyan körülmények között látta a labdát nyugalomba kerülni, amelyek alapján egyértelmű, hogy a játékos labdájáról van szó.
 • A játékos labdáján lévő azonosító jelölés alapján (lásd: 6.3a. Szabály), azonban ez nem alkalmazható, ha a labda környékén vele azonos márkájú és azonos megjelölésű labdát találnak.
 • Ha a játékos labdájával megegyező márkájú, típusú, számú és állapotú labdát azon a helyen találja meg, ahol a feltételezések szerint annak lennie kell (azonban ez a szabály nem érvényes akkor, ha az adott területen egy másik ugyanolyan labda van, és nem állapítható meg, hogy melyik a játékos labdája).

Ha a játékos ideiglenes labdáját nem lehet megkülönböztetni az eredeti labdájától, a 18.3c(2) szabály lép életbe.

 

7.3. A labda felvétele azonosítás céljából

Ha a labda feltételezhetően a játékosé, de a fekvése alapján nem lehet azonosítani:

 • a játékos felveheti a labdát, hogy azonosítsa (ennek során a labda elforgatása is engedélyezett), azonban
 • először meg kell jelölni a labda helyét, és a felvett labdát tilos annál jobban megtisztítani, mint ami az azonosításához szükséges (kivéve a greenen) (lásd: 14.1. szabály).

Ha a felvett labda a játékosé vagy egy másik játékosé, vissza kell helyeznie az eredeti helyére (lásd: 14.2. szabály).

Ha a játékos a jelen szabály szerint annak ellenére is felveszi a labdáját, hogy az azonosításhoz nem szükséges (kivéve a greenen, ahol a 13.1b. szabály ezt lehetővé teszi), vagy a felvétel előtt nem jelöli meg a labda helyét, vagy megtisztítja azt, amikor nem lehet, egy büntetőütést kap.

Büntetés a 7.3. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

 

7.4. A labdát a keresése vagy az azonosítása során véletlenül elmozdítják

Nincs büntetés akkor, ha a játékos labdáját a játékos, az ellenfél vagy bárki más véletlenül elmozdítja annak keresése vagy azonosítása során. Azonban ha a játékos a keresés megkezdése előtt mozdítja el a labdát, akkor egy büntetőütés büntetést kap a 9.4 szabály alapján.

E szabály szerint a „véletlenül” fogalmába bele tartozik, ha a labdát valaki úgy mozdítja el, hogy olyan észszerű lépéseket tesz a megtalálására, amelyek a labda elmozdítása által valószínűbbé teszik a labda helyének felderítését (pl. a lábával söpörgeti a magas füvet, vagy megráz egy fát).

Ebben az esetben a labdát vissza kell helyezni az eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály). Ennek során ha:

 • A labda bármilyen mozdíthatatlan akadályon, a pálya szerves részét képező tárgyon, pályahatárt jelző tárgyon, illetve ott növő vagy rögzült természetes tárgyon, e tárgy alatt vagy azzal érintkezve feküdt, a labdát vissza kell helyezni az eredeti helyére, az adott tárgyra, a tárgy alá vagy mellé (lásd: 14.2c. szabály).
 • A labdát homok fedte, helyre kell állítani az eredeti fekvést, a labdát pedig ebben a fekvésbe kell visszahelyezni (lásd: 14.2d(1) szabály). Azonban ennek során a játékos úgy is visszahelyezheti a labdát, hogy annak egy kis része látható legyen.

Lásd még: 15.1a. szabály (a laza természetes anyagok eltávolításának korlátozása a labda visszahelyezése előtt).

Büntetés a 7.4. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Összes hír