6. szabály: A szakasz megjátszása

6. szabály: A szakasz megjátszása

 

A szabály célja: A 6. szabály a szakasz megjátszásával foglalkozik: előírja, hogy milyen konkrét szabályok vonatkoznak a szakasz elkezdésekor elvégzett kezdőütésre, hogy a teljes szakaszon ugyanazt a labdát kell használni (kivéve, ha a labdacsere engedélyezett), valamint meghatározza a játék sorrendjét (amely match playben jobban számít, mint stroke playben) és a szakasz befejezésének módját.

                    

6.1. Szakasz megjátszásának elkezdése

6.1a. A szakasz megkezdése

A játékos akkor kezdi el a szakaszt, amikor elvégzi a szakasz kezdőütését.

A szakasz akkor is elkezdettnek számít, ha a játékos az ütést az elütőterületen kívülről végzi el (lásd: 6.1b. szabály), vagy az ütést egy konkrét szabály alapján törlik.

6.1b. A labdát az elütőterületről kell megjátszani

A játékosnak minden szakaszt úgy kell elkezdenie, hogy a labdát a 6.2b. szabály szerint az elütőterületen belül, annak bármely részéről játssza meg.

Ha a szakaszt elkezdő játékos az elütőterületen kívülről játssza meg a labdát (beleértve azt is, amikor akár ugyanannak, akár egy másik szakasznak egy idegen elütőhelyéről (bójapárjától) játssza meg:

(1) Match play. Nincs büntetés, azonban az ellenfél érvénytelenítheti az ütést:

 • Ezt haladéktalanul és még az előtt meg kell tennie, hogy bármelyik játékos elvégezne egy újabb ütést. Ha az ellenfél érvényteleníti az ütést, az nem vonható vissza.
 • Ha az ellenfél érvényteleníti az ütést, a játékosnak az elütőterületen belülről kell megjátszania a labdát, és továbbra is ő következik.
 • Ha az ellenfél nem érvényteleníti az ütést, az ütés számít, a labda játékban van, és onnan kell megjátszani, ahol fekszik.

(2) Stroke play. A játékos általános büntetést (két büntetőütést) kap, és a hibát úgy kell javítania, hogy az elütőterületen belülről újra megjátssza a labdát:

 • Az elütőterületen kívülről megjátszott labda nincs játékban.
 • A hibás ütés és a hiba kijavítása előtt esetlegesen elvégzett többi ütés (pl. a tényleges ütések és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütések) nem számít.
 • Ha a játékos egy új szakasz kezdőütése előtt vagy – a versenykör utolsó szakasza esetén – eredménykártyájának leadása előtt nem javítja ki a hibát, kizárják.

 

6.2. A labda elütőterületről történő megjátszása

.2a. Amikor az elütőterületre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell

A 6.2b. szabály elütőterületre vonatkozó előírásait kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a játékosnak az elütőterületről kell vagy lehet megjátszania egy labdát. Ez azokat az eseteket jelenti, amikor:

 • a játékos elkezdi megjátszani a szakaszt (lásd: 6.1. szabály);
 • a játékos egy adott szabály alapján ismét az elütőterületről játszik (lásd: 14.6. szabály), vagy
 • a játékos labdája egy ütés után vagy azt követően, hogy a játékos könnyítést vett igénybe, játékban van az elütőterületen.

Ez a szabály kizárólag arra az elütőterületre vonatkozik, ahonnan a játékosnak az adott szakasz megjátszását el kell kezdenie; a pályán levő többi elütőhelyre nem (függetlenül attól, hogy azok az adott szakaszon vagy egy másik szakaszon vannak-e).

 

6.2b. Az elütőterületre vonatkozó szabályok

(1) Amikor a labda az elütőterületen van

 • A labda akkor van az elütőterületen, ha bármely része az elütőterület bármely részével érintkezik vagy felette van (feltee-elve).
 • A játékos az elütőterületen kívül állva is elütheti az elütőterületen lévő labdát.

(2) A labda a tee-ről vagy közvetlenül a talajról egyaránt megjátszható. A labdát a következő helyek egyikéről kell megjátszani:

 • a talajba szúrt vagy a talajra letett tee-ről, vagy
 • közvetlenül a talajról.

