22. szabály: Foursome (más néven felváltva ütés) (páros játék)

22. szabály: Foursome (más néven felváltva ütés)

 

A szabály célja: A 22. szabály a (match playben vagy stroke playben játszott) Foursome játékformára vonatkozik, ahol két partner egy félként versenyez egymással, miközben ugyanazt a labdát felváltva játsszák meg. Erre a játékformára alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az egyéni játékra, azzal a kivétellel, hogy a partnereknek felváltva kell egy-egy szakasz kezdőütését elvégezniük, majd egy-egy szakasz végigjátszásánál is felváltva kell ütniük.

 

22.1. A Foursome játék áttekintése

A Foursome (vagy felváltva ütés) olyan játékforma, ahol partnerek játszanak (match playt vagy stroke playt) úgy, hogy két partner egy félként versenyez egymással, miközben minden szakaszon ugyanazt a labdát felváltva játsszák meg.

Erre a játékformára a jelen speciális szabállyal módosított 1–20. szabály vonatkozik (úgy, hogy az egy labdával játszó fél az egyéni játékossal azonos elbírálás alá esik).

E játékforma egyik match play változata a Threesome, ahol egy egyéni játékos egy ‒ két partnerből álló ‒ fél ellen játszik, akik a jelen speciális szabályok szerint felváltva ütnek.

 

22.2. A félhez tartozó partnerek bármelyike eljárhat a fél nevében

Mivel a két partner egyetlen félként egyetlen labdát játszik meg:

 • Az ütés előtt mindkét partner végezhet engedélyezett cselekményeket a fél nevében (de egyszerre csak egyikük!): pl. megjelölheti a labda helyét, felveheti, visszahelyezheti, ejtheti és helyezheti a labdát függetlenül attól, hogy a két partner közül ki fog a fél nevében következőként játszani.
 • Az egyik partner és saját caddie-je ugyanúgy segíthet a másik partnernek, mint e partner caddie-je segíthet az egyik partnernek (pl. tanácsot adhat, tanácsért lehet fordulni hozzá és a bármi más módon eljárhat, amelyet a 10. szabály lehetővé tesz), azonban a játékos és a caddie-je semmilyen olyan segítséget nem adhat a másik partnernek, amit a Szabályok e másik partner caddie-jének is tiltanak.
 • Bármelyik partner vagy bármelyik caddie bármely cselekedete vagy szabályszegése a félre vonatkozik.

A stroke play során a fél szakaszeredményeit csak az egyik partnernek kell hitelesítenie az eredménykártyán (lásd: 3.3b. szabály).

 

22.3. A félnek felváltva kell ütnie

A partnerek minden szakaszon kötelesek felváltva ütni a fél nevében:

 • A fél nevében az egyik partner az összes páratlan számozású szakasz elütőterületéről, míg a másik az összes páros számozású szakasz elütőterületéről játszik először.
 • Miután a szakasz elütőterületéről a fél elvégezte az első ütést, a szakasz további részében a partnereknek végig felváltva kell ütniük.
 • Ha egy ütést érvénytelenítettek vagy az egy szabály szerint nem számít (kivéve, ha a jelen szabályt megszegve a felek rossz sorrendben ütnek), a következő ütést is az érvénytelenített ütést végző partnernek kell a fél nevében megtennie.
 • Ha a fél úgy dönt, hogy ideiglenes labdát játszik meg, ezt annak a partnernek kell elütnie, akinek a fél következő ütését el kell végeznie.

A félnek adott büntetőütés a partnerek játékának váltakozó sorrendjét nem befolyásolja.

Büntetés a 22.3. szabály megszegésével az ütés rossz sorrendben való elvégzéséért: általános büntetés.

Stroke playben a félnek javítania kell a (sorrendi) hibát úgy, hogy:

 • Az ütést a soron következő partnernek kell elvégeznie onnan, ahol a fél az előző ütést nem a megfelelő sorrendben végezte el (lásd: 14.6. szabály).
 • a rossz sorrendű, illetve a hiba javítása előtt végzett további ütések (beleértve a tényleges ütéseket és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütéseket is) nem számítanak.
 • Ha a fél egy új szakasz kezdőütése előtt vagy ‒ a versenykör utolsó szakasza esetén ‒ az eredménykártyájának leadása előtt nem javítja a hibát, kizárják.

 

22.4. A versenykör elkezdése

22.4a. Az elsőként játszó partner

A fél eldöntheti, hogy melyik partner kezdje a versenykört az első elütőterületről, kivéve, ha a versenykiírásban előírják, melyik partner üssön először.

A fél versenyköre akkor kezdődik, amikor az elsőként játszó partner elvégzi a fél első szakaszának kezdőütését.

22.4b. Kezdési időpont és kezdési hely

Az 5.3a. szabály mindkét partnerre másként vonatkozik attól függően, hogy melyikük kezdi a fél nevében a játékot:

 • A játékot kezdő partnernek a kezdési időpontban és a kezdési helyen készen kell állnia a játékra, és azt az adott időben (és nem korábban) el kell kezdenie.
 • A másodikként következő partnernek meg kell jelennie a kezdési időpontban vagy a kezdési helyen vagy a kezdő szakaszon közel ahhoz a helyhez, ahol az elütőterületről megjátszott labda várhatóan nyugalomba kerül.

Ha egyik partner sem jelenik meg a fent előírt módon, az úgy tekintendő, hogy a fél megszegte az 5.3a. szabályt.

 

22.5. A partnerek játszhatnak közös ütőkkel

A 4.1b(2) szabályt módosítva a partnerek megoszthatják egymással ütőiket, de kettőjük ütőinek száma együttesen nem lehet több 14-nél.

 

22.6. Játékos beállásának korlátozása a partner mögé ütés közben

 

A 10.2b(4) szabály korlátozásain túlmenően a partnerének ütése közben tilos a játékosnak a játékvonalra vagy annak közelébe állnia a labda mögött, hogy információt szerezzen a fél következő ütéséhez.

A 22.6 szabály megsértésének büntetése: általános büntetés.

Összes hír