5. szabály: A versenykör lejátszása

5. szabály: A versenykör lejátszása

 

A szabály célja: Az 5. szabály tárgya a versenykör megjátszása: pl. hol és hogyan gyakorolhat a játékos a pályán a versenykör előtt és közben, mikor kezdődik és ér véget a versenykör és mi történik, ha a játékot meg kell állítani vagy folytatni kell. A játékosokkal szemben elvárás, hogy:

 • a versenyköröket időben megkezdjék, és
 • minden szakasznál folyamatosan és megfelelő tempóban játsszanak egészen a versenykör befejezéséig.

Amikor egy játékos sorra kerül, javasolt legfeljebb 40 másodpercen belül, illetve általában rövidebb idő alatt elvégezni az ütést.

5.1. A versenykör jelentése

A „versenykör” 18 vagy annál kevesebb, a Bizottság által meghatározott sorrendben lejátszandó szakaszból áll.

Ha a versenykör döntetlenre végződik, és a játékot folytatják, amíg az egyik játékos nem nyer, akkor:

 • A döntetlen mérkőzés meghosszabbítása szakaszonként történik. Ez nem új versenykörnek, hanem az adott versenykör folytatásának számít.
 • Stroke play esetén rájátszás következik. Ez új versenykörnek számít.

A játékos a versenykörét annak megkezdésétől a végéig játssza (lásd: 5.3. szabály), kivéve mialatt a játék az 5.7a. szabály szerint le van állítva.

Ha egy szabály a „versenykörben” történtekre vonatkozik, az a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt nem érvényes, hacsak a Szabályok másként nem rendelkezik.

 

5.2. Gyakorlás a pályán a versenykörök előtt vagy között

E szabály alkalmazásában:

 • a „gyakorlás a pályán” egy labda megjátszását vagy bármely szakaszhoz tartozó green felületének labdagurítással vagy tapintással történő tesztelését jelenti, és
 • a pályán a versenykörök előtt és alatt végzett gyakorlásra vonatkozó korlátozások kizárólag a játékosra érvényesek, a játékos caddie-jére nem.

5.2a. Match play

A játékos a match play versenykör előtt és a versenykörök között gyakorolhat a pályán.

5.2b. Stroke play

A stroke play verseny napján:

 • A játékos nem gyakorolhat a pályán a versenykör előtt, kivéve, hogy a játékos:
 • gyakorolhatja a gurítást és a chip ütést az első elütőterületén vagy annak közelében,
 • gyakorolhat bármely gyakorlóterületen,
 • gyakorolhat az éppen befejezett szakasz greenjén vagy annak közelében akkor is, ha azon a szakaszon a nap folyamán még egyszer játszani fog (lásd: 5.5b. szabály).
 • A játékos az adott nap utolsó versenykörének befejezése után gyakorolhat a pályán.

Ha a játékos jelen szabály megszegésével megüt egy labdát, általános büntetést kap az első szakaszára. A második szabálysértő ütése esetén a büntetése kizárás.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, I-1. helyi mintaszabály (a Bizottság az összes játékformánál helyi szabályt hozhat, amelyben megtiltja, korlátozza vagy engedélyezi a pályán való gyakorlást a versenykörök előtt vagy közben).

5.3. A versenykör megkezdése és befejezése

5.3a. A versenykör megkezdése

A játékos versenyköre azzal az ütéssel kezdődik, amellyel a játékos az első szakaszát megkezdi (lásd: 6.1a. szabály).

A játékosnak a megadott kezdési időpontban (és nem előtte) kell elkezdenie a játékot:

 • Ez azt jelenti, hogy a Bizottság által meghatározott kezdési időpontban és kezdési helyen a játékosnak készen kell állnia a játékra.
 • A Bizottság által meghatározott kezdési időpontot pontos időpontnak kell tekinteni (pl. a reggel 9 óra 9:00:00 órát jelent, nem bármely más időpontot reggel 9:01 előtt).