E szabály alkalmazásában a „talaj” szó alatt a homok és más olyan természetes anyag értendő, amelyen a tee-t vagy a labdát el lehet helyezni.

Tilos az ütést nem szabályos tee-n vagy a jelen szabály által meg nem engedett módon feltee-elt labdával elvégezni.

Büntetés a 6.2b(2) szabály megszegéséért:

 • Büntetés első szabálysértésért: általános büntetés.
 • Büntetés második szabálysértésért: kizárás.

(3) Az elütőterület talajviszonyainak javítása. A játékos az ütés előtt az alábbi módokon javíthatja az ütés környezetét az elütőterületen (lásd: 8.1.b(8) szabály):

 • megváltoztathatja a talaj felszínét az elütőterületen (pl. egy ütővel vagy lábbal bemélyedést vájhat bele);
 • elmozdíthat, meghajlíthat vagy letörhet növényeket, pl. füvet, gyomot és egyéb természetes tárgyakat, amelyek az elütőterületen a talajba rögzülnek vagy ott nőnek;
 • eltávolíthatja vagy lenyomkodhatja az elütőterületet borító homokot és földet, és
 • eltávolíthatja az elütőterületen lévő harmatot, deret és vizet.

Azonban a játékos általános büntetést kap, ha a 8.1a. szabályt megsértve bármely egyéb módon javítja az ütés környezetét.

(4) Az elütőbóják elmozdításának korlátozása az elütőterületről történő játék során.

 • Az elütőbóják helyét a Bizottság határozza meg az elütőterületek kijelölésekor. Az elütőbójáknak ezen a helyen kell maradniuk minden olyan játékosnál, aki az adott elütőterületről játszik.
 • Ha a játékos az elütőterületről játszott játék előtt az ütés környezetét javítja bármely elütőbója elmozdításával, általános büntetést kap a 8.1a(1) szabály megszegéséért.
 • Ha egyik vagy mindkét elütőbója hiányzik, a játékosnak a Bizottság segítségét kell kérnie. Azonban ha a Bizottság észszerű időn belül nem elérhető, a játékos legjobb belátása (1.3b(2) szabály) szerint megbecsülheti az elütőterület helyét.

Az elütőbójákat minden egyéb esetben szokásos mozdítható akadályoknak kell tekinteni, amelyek a 15.2. szabály szerint elmozdíthatók.

(5) A labda az ütés elvégzéséig nincs játékban. Függetlenül attól, hogy a labda a tee-n vagy a talajon van-e, a szakasz megkezdésekor vagy egy adott szabály alapján ismét az elütőterületről játszott játék esetén a labda:

 • mindaddig nincs játékban, amíg a játékos el nem végzi az ütést, és
 • az ütés előtt büntetés nélkül felvehető vagy elmozdítható.

Ha a tee-re helyezett labda leesik vagy a játékos az ütés előtt lelöki onnan, az bárhol az elütőterületen büntetés nélkül visszahelyezhető a tee-re.

Azonban nincs büntetés, ha a játékos a tee-ről leesett labdát esés közben vagy esés után megüti: ekkor az ütés számít és a labda játékban van.

(6) A játékban lévő labda az elütőterületen fekszik. Ha a játékban lévő labda az elütőterületen fekszik egy ütés (pl. egy tee-re helyezett labda egy elvétett ütés) vagy könnyítés igénybevétele után, a játékos:

 • büntetés nélkül felveheti vagy elmozdíthatja a labdát (lásd: 9.4b. szabály, 1. kivétel), és
 • a (2) pont értelmében a labdát vagy egy másik labdát (beleértve az eredeti labdát is onnan, ahol fekszik) az elütőterületről bárhonnan megjátszhatja egy tee-ről vagy közvetlenül a talajról.

Büntetés a 6.2b(6). szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

 

6.3. A szakasz megjátszásához használt labda

A szabály célja: A szakasz megjátszása során ütésekkel haladnak az elütőterülettől a greenig, ahol a labdát a lyukba juttatják. A játékosnak a kezdőütés után szabály szerint ugyanazzal a labdával kell játszania a szakasz befejezéséig. Büntetés jár akkor, ha a játékos idegen vagy cserelabdát üt el akkor, amikor a Szabályok a labdacserét nem teszi lehetővé.

