25.szabály: Módosítások fogyatékkal élő játékosok számára

25. szabály: Módosítások fogyatékkal élő játékosok számára

 

A szabály célja: A 25. szabály egyes Golf Szabályok módosítását tartalmazza, lehetővé téve bizonyos fogyatékkal élők számára a sportszerű játékot olyanokkal, akik nem szenvednek fogyatékosságot, illetve ugyanolyan vagy eltérő típusú fogyatékossággal rendelkeznek.

 

25.1. Áttekintés

A 25. szabály minden versenyre vonatkozik, beleértve az összes játékformát. A játékos fogyatékosságának kategóriája, és alkalmassága határozza meg, hogy élhet-e a 25. szabály meghatározott módosításaival.

A 25. szabály módosításai az alábbi fogyatékossági kategóriákra vonatkoznak:

 • vak játékosok (ide tartoznak bizonyos szintű megromlott látóképességűek is),
 • amputált játékosok (ide tartoznak akiknek nem is volt lába, és akik elvesztették),
 • mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosok, és
 • szellemi fogyatékos játékosok.

Ismeretes, hogy létezik számos játékos, aki egyéb fogyatékossággal rendelkezik (mint például ideggyógyászati esetek, ortopéd tünetek, törpe növés, süketség). Ezekre a kategóriákra a 25. szabály nem vonatkozik, minthogy ez idáig nem merült fel igény a Golf Szabályok módosítására az ilyen játékosok számára.

Az Eszközök Szabályai módosítás nélkül érvényesek, kivéve az Eszközök Szabályai 7. fejezetében leírtak esetét. Az (ütőktől és labdáktól eltérő) eszközök orvosi indokkal történő használatára vonatkozólag lásd a 4.3b. szabályt.

Lásd a Bizottsági Eljárások 5D. fejezetét (útmutatás a játékos alkalmasságához, illetve járulékos útmutatás a 25. szabályhoz és a versenyekhez, melyeken fogyatékkal élő játékosok játszanak).

 

25.2 Módosítások vak játékosok számára

A szabály célja: A 25.2 szabály a vak (beleértve bizonyos szintű megromlott látóképességű) játékos számára lehetővé teszi, hogy segítséget vehessen igénybe egyidejűleg mind egy caddie-től, mind egy segítőtől, megengedi a segítséget a becélzáshoz, korlátozott kivételt enged meg a bunker homokjának megérintése alól, és megengedi a segítséget a labda felvételéhez, ejtéséhez, helyezéséhez és visszahelyezéséhez.

25.2a. Segítségnyújtás egy segítőtől

A vak játékos egy segítőtől a következő segítséget kaphatja:

 • a beállás felvételéhez,
 • célzáshoz az ütés előtt, és
 • tanácsot kérhet és kaphat.

A segítő státusza a Szabályok szerint azonos a caddie-ével (lásd a 10.3. szabályt), azonban a 25.2e szabályban leírt kivételekkel.

A 10.2a szabály (Tanácsadás) tekintetében a játékos kérhet és kaphat tanácsot egyidejűleg mind a segítőtől, mind a caddie-től.

25.2b. A játékosnak csak egy segítője lehet

A vak játékosnak egyidejűleg csak egyetlen segítője lehet.

Ha a játékosnak egyidejűleg több segítője van, általános büntetést kap minden egyes szakaszra, ahol a szabálysértés megtörtént, ugyanúgy, ahogyan a 10.3a.(1) szabály előírja (A játékosnak egyidejűleg csak egy caddie-je lehet).

25.2c. A 10.2b.(3) szabály módosítása (Tilos tárgyat elhelyezni a becélzás, a beállás vagy a lendítés támogatására)

A 10.2b(3) szabály úgy módosul, hogy nincs büntetés, ha a játékos, a caddie vagy a segítő az ütés előtt elhelyez a pályán egy tárgyat a becélzás vagy a beállás támogatására (például egy ütőt fektet a földre, amely jelzi, hogy a játékos merrefelé célozzon, vagy hogy hová helyezze a lábát). Azonban a tárgyat az ütés előtt el kell távolítani. Ha ezt nem teszik, a játékos általános büntetést kap a 10.2b(3) szabály megsértéséért.