Ha a kezdési időpont bármilyen okból (pl. időjárás, más csoportok lassú játéka vagy egy bírói döntés szükségessége miatt) csúszik, a játékos nem szegi meg a jelen szabályt, amennyiben a kezdési helyen tartózkodik és játékra kész akkor, amikor a csoportja el tudja kezdeni a játékot.

Büntetés az 5.3a. szabály megszegéséért: kizárás, kivéve az alábbi eseteket:

 • kivétel – Ha a játékos legfeljebb öt perccel később érkezik a kezdési helyre és készen áll a játékra: az általános büntetést kapja az első szakaszra.
 • kivétel – Ha a játékos legfeljebb öt perccel korábban kezdi a játékot: az általános büntetést kapja az első szakaszra.
 • kivétel – Ha a Bizottság úgy dönt, hogy a játékost kivételes körülmények akadályozták meg a pontos kezdésben: a játékos nem szegi meg a jelen szabályt, és nem kap büntetést.

5.3b. A versenykör vége

A játékos versenyköre akkor ér véget, amikor:

 • Match playben a 3.2a(3) vagy (4) szabály szerint a mérkőzés eredménye eldőlt.
 • Stroke playben a játékos az utolsó szakaszon a lyukba juttatja a labdáját (beleértve az esetleges hibák javítását is, pl. a 6.1. vagy 14.7b. szabály szerint).

Lásd a 21.1e., 21.2e., 21.3e. és 23.3b. szabályt (a versenykör kezdete és vége a stroke play más formáiban és a Four-Ball játéknál).

5.4. Játék csoportban (group)

5.4a. Match play

A versenykörben a játékosnak és ellenfelének az összes szakaszt ugyanabban a csoportban kell lejátszania.

5.4b. Stroke play

A versenykörben a játékosnak a Bizottság által meghatározott csoportban kell maradnia, kivéve, ha a Bizottság jóváhagyja a változtatást annak megtörténte előtt vagy után.

Büntetés az 5.4. szabály megszegéséért: kizárás.

 

5.5. Gyakorlás a versenykörben vagy mialatt a játék le van állítva

5.5a. Szakasz megjátszása közben tilos gyakorlóütést végezni

Egy szakasz megjátszása közben a játékos semmilyen labdával nem végezhet gyakorlóütést a pályán vagy azon kívül.

Nem számítanak gyakorlóütésnek az alábbiak:

 • próbalendítés a labda elütésének szándéka nélkül;
 • labda visszaütése a gyakorlóterületre vagy egy másik játékosnak kizárólag szívességből;
 • egy szakasz befejezésére irányuló ütések olyan játékos esetében, aki számára a szakasz eredménye már eldőlt.

5.5b. Két szakasz közötti gyakorlóütésre vonatkozó korlátozás

Valamely szakasz befejezése és a következő szakasz megkezdése között a játékos nem végezhet gyakorlóütést.

Kivétel – Ahol a játékos a gurítást és a chip ütést gyakorolhatja: A játékos az alábbi területeken vagy azok közelében gyakorolhatja a gurítást és a chip ütést:

 • az éppen befejezett szakasz greenje és bármely gyakorlógreen (lásd: 13.1e. szabály), és
 • a következő szakasz elütőterülete.

Azonban gyakorlóütés nem végezhető bunkerből, és indokolatlanul nem késleltetheti a játékot (lásd: 5.6a. szabály).

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, I-2. helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat, amelyben megtiltja a gurítás és a chip ütés gyakorlását a szakasz greenjén vagy annak közelében).

5.5c. Gyakorlás a játék felfüggesztése vagy egyéb módon történő megállítása esetén

Ha a játékot az 5.7a. szabály szerint felfüggesztik vagy egyéb módon megállítják, a játékos nem végezhet gyakorlóütést, kivéve:

 • az 5.5b. szabályban foglaltak szerint;
 • a pályán kívül bárhol, és
 • a pálya Bizottság által engedélyezett bármely részén.

Ha a játékosok megállapodnak abban, hogy abbahagyják a mérkőzést és nem folytatják azt még ugyanazon a napon, a játékosok a mérkőzés folytatásáig korlátozás nélkül gyakorolhatnak a pályán.

Büntetés az 5.5. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Ha a szabályszegés két szakasz között történik, a büntetés a következő szakaszra érvényes.