6.3a. A szakasz befejezése az elütőterületről megjátszott labdával

Amikor a játékos az elütőterületről elkezdi a szakaszt, bármilyen szabályos labdát megjátszhat, két szakasz között pedig labdát cserélhet.

A szakaszt a játékosnak azzal a labdával kell befejeznie, amelyet az elütőterületről megjátszott, kivéve, ha:

 • a labda elveszett vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • a játékos kicseréli a labdát (függetlenül attól, hogy azt a Szabályok megengedik vagy sem).

Erősen javasolt, hogy a játékos azonosító jelöléssel lássa el a játékba hozni kívánt labdát (lásd: 7.2. szabály).

6.3b. Labdacsere a szakasz megjátszása közben

(1) Amikor a játékos labdát cserélhet, és amikor nem. Bizonyos szabályok megengedik, hogy a játékos a szakasz megjátszásához használt labdát másik labdára cserélje, és azt hozza játékba, más szabályok viszont tiltják ezt:

 • Amikor a játékos egy szabály alapján könnyítést vesz igénybe, pl. ejti vagy helyezi a labdát (pl. ha a labda nem a marad meg a könnyítési területen vagy a játékos a greenen vesz igénybe könnyítést), ehhez a játékos használhatja akár az eredeti labdát, de akár egy másik labdát is (14.3a. szabály);
 • ha a játékos ismét ugyanarról a helyről játszik, ahonnan az előző ütést elvégezte, használhatja az eredeti labdát, de akár egy másik labdát is (14.6. szabály), és
 • ha a játékos a labdát visszahelyezi egy adott helyre, ahhoz – bizonyos kivételekkel – az eredeti labdát kell használnia, cserelabdát nem használhat (14.2a. szabály).

(2) Amikor a cserelabda lesz a játékban lévő labda. Ha a játékos az eredeti labdát kicserélve egy másik labdát hoz játékba (lásd: 14.4. szabály):

 • Az eredeti labda akkor sem számít már játékban levőnek, ha egyébként a pályán van nyugvó állapotban.
 • Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a játékos:
 • akkor cserélte ki az eredeti labdát egy másik labdára, amikor azt a Szabályok nem tette lehetővé (függetlenül attól, hogy a játékos észrevette-e, hogy másik labdát használ), vagy
 • a cserelabdát (1) idegen helyre, (2) szabálytalanul vagy (3) meg nem engedett eljárással helyezte vissza, ejtette vagy helyezte.
 • Az esetleges hibáknak a cserelabda megjátszása előtt történő kijavításáról a 14.5. szabály rendelkezik.

Ha a játékos eredeti labdáját nem találták meg, és ő ezért az ütés és távolság könnyítéssel (lásd: 17.1d., 18.1., 18.2b. és 19.2a. szabály) vagy a labdával történtek tényleges vagy szinte biztos ismeretében egy vonatkozó szabályra hivatkozva (lásd: 6.3c, 9.6., 11.2c., 15.2b., 16.1e. és 17.1c. szabály) egy másik labdát hozott játékba, akkor:

 • a játékosnak a cserelabdával kell folytatnia a játékot, és
 • akkor sem játszhatja meg az eredeti labdát, ha azt az engedélyezett háromperces keresési idő alatt megtalálják a pályán (lásd: 18.2a(1). szabály).

(3) Szabálytalanul kicserélt labda elütése. Ha a játékos szabálytalanul kicserélt labdát üt el, a játékos egy büntető ütést kap, és a szabálytalanul kicserélt labdával kell végigjátszania a szakaszt.

6.3c. Idegen labda

(1) Idegen labdával tett ütés. A játékos nem végezhet ütést idegen labdával.

Kivétel – Vízben mozgó labda: Nincs büntetés, ha a játékos olyan idegen labdát üt meg, amely egy büntetőterületen levő vízben vagy ideiglenes vízben mozog:

 • ekkor az ütés nem számít, és
 • a játékosnak a hibát a Szabályoknak megfelelően javítania kell úgy, hogy a megfelelő labdát az eredeti helyről játssza meg, vagy a Szabályok alapján könnyítést vesz igénybe.