25.2d. A 10.2b(4) szabály módosítása (Korlátozott terület a caddie számára a játékos ütésének megkezdése előtt)

A 10.2b(4) szabály úgy módosul, hogy nincs büntetés, ha a segítő vagy a caddie a játékvonal meghosszabbításán, vagy annak közelében áll bármikor, az ütés megkezdése előtt, vagy az ütés közben feltéve, hogy a segítő vagy a caddie nem segít a játékosnak az ütés végrehajtásában.

25.2e. A 10.3 szabály módosítása (Caddie-k)

Egy vak játékos segítője lehet egyben a játékos caddie-je is, de ez nem kötelező.

A játékosnak egyidejűleg lehet egy segítője és egy caddie-je is. Ez esetben:

 • A segítő nem hordozhatja vagy kezelheti a játékos golfütőit, kivéve amikor irányítja a játékost, segít neki a beállás felvételében, a becélzásban az ütés megkezdése előtt, illetve udvariasságból segíti a caddie meghatározásában leírtaknak megfelelően.
 • Ha jelent szabályt megsértve a segítő hordozza vagy kezeli a játékos golfütőit, akkor a játékosnak egyidejűleg két caddie-je van, és általános büntetést kap minden szakaszon, ahol a szabálysértés megtörtént (lásd a 10.3a(1) szabályt).

25.2f A 12.2b(1) szabály módosítása (Amikor a homok megérintése büntetéssel jár)

Bunkeren belüli ütés megkezdése előtt a vak játékos büntetés nélkül érintheti az ütőjével a bunker homokját:

 • közvetlenül a labda előtti, illetve a labda mögötti területen, és
 • az ütéshez tartozó hátralendítés

Azonban ezáltal a játékos nem javíthatja a labda fekvését jobban, mint amit az ütő gyöngéd földre érintésével okozna.

A játékosra továbbra is vonatkoznak a 12.2b(1) szabály tilalmai a bunker homokjának szándékos megérintésére a homok állagának tesztelése céljából, illetve a homok megérintésére az ütővel próbalendítés során.

25.2g A 14.1b szabály módosítása (Aki felveheti a labdát)

A 14.1b. szabály úgy módosul, hogy ha a játékos labdája a green-en van, akkor a játékos segítője, valamint a caddie-je felveheti a labdát a játékos előzetes felhatalmazása nélkül.

25.2h Segítségnyújtás a labda ejtéséhez, helyezéséhez, visszahelyezéséhez

Minden szabály, amely a játékosnak a labda ejtését, helyezését vagy visszahelyezését írja elő, vak játékos esetén úgy módosul, hogy a játékos korlátozás nélkül felhatalmazhat bármilyen más személyt a labdája ejtésére, helyezésére és visszahelyezésére.

25.3 Módosítások amputált játékosok számára

A szabály célja: A 25.3 szabály az amputált (ide tartoznak akiknek nem is volt lába, és akik elvesztették) játékos számára lehetővé teszi, hogy művégtagot használjon, és az ütés során rögzítse az ütőjét, valamint segítséget vehessen igénybe a labda felvételéhez, ejtéséhez, helyezéséhez és visszahelyezéséhez.

25.3a A művégtagok státusza

Mesterséges kéz vagy láb használata nem sérti a 4.3 szabályt feltéve, hogy a játékos számára orvosilag indokolt, valamint a Bizottság meggyőződött arról, hogy a játékos számára nem jelent tisztességtelen előnyt más játékosokkal szemben (lásd a 4.3b szabályt). Ha a játékosnak kétségei vannak egy eszköz használatával kapcsolatban, azonnal forduljon a Bizottsághoz.

A művégtagot használó játékosra továbbra is vonatkoznak a 4.3a szabály tilalmai az eszközök rendeltetéstől eltérő használatára.