 

5.6. Indokolatlan késedelem, a játék megfelelő tempója

5.6a. A játék indokolatlan késleltetése

A játékos a játékot sem a szakasz megjátszása során, sem két szakasz között indokolatlanul nem késleltetheti.

A játékos számára rövid késleltetés ugyanakkor bizonyos esetekben megengedett, pl. ha:

 • a játékos segítséget kér egy bírótól vagy a Bizottságtól;
 • a játékos megsérül vagy rosszul lesz, vagy
 • egyéb indokolt esetben.

Büntetés az 5.6a. szabály megszegéséért:

 • Első szabálysértésért járó büntetés: egy büntetőütés.
 • Második szabálysértésért járó büntetés: általános büntetés.
 • Büntetés a harmadik szabálysértésért: kizárás.

Ha a játékos két szakasz között indokolatlanul késlelteti a játékot, a büntetés a következő szakaszra érvényes.

Lásd a 25.6a. szabályt (az 5.6a. Szabály alkalmazásáról a fogyatékkal élőkre).

5.6b. A játék megfelelő tempója

A versenykört megfelelő tempóban kell megjátszani.

A játékosnak figyelembe kell vennie, hogy játékának tempója a többi játékos – így a játékos saját csoportjában és a következő csoportokban lévő játékosok – számára befolyásolhatja a versenykör megjátszásának időtartamát.

A játékosok számára javasolt a gyorsabb csoportokat átengedni.

(1) A játék tempójára vonatkozó ajánlások. A játékosnak a versenykörben a megfelelő tempóban kell játszania, beleértve az alábbi időszakokat:

 • az egyes ütésekre való felkészülés és azok végrehajtása;
 • az ütések között az egyik helyről a másikra történő haladás, és
 • a szakasz befejezése után a következő elütőterületre történő haladás.

A játékosnak előre fel kell készülnie a következő ütésre, és amikor sorra kerül, készen kell állnia annak elvégzésére.

Amikor a játékos sorra kerül:

 • Ajánlott nem több, mint 40 másodpercen belül elvégeznie az ütést az után, hogy zavaró vagy akadályozó körülmények hiányában készen (kellene) áll(nia) a játékra.
 • A játékosoknak általában ennél rövidebb idő alatt is képesnek kell lenniük végrehajtani egy ütést, és javasolt is, hogy törekedjenek erre.

(2) Sorrenden kívüli játék a megfelelő játéktempó elősegítése érdekében. A játék megfelelő tempójának elősegítése érdekében játékformától függően a játékosok bizonyos esetekben sorrenden kívül játszhatnak:

 • Match playben a játékosok megállapodhatnak abban, hogy időnyerés érdekében egyikük a szabályostól eltérő sorrendben játszik (lásd: 6.4a. szabály).
 • Stroke playben a játékosok biztonságos és felelősségteljes módon játszhatnak „ready golfot” (lásd: 6.4b. szabály, kivétel).

(3) A Bizottság játék tempójára vonatkozó szabályozása. A megfelelő tempó ösztönzéséhez és megvalósításához a Bizottságnak helyi szabályt kell hoznia, amelyben meghatározza a játék tempójára vonatkozó szabályokat.

Ez a szabályozás előírhatja a versenykör, a szakasz vagy az egymást követő szakaszok és az ütés elvégzésére engedélyezett maximális időt, a szabályok be nem tartásának esetére pedig büntetéseket állapíthat meg.

Lásd: Bizottsági eljárások, 5G. fejezet (ajánlások a játéktempóra vonatkozó szabályozás tartalmára).