Büntetés az idegen labda 6.3.c(1) szabály megszegésével történő megjátszásáért:

Match playben: a játékos általános büntetést (szakaszvesztés) kap:

 • Ha egy szakasz megjátszása során a játékos és ellenfele egymás labdáját játsszák meg, az általános büntetést (szakaszvesztés) az elsőként idegen labdát elütő játékos kapja.
 • Azonban ha nem ismert, hogy melyik idegen labdát játszották meg először, nincs büntetés, és a szakaszt a felcserélt labdákkal kell végigjátszani.

Stroke playben a játékos általános büntetést (két büntető ütés) kap, és javítania kell a hibát úgy, hogy a játékot az eredeti labda megjátszásával folytatja onnan, ahol az fekszik, vagy a Szabályok értelmében könnyítést kell igénybe vennie:

 • Az idegen labdával elvégzett ütés és a hiba kijavítása előtt elvégzett esetleges további ütések (beleértve a tényleges ütéseket és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott büntetőütéseket) nem számítanak.
 • Ha a játékos egy új szakasz kezdőütése előtt vagy – a versenykör utolsó szakasza esetén – eredménykártyájának leadása előtt nem javítja ki a hibát, kizárják.

(2) Teendő, ha a játékos labdáját egy másik játékos idegen labdaként játszotta meg. Ha tény vagy szinte biztos, hogy a játékos labdáját egy másik játékos idegen labdaként játszotta meg, a játékosnak vissza kell helyeznie az eredeti vagy egy másik labdát az eredeti (vagy ha az nem ismert, annak becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály).

E szabály alkalmazása nem függ attól, hogy az eredeti labdát megtalálják-e.

6.3d. Amikor a játékos egyszerre több labdát játszhat meg

A játékos egy szakaszon egyszerre több labdát kizárólag akkor játszhat meg, ha:

 • ideiglenes labdát játszik meg (amely a 18.3c. szabály alapján vagy játékba kerül vagy amelyet fel kell adni), vagy
 • stroke playben két labdát játszik meg azért, hogy egy idegen helyről történő játékkal esetlegesen elkövetett súlyos szabálysértést kijavítson (lásd: 14.7b. szabály), vagy nem biztos abban, hogy mi a helyes eljárás (lásd: 20.1c(3) szabály).

6.4. A játék sorrendje a szakasz megjátszásakor

A szabály célja: A 6.4. szabály a szakaszon belüli játék sorrendjével foglalkozik. Az elütőterületről játszott játék sorrendjét először az határozza meg, hogy kié a kezdés joga, majd az, hogy melyik labda fekszik távolabb a lyuktól.

 • Match playben a játék sorrendje alapvető fontosságú. Ha egy játékos sorrenden kívül játszik, ellenfele érvénytelenítheti az adott ütést, és ezzel új ütésre kényszeríti a játékost.
 • Stroke playben nincs büntetés a sorrenden kívüli játékért, a játékosok számára pedig megengedett és egyúttal javasolt is, hogy „ready golfot” játsszanak, vagyis biztonságos és felelősségteljes módon játsszanak sorrenden kívül.

6.4a. Match play

(1) A játék sorrendje. A játékosnak és ellenfelének az alábbi sorrendben kell játszania:

 • Az első szakasz megkezdése. Az első szakaszon a kezdés jogát a Bizottság által meghatározott sorrend dönti el; ha nincs előre meghatározott sorrend, a kezdés jogát megállapodás útján vagy véletlenszerű kiválasztással (pl. pénzfeldobással) kell eldönteni.
 • A további szakaszok megkezdése.
 • A következő elütőterületen a kezdés joga mindig az előző szakaszt megnyerő játékosé.
 • Ha a szakasz döntetlenre végződött, a kezdés joga azé a játékosé, akié az előző elütőterületen is volt.
 • Ha a játékos a megfelelő időben döntést kért (lásd: 20.1b. szabály), amelyet azonban a Bizottság még nem hozott meg, és amely a következő szakasznál befolyásolhatja a kezdés jogát, azt megállapodás útján vagy véletlenszerű kiválasztással kell eldönteni.
 • Miután mindkét játékos elkezdte a szakaszt.
 • Először a lyuktól távolabb fekvő labdát kell megjátszani.
 • Ha a labdák egyenlő távolságra fekszenek a lyuktól vagy egymáshoz mért viszonylagos távolságuk nem ismert, azt, hogy melyik labda legyen az elsőként megjátszott, megállapodás alapján vagy véletlenszerű kiválasztással kell eldönteni.