25.3b A 10.1b szabály módosítása (Az ütő rögzítése)

Ha az amputált játékos képtelen megtartani vagy meglendíteni az ütőinek többségét anélkül, hogy azokat rögzítse a lábának hiányosságai vagy elvesztése miatt, akkor a játékos elvégezheti az ütést az ütő rögzítésével, a 10.1b szabályban előírt büntetés nélkül.

25.3c Segítségnyújtás a labda ejtéséhez, helyezéséhez, visszahelyezéséhez

Minden szabály, amely a játékosnak a labda ejtését, helyezését vagy visszahelyezését írja elő, amputált játékos esetén úgy módosul, hogy a játékos korlátozás nélkül felhatalmazhat bármilyen más személyt a labdája ejtésére, helyezésére és visszahelyezésére.

25.3d A „Visszahelyezés” meghatározásának módosítása

Amputált játékos esetén a visszahelyezés meghatározásának (és a 14.2b(2) szabály) módosítása megengedi, hogy a játékos a visszahelyezést ne csak kézzel, hanem a felszerelés valamely darabjának a segítségével is végrehajthassa (például a labdát a helyére guríthatja egy ütővel).

25.4 Módosítások mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosok részére

A szabály célja: A 25.4 szabály lehetővé teszi a mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosnak, hogy egyidejűleg egy segítő és egy caddie segítségét is igénybe vegye, elmagyarázza, hogy egy játékos miként használhat egy mozgássérültek közlekedését támogató eszközt (mint például kerekesszéket vagy egyéb kerekes szállító eszközt, vagy botot, mankót) a beállás felvételének és az ütés végrehajtásának támogatására, valamint módosít bizonyos könnyítési eljárásokat.

A 25.4a-tól 25.4l-ig terjedő szabályok érvényesek minden mozgássérültek közlekedését támogató eszközre, beleértve a botokat, mankókat, kerekesszékeket és egyéb kerekes szállító eszközöket.

A 24.4m és 25.4n szabályok csak a kerekesszékekre és az egyéb kerekes szállító eszközökre érvényesek.

25.4a Segítségnyújtás a segítőtől vagy bármely más személytől

Mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékos segítséget kaphat akár a segítőjétől, akár bármely más személytől, beleértve egy másik játékost is, az alábbiak szerint:

 • Labda felvétele a putting green-en: A 11b. szabály úgy módosul, hogy ha a játékos labdája a green-en van, akkor a játékos segítője, valamint a caddie-je felveheti a labdát a játékos előzetes felhatalmazása nélkül.
 • Labda ejtése, helyezése visszahelyezése: Minden szabály, amely a játékosnak a labda ejtését, helyezését vagy visszahelyezését írja elő, úgy módosul, hogy a játékos korlátozás nélkül felhatalmazhat bármilyen más személyt a labdája ejtésére, helyezésére és visszahelyezésére.
 • A játékos vagy az eszköz beállítása: A 10.2b(5) szabály szerint az ütés megkezdése előtt a játékos kaphat fizikai segítséget bármely személytől a játékos beállítására, illetve a mozgássérült közlekedési eszközének beállítására vagy eltávolítására.

25.4b Tanácsadás a segítő részéről

Mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékos tanácsot kérhet és kaphat a segítőjétől ugyanúgy, miként a játékos tanácsot kér és kap a caddie-jétől a 10.2a szabály alapján (Tanácsadás).

A segítő státusza a Szabályok szerint azonos a caddie-ével (lásd a 10.3. szabályt), azonban a 25.4j szabályban leírt kivételekkel.

A 10.2a szabály tekintetében a játékos kérhet és kaphat tanácsot egyidejűleg mind a segítőtől, mind a caddie-től.

25.4c A játékosnak csak egy segítője lehet

A mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosnak egyidejűleg csak egyetlen segítője lehet.