 

5.7. A játék abbahagyása és folytatása

5.7a. Amikor a játékosnak a játékot abba lehet vagy abba kell hagynia

A versenykörben a játékos nem hagyhatja abba a játékot, kivéve, ha:

 • A Bizottság felfüggeszti a játékot. Minden játékosnak abba kell hagynia a játékot, ha a Bizottság felfüggeszti azt (lásd: 5.7b. szabály).
 • Match playben a játék abbahagyása megállapodás alapján. A játékosok a mérkőzésen megállapodhatnak abban, hogy valamely okból abbahagyják a játékot, kivéve, ha azzal késleltetik a versenyt. Amennyiben e megállapodás után az egyik játékos mégis folytatni szeretné a játékot, a megállapodás érvényét veszti és a játékot a másik játékosnak is folytatnia kell.
 • Villámlás miatt a játékos abbahagyja a játékot. Bármelyik játékos abbahagyhatja a játékot, ha joggal feltételezi, hogy villámlás veszélye áll fenn, azonban ezt a lehető leghamarabb jelentenie kell a Bizottságnak.

A pálya elhagyása önmagában még nem jelenti a játék abbahagyását. A játéknak a játékos általi késleltetésére nem ez, hanem az 5.6a. szabály vonatkozik.

Ha a játékos a jelen szabály szerint nem megengedett okból abbahagyja a játékot, és ezt, noha elvárt lenne, nem jelzi a Bizottságnak, kizárásra kerül.

5.7b. A játékosok teendői, amikor a Bizottság felfüggeszti a játékot

A Bizottság kétféle módon függesztheti fel a játékot, és mindegyiknél más előírás vonatkozik arra, hogy a játékosoknak mikor kell abbahagyniuk a játékot.

(1) Azonnali felfüggesztés (pl. közvetlen veszély esetén). Ha a Bizottság a játék azonnali felfüggesztése mellett dönt, a játékosoknak haladéktalanul abba kell hagyniuk a játékot, és addig nem végezhetnek újabb ütést, amíg a Bizottság a játék folytatásáról nem dönt.

A Bizottságnak megkülönböztetett jelzést kell alkalmaznia az azonnali felfüggesztés kihirdetésére.

(2) Rendes felfüggesztés (pl. sötétség vagy játszhatatlan pálya miatt). Ha a Bizottság rendes okból függeszti fel a játékot, a felfüggesztést követő események sorrendjét az határozza meg, hogy az egyes csoportok hol tartanak:

 • Két szakasz között: Ha a csoport összes tagja két szakasz között tart, a játékot abba kell hagyniuk, és addig nem hajthatnak végre ütést egy új szakaszon, amíg a Bizottság a játék folytatásáról nem dönt.
 • Szakasz megjátszása közben: Ha a csoport egyik tagja elkezdett egy szakaszt, a játékosok választhatnak: abbahagyják a játékot vagy végigjátsszák a szakaszt.
 • A játékosoknak ekkor egy rövid idő (szabály szerint maximum 2 perc) áll rendelkezésre arra, hogy eldöntsék: abbahagyják vagy végigjátsszák a szakaszt.
 • Ha a játékosok folytatják a szakaszt, be is fejezhetik azt, de dönthetnek úgy is, hogy a szakasz befejezése előtt abbahagyják a játékot.
 • Miután a játékosok befejezték a szakaszt vagy a szakasz befejezése előtt abbahagyták a játékot, addig nem hajthatnak végre újabb ütést, amíg a Bizottság az 5.7c. szabály szerint a játék folytatásáról nem dönt.

Ha a játékosok nem tudnak megegyezni:

 • Match play. Ha az ellenfél abbahagyja a játékot, a játékosnak is így kell tennie, és egyik játékos sem játszhat tovább addig, amíg a Bizottság a játék folytatásáról nem dönt. Ha a játékos nem hagyja abba a játékot, általános büntetést (szakaszvesztés)
 • Stroke play. A csoport többi tagjának döntésétől függetlenül a csoport bármelyik játékosa dönthet a játék abbahagyása vagy a szakasz folytatása mellett azzal a megkötéssel, hogy a játékos csak akkor folytathatja a játékot, ha jegyzője továbbra is vezeti a játékos eredményét.

Büntetés az 5.7b. szabály megszegéséért: Kizárás.

Kivétel – Nem jár büntetés, ha a Bizottság úgy dönt, hogy a játék abbahagyásának elmulasztása indokolt volt: Ha a Bizottság úgy dönt, hogy a játék abbahagyásának elmulasztását a körülmények indokolták, a játékos nem követ el szabálysértést és nem kap büntetést.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, J-1 helyi mintaszabály (Ajánlások a Bizottság számára arra vonatkozóan, hogy hogyan közölheti a játékosokkal a játék azonnali és rendes felfüggesztését).