(2) Az ellenfél érvénytelenítheti a játékos sorrenden kívül elvégzett ütését. Ha a játékos akkor játszik, amikor az ellenfél következik, nincs büntetés, azonban az ellenfél érvénytelenítheti az ütést:

 • Ezt haladéktalanul és még az előtt meg kell tennie, hogy bármelyik játékos elvégezne egy újabb ütést; Ha az ellenfél érvényteleníti az ütést, az nem vonható vissza.
 • Ha az ellenfél érvényteleníti az ütést, a sorra kerülő játékosnak arról a helyről kell megjátszania a labdát, ahonnan az érvénytelenített ütést elvégezte (lásd: 14.6. szabály).
 • Ha az ellenfél nem érvényteleníti az ütést, az ütés számít, a labda játékban van, és onnan kell megjátszani, ahol fekszik.

Kivétel – Sorrenden kívüli játék megállapodás alapján időnyerés érdekében: Időnyerés érdekében:

 • A játékos megengedi ellenfelének, hogy sorrenden kívül játsszon, vagy elfogadhatja az ellenfél sorrenden kívüli játékra vonatkozó hozzájárulását.
 • Ha ezt követően az ellenfél sorrenden kívül üt, a játékosnak nincs többé joga ennek az adott ütésnek az érvénytelenítésére.

Lásd: 23.6. szabály (a játék sorrendje Four-Ball játékformánál).

6.4b. Stroke play

(1) A játék előírt sorrendje.

 • Az első szakasz megkezdése. Az első elütőterületnél a kezdés jogát a Bizottság által előre meghatározott sorrend dönti el; ha nincs előre meghatározott sorrend, a kezdés jogát megállapodás útján vagy véletlenszerű kiválasztással (pl. pénzfeldobással) kell eldönteni.
 • A további szakaszok megkezdése.
 • A következő elütőterületen a csoport azon játékosát illeti meg a kezdés joga, aki az előző szakaszon a legalacsonyabb bruttó eredményt érte el. A következő legalacsonyabb bruttó eredménnyel rendelkező játékos lesz a második, és így tovább.
 • Ha két vagy több olyan játékos is van, aki az előző szakaszon azonos eredményt ért el, ugyanabban a sorrendben kell játszaniuk, mint az előző elütőterületen.
 • A kezdés jogát hendikepversenyen is a bruttó eredmény határozza meg.
 • Miután mindegyik játékos elkezdte a szakaszt.
 • Először a lyuktól legtávolabb fekvő labdát kell megjátszani.
 • Ha két vagy több labda egyenlő távolságra fekszik a lyuktól vagy viszonylagos távolságuk nem ismert, azt, hogy melyik labda legyen az elsőként megjátszott, megállapodással vagy véletlenszerű kiválasztással kell eldönteni.

Nincs büntetés azért, ha az egyik játékos sorrenden kívül játszik, kivéve, ha két vagy több játékos megegyezik abban, hogy sorrenden kívül játszanak, és ezzel egyiküket előnyhöz juttatják, majd egyikük sorrenden kívül játszik, ekkor minden játékos, aki a megegyezésben részt vett, általános büntetést (két büntető ütés) kap.

(2) Sorrenden kívüli játék biztonságosan és felelősségteljesen („ready golf”). A játékosok számára megengedett és egyben javasolt, hogy biztonságosan és felelősségteljesen játsszanak sorrenden kívül pl. ha:

 • két vagy több játékos kényelmi és időnyerési szempontok miatt ebben állapodik meg;
 • a játékos labdája a lyukhoz nagyon közel kerül nyugalomba, és a játékos szeretné befejezni a szakaszt, vagy
 • egy játékos hamarabb készen áll és képes a játékra, mint a játék (1) pontban meghatározott szokásos rendje szerint soron következő játékos, addig, amíg a játékos a sorrenden kívüli játékkal nem veszélyeztet, zavar vagy akadályoz más játékosokat.