Ha a játékosnak egyidejűleg több segítője van, általános büntetést kap minden egyes szakaszra, ahol a szabálysértés megtörtént, ahogyan a 10.3a.(1) szabály előírja (A játékosnak egyidejűleg csak egy caddie-je lehet).

25.4d A „beállás” meghatározásának módosítása

Egy mozgássérültek közlekedési eszközének a használata befolyásolhatja a játékos beállását, számos szabály tekintetében, mint például a szándékolt beállás területének meghatározása a 8.1a szabály szerint, és annak eldöntése, hogy egy rendellenes pályaviszony zavaró hatása még fennáll-e a 16.1 szabály szerint.

Ennek rendezésére a beállás meghatározása így módosul „a játékos lábának és testének helyzete, és amennyiben használják, a mozgássérült közlekedési eszközének helyzete, az ütés előkészítéséhez vagy elvégzéséhez”.

25.4e A „Visszahelyezés” meghatározásának módosítása

Mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékos esetén a visszahelyezés meghatározásának (és a 14.2b(2) szabály) módosítása megengedi, hogy a játékos a visszahelyezést ne csak kézzel, hanem a felszerelés valamely darabjának a segítségével is végrehajthassa (például a labdát a helyére guríthatja egy ütővel).

25.4f A 4.3 szabály alkalmazása (A felszerelés használata)

A 4.3 szabály a mozgássérültek közlekedési eszközének használatára is érvényes:

 • A játékos akkor használhat mozgássérültek közlekedését támogató eszközt a játékának támogatására, ha az a 4.3b szabályban meghatározott szabványoknak megfelel, és
 • Egy mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosra továbbra is érvényesek a 4.3a szabály tilalmai a rendeltetéstől eltérő használatra.

25.4g A 8.1b(5) szabály módosítása, hogy megengedje mozgássérültek közlekedési eszközének használatát a beálláshoz

A 8.1b(5) szabály szerint nincs büntetés, ha a játékos javítja az ütés körülményeit azáltal, hogy a lábát határozottan helyezi el a beálláshoz, „beleértve, hogy észszerű mértékben beássa a lábát a homokba”.

Mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékos esetén a 8.1b(5) szabály úgy módosul, hogy az „észszerű mértékben beássa a lábát” tartalmazza:

 • Észszerű mértékben beássa a mozgássérültek közlekedési eszközét, vagy
 • Ésszerű lépéseket tesz a mozgássérültek közlekedési eszközének elhelyezésére a beállás felvételéhez, és igyekszik megakadályozni annak megcsúszását.

Azonban ez a módosítás nem engedi meg a játékosnak, hogy beállást építsen ki a mozgássérültek közlekedési eszköze megcsúszásának megakadályozására a lendítés során, mint például, hogy kis dombocskát építsen talajból vagy homokból az eszköz megtámasztására.

Ha a játékos ezt teszi, általános büntetést kap a talaj felszínének megváltoztatásával beállás építése miatt, megsértve a 8.1a(3) szabályt.

25.4h A 10.1b szabály módosítása (Az ütő rögzítése)

Ha a játékos képtelen megtartani vagy meglendíteni az ütőinek többségét anélkül, hogy azokat rögzítse mozgássérültek közlekedési eszközének használata miatt, akkor a játékos elvégezheti az ütést az ütő rögzítésével, a 10.1b szabályban előírt büntetés nélkül.

25.4i A 10.1c szabály módosítása (Ütés a játék vonalát átlépve vagy azon állva) 

Tekintettel a mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosokra a 10.1c szabály úgy módosul, hogy az ilyen játékos úgy sem üthet, hogy a mozgássérültek közlekedési eszközének bármely része szándékoltan a a játékvonal két oldalán van, vagy érinti azt, illetve annak meghosszabbítását a labda mögött.

25.4j A 10.3 szabály módosítása (Caddie-k)

Egy mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékos segítője lehet egyben a játékos caddie-je is, de ez nem kötelező.