 

5.7c. A játékosok teendői, amikor a játék folytatódik

(1) Ahonnan a játékot folytatni kell. A játékosnak arról a helyről kell folytatnia a játékot, ahol azt az adott szakaszon abbahagyta, vagy – ha az két szakasz között történt – a következő elütőterületen, akkor is, ha a játékot egy későbbi napon folytatják.

Ha a játékos nem onnan folytatja a játékot, ahol abbahagyta, lásd a 6.1b és 14.7. szabályt.

(2) Amikor a játékot folytatni kell. A játékosnak az (1) pontban meghatározott helyen kell tartózkodnia, játékra készen:

 • a Bizottság által a játék folytatására meghatározott időpontban, és
 • a játékosnak ebben az időpontban (és nem korábban!) kell folytatnia a játékot.

Ha a játék folytatásának lehetősége bármilyen okból elhúzódik (pl. mert először az előző csoport játékosainak kell játszaniuk, mert előreengedték őket), a játékos nem követ el szabálysértést, ha játékra készen a kezdési helyen várja, hogy a csoportja folytatni tudja a játékot.

Büntetés az 5.7c. szabály megszegéséért: Kizárás.

Kivétel a játék időben történő folytatásának elmulasztásáért járó kizárás alól: Az 5.3a. szabály 1., 2. és 3. kivétele, valamint az 5.7b. szabály alóli kivétel ebben az esetben is érvényes.

 

5.7d. A labda felvétele a játék abbahagyásakor, valamint visszahelyezése és cseréje a játék folytatásakor

 • Labda felvétele a játék abbahagyásakor vagy a játék folytatása előtt. Amikor a játékos a jelen szabály szerint abbahagyja a szakasz megjátszását, megjelölheti labdájának helyét és felveheti azt (lásd: 14.1. szabály).

A játék folytatása előtt vagy a játék folytatásakor:

 • Ha a játékos a játék abbahagyásakor felvette a labdát: Az eredeti vagy egy másik labdát vissza kell helyeznie az eredeti (ha az nem ismert, akkor annak becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály).
 • Amikor a játékos a játék abbahagyásakor nem vette fel a labdát: Onnan játszhatja meg a labdát, ahol az fekszik, vagy megjelölheti a labda helyét, felveheti a labdát (lásd: 14.1. szabály) és azt vagy egy másik labdát visszahelyezheti az eredeti helyre (lásd: 14.2. szabály).

Mindkét esetben fontos, hogy:

 • Ha a labda felvétele következtében megváltozik annak fekvése, a labdát vagy egy másik labdát a játékosnak a 14.2d. szabályban meghatározott módon kell visszahelyeznie.
 • Ha a labda fekvése a felvétel után és a visszahelyezés előtt változik meg, a 14.2d. szabály nem érvényes:
 • Az eredeti vagy egy másik labdát vissza kell helyezni az eredeti (vagy ha az nem ismert, annak becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály).
 • Azonban ha ez idő alatt a fekvés vagy az ütés környezete rosszabbodik, a 8.1d. szabály lép életbe.
 • Teendő, amikor a labda vagy a labdajelölő elmozdult, miközben a játék állt. Ha a játékos labdája vagy labdajelölője bármilyen módon (pl. természeti erők folytán) elmozdult, a játék folytatása előtt a játékosnak vagy:
 • vissza kell helyeznie az eredeti vagy egy másik labdát az eredeti (vagy ha az nem ismert, annak becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály), vagy
 • labdajelölővel meg kell jelölnie a labda eredeti helyét, majd az eredeti vagy egy másik labdát vissza kell helyeznie a megjelölt helyre (lásd: 14.1. és 14.2. szabály).

Ha a játék szünetelése közben az ütés környezete a játékos számára rosszabbodott, a 8.1d. szabály lép életbe.

Büntetés az 5.7d. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

 

Összes hír