Azonban ha az (1) pont alapján soron következő játékos készen áll és képes a játékra, valamint jelzi, hogy ő szeretne először játszani, a többi játékosnak általában meg kell várnia, amíg az adott játékos be nem fejezi az ütést.

A játékos a többi játékossal szembeni előnyszerzés érdekében nem játszhat sorrenden kívül.

6.4c. A játékos ideiglenes labdát vagy másik labdát játszik meg az elütőterületről

Ebben az esetben a játék sorrendje az, hogy a csoport többi játékosának az elütőterületről még az előtt kell elvégeznie az első ütést az adott szakaszon, hogy a játékos az ideiglenes labdát vagy egy másik labdát megjátszana.

Ha több játékos is ideiglenes labdát vagy egy másik labdát játszik meg az elütőterületről, a játék sorrendje közöttük ugyanaz, mint korábban.

A sorrenden kívül megjátszott ideiglenes labdával vagy másik labdával kapcsolatban a 6.4a(2) és 6.4b. szabály alkalmazandó.

6.4d. A játékos könnyítést vesz igénybe vagy az elütőterület kivételével bárhonnan ideiglenes labdát játszik meg

E két esetben a játék sorrendje a 6.4a(1) és 6.4b(1) szabály szerint a következő:

(1) Könnyítés igénybevétele a labda fekvésétől eltérő helyen lévő labda megjátszásához.

 • Amikor kiderül, hogy a játékosnak ütés és távolság könnyítést kell igénybe vennie. A játék sorrendjét az határozza meg, hogy a játékos honnan végezte el az előző ütést.
 • Amikor a játékos választhat, hogy a labdát onnan játssza meg, ahol az fekszik vagy könnyítést vesz igénybe.
 • A játék sorrendjét az eredeti labda fekvésének helye (vagy ha az nem ismert, annak becsült helye) határozza meg (lásd: 14.2. szabály).
 • Ez a szabály akkor is érvényes, ha a játékos már eldöntötte, hogy ütés és távolság könnyítést vesz igénybe vagy könnyítésként más helyről játszik, mint ahol az eredeti labda fekszik (pl. ha az eredeti labda büntetőterületen fekszik vagy játszhatatlan labdának minősül).

(2) Ideiglenes labda megjátszása. A játék sorrendje szerint a játékosnak közvetlenül az előző ütése után, és bárki más előtt kell megjátszania az ideiglenes labdát, kivéve, ha:

 • az adott szakaszt az elütőterületről kezdi meg (lásd: 6.4c. szabály), vagy
 • a játékos vár, mielőtt eldöntené, hogy ideiglenes labdát játszik, (ebben az esetben – miután a játékos ideiglenes labda megjátszása mellett döntött – a játék sorrendjét az határozza meg, hogy honnan végezte el az előző ütést).

6.5. A szakasz befejezése

A játékos akkor fejezi be az adott szakaszt, ha:

 • Match playben:
 • a játékos lyukba juttatja a labdáját vagy a következő ütését megadják, vagy
 • eldől a szakasz eredménye (pl. ha az ellenfél megadja a szakaszt; az ellenfélnek az adott szakaszon elért eredménye alacsonyabb annál, mint amelyet a játékos esetlegesen elérhet; vagy a játékos vagy ellenfele általános büntetést [szakaszvesztés] kap).
 • Stroke playben a játékos lyukba juttatja a labdáját a 3.3c. szabály szerint.

Ha a játékos nem veszi észre, hogy befejezte a szakaszt, és tovább játszik rajta, ez a játék nem minősül gyakorlásnak, és azért sem kap büntetést, ha másik, vagy idegen labdát játszott meg.

Lásd a 21.1b(1), 21.2b(1), 21.3b(1) és 23.3c. szabályt (mikor fejezi be a játékos a szakaszt a stroke play más formáiban és Four-Ball játékban).

 

Összes hír