A játékosnak egyidejűleg lehet egy segítője és egy caddie-je is. Ez esetben:

 • A segítő nem hordozhatja vagy kezelheti a játékos golfütőit, kivéve amikor segít neki a beállás felvételében, a becélzásban az ütés megkezdése előtt, illetve udvariasságból segíti a caddie meghatározásában leírtaknak megfelelően. De ez nem módosítja a 10.2b(3) szabályt (Tilos bármilyen tárgyat elhelyezni a beállás felvételének elősegítéséhez).
 • Ha jelent szabályt megsértve a segítő hordozza vagy kezeli a játékos golfütőit, akkor a játékosnak egyidejűleg két caddie-je van, és általános büntetést kap minden szakaszon, ahol a szabálysértés megtörtént (lásd a 10.3a(1) szabályt).

25.4k A 11.1b(2) szabály módosítása

Mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékos esetén a 11.1b(2) szabály úgy módosul, hogy ha a játékos green-ről megjátszott mozgó labdája véletlenül eltalálja a mozgássérült közlekedési eszközét, akkor a labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik.

25.4l A 12.2b(1) szabály alkalmazása mozgássérültek közlekedési eszközének használatára a bunkerben lévő homok állagának tesztelése céljából

A 12.2b(1) szabály szerint a játékos „szándékosan nem érintheti meg a bunker homokját sem kézzel, sem ütővel, gereblyével vagy más eszközzel a homok állagának tesztelésére, hogy információt szerezzen a soron következő ütéséhez”.

Ez vonatkozik a homok állagának szándékos tesztelésére a mozgássérültek közlekedési eszközével is.

Azonban a játékos bármilyen más okból büntetés nélkül hozzáérhet a homokhoz a mozgássérültek közlekedési eszközével.

25.4m Kerekes szállító eszközt használó játékos esetén: Az oldalsó könnyítési lehetőség módosítása piros büntetőterületen lévő, vagy játszhatatlan labda miatt

Ha egy kerekes szállító eszközt használó játékos oldalsó könnyítést vesz igénybe piros büntetőterületen lévő, vagy játszhatatlan labda miatt, a 17.1d(3) és a 19.2c szabályok úgy módosulnak, hogy a megengedett könnyítési terület mérete megnövekedik két ütőhosszról négy ütőhosszra.

25.4n Kerekes szállító eszközt használó játékos esetén: A 19.3b szabályban előírt büntetés módosítása (Könnyítési lehetőségek játszhatatlan labda miatt a bunkerben)

Ha egy kerekes szállító eszközt használó játékos könnyítést vesz igénybe egy bunkerban lévő játszhatatlan labda miatt, akkor a 19.3b szabály úgy módosul, hogy a játékos vonalon hátrafelé könnyítést vehet igénybe a bunkeren kívül egy büntető ütésért.

25.5 Módosítások szellemileg sérült játékosok számára

A szabály célja: A 25.5 szabály a szellemileg sérült játékos számára lehetővé teszi, hogy segítséget vehessen igénybe egyidejűleg mind egy caddie-től, mind egy segítőtől, és tisztázza a felügyelő szerepét, aki nincs konkrétan egy játékoshoz rendelve, és aki nem adhat tanácsot.

25.5a Segítségnyújtás segítőtől vagy felügyelőtől

A szellemileg fogyatékos játékosok által igényelt segítség mértéke egyedenként változó.

A Bizottság biztosíthatja vagy megengedheti szellemileg fogyatékos játékosok számára segítő vagy felügyelő segítségét.

 • A segítő segíti az adott játékost annak játékában és a Szabályok alkalmazásában:
 • A segítő státusza a Szabályok szerint azonos a caddie-ével (lásd a 10.3. szabályt), azonban a 25.5c szabályban leírt kivételekkel.
 • A 10.2a szabály (Tanácsadás) tekintetében a játékos kérhet és kaphat tanácsot egyidejűleg mind a segítőtől, mind a caddie-től.
 • A felügyelő egy Bizottság által kirendelt személy, aki segíti a szellemileg fogyatékos játékosokat a versenyben:
 • A felügyelő nem egy meghatározott játékoshoz van kirendelve, az a feladata, hogy bármely szellemileg fogyatékos játékosnak szükség szerint segítsen.
 • A felügyelő a Szabályok szerint külső tényező.
 • A játékos nem kérhet és nem kaphat tanácsot a felügyelőtől.

25.5b A játékosnak csak egy segítője lehet

A szellemileg fogyatékos játékosnak egyidejűleg csak egyetlen segítője lehet.

Ha a játékosnak egyidejűleg több segítője van, általános büntetést kap minden egyes szakaszra, ahol a szabálysértés megtörtént, ahogyan a 10.3a.(1) szabály előírja (A játékosnak egyidejűleg csak egy caddie-je lehet).

25.5c A 10.3 szabály módosítása (Caddie-k)

Egy szellemileg fogyatékos játékos segítője lehet egyben a játékos caddie-je is, de ez nem kötelező.

A játékosnak egyidejűleg lehet egy segítője és egy caddie-je is. Ez esetben:

 • A segítő nem hordozhatja vagy kezelheti a játékos golfütőit, kivéve amikor segít neki a beállás felvételében, a becélzásban az ütés megkezdése előtt (ha a Bizottság engedélyezi), illetve udvariasságból segíti a caddie meghatározásában leírtaknak megfelelően. De ez nem módosítja a 10.2b(3) szabályt (Tilos bármilyen tárgyat elhelyezni a beállás felvételének elősegítéséhez).
 • Ha jelent szabályt megsértve a segítő hordozza vagy kezeli a játékos golfütőit, akkor a játékosnak egyidejűleg két caddie-je van, és általános büntetést kap minden szakaszon, ahol a szabálysértés megtörtént (lásd a 10.3a(1) szabályt).

25.5d A 14.1b szabály módosítása (Aki felveheti a labdát)

A 14.1b. szabály úgy módosul, hogy ha a játékos labdája a green-en van, akkor a játékos segítője, valamint a caddie-je felveheti a labdát a játékos előzetes felhatalmazása nélkül.

25.5e Mind szellemi, mind fizikai fogyatékossággal élő játékosok

Mind szellemi, mind fizikai fogyatékossággal élő játékosok esetén javasolt, hogy a Bizottság egyesítse a 25. szabály egyes szabályait, hogy mindkét fogyatékossági típusnak megfeleljenek.

25.6 Általános rendelkezések minden fogyatékossági kategória számára

25.6a Indokolatlan késlekedés

Az 5.6a szabály alkalmazása az indokolatlan késlekedés tilalmára fogyatékossággal élő játékosok esetén:

 • Minden Bizottságnak saját mérlegelése szerint kell önálló észszerű követelményeket megszabnia, figyelembe véve a pálya nehézségi fokát, az időjárási viszonyokat (tekintettel arra, hogy miként befolyásolják a mozgássérültek közlekedési eszközeinek használatát), a verseny sajátosságait, valamint a versenyző játékosok fogyatékosságának mértékét.
 • Mindezeket figyelembe véve helyénvalónak látszik, hogy a Bizottság enyhébben értelmezze, hogy mi képez indokolatlan késlekedést.

25.6b Ejtés

A 14.3b szabály (A labdát szabályosan kell ejteni) alkalmazásakor, minthogy a fizikai korlátok megnehezítik vagy lehetetlenné teszik bizonyos fogyatékkal élők számára, hogy tudják, hogy valóban térdmagasságból ejtették-e a labdát, a Bizottságnak el kell fogadnia a játékosok észszerű megítélését arról, hogy helyesen jártak el. Továbbá a Bizottság köteles elfogadni minden észszerű erőfeszítést a labda térdmagasságból való ejtésére, figyelembe véve a játékos fizikai korlátait.

Lásd a Bizottsági Eljárások 5D. fejezetét (további útmutatások a 25. Szabályhoz és a versenyekhez fogyatékkal élő játékosok esetén).

Összes hír