21. szabály: Az egyéni stroke play és match play egyéb formái

A szabály célja: A 21. szabály az egyéni játék négy egyéb formájára, köztük a stroke play három formájára vonatkozik, ahol az eredményszámítás a szokásos stroke playhez képest máshogy történik. E három forma: a Stableford (szakaszonként szerzett pontok); a maximális ütésszám (minden szakaszra meghatározzák a maximális ütésszámot) és a Par/Bogey (amikor a match play eredményszámítást alkalmazzák szakaszonként).

 

21.1.  Stableford (stroke play Stableford pontozással)

a. A Stableford játékforma áttekintése

Stableford játék a stroke play egyik formája, ahol:

 • a játékos vagy fél szakaszonkénti eredménye egy (ún. Stableford) pontszám, amelyet annak alapján kap, hogy a játékos vagy a fél adott szakaszon teljesített ütéseinek száma (a tényleges ütéseket és a büntetőütéseket is beleértve) mennyire tér el a Bizottság által az adott szakaszra meghatározott rögzített ütésszámtól, és
 • a versenyt az a játékos vagy fél nyeri, akinek az összes versenykör teljesítése után a legtöbb pontja van.

A Stableford játékformában a stroke play 1–20. szabályban szereplő rendes szabályai a jelen speciális szabállyal módosított változatban érvényesek. A 21.1. szabály:

 • scratch versenyekre készült, de hendikepversenyekre is alkalmazható, és
 • egyéni játékra készült, de olyan versenyekre is alkalmazható, ahol partnerek játszanak, amelyre vonatkozó módosítást a 22. szabály (Foursome) és a 23. szabály (Four-Ball) tartalmazza, valamint csapatversenyekre, amelyre vonatkozó módosítást a 24. szabály tartalmazza
b. Eredményszámítás a Stableford játékban

(1) Pontszerzés: a játékos szakaszonként kap pontokat úgy, hogy saját eredményét az adott szakaszra megállapított rögzített ütésszámhoz viszonyítják, ami alapértelmezésben a par, hacsak a Bizottság más rögzített eredményt nem határoz meg:

A megjátszott szakaszon szerezhető pontok
Két vagy több ütéssel a rögzített ütésszám felett, vagy nincs leadott eredmény - 0 pont
Egy ütéssel a rögzített ütésszám felett - 1 pont
A rögzített ütésszámmal megegyező - 2 pont
Egy ütéssel a rögzített ütésszám alatt - 3 pont
Két ütéssel a rögzített ütésszám alatt - 4 pont
Három ütéssel a rögzített ütésszám alatt - 5 pont
Négy ütéssel a rögzített ütésszám alatt - 6 pont

Az a játékos, aki valamilyen okból nem juttatja a lyukba a labdáját a Szabályok szerint (azaz nem fejezi be a szakaszt), nulla pontot kap a szakaszra.

A játék tempóját segítendő, a játékosokat ösztönözni kell arra, hogy ne folytassák az adott szakaszt, ha az eredményük nulla pont lesz.

A szakasz akkor tekintendő befejezettnek, amikor a játékos a labdáját a lyukba juttatja, vagy úgy dönt, hogy ezt nem teszi, vagy amikor a ponteredménye nulla pontot ér.

(2) Az egyes szakaszokra feljegyzett eredmény: a szakaszeredmények eredménykártyán való feljegyzésére vonatkozó 3.3b. szabály figyelembevételével:

 • Ha a szakaszt úgy teljesítik, hogy a labda a lyukba került:
  • amikor az ütésszám alapján egy vagy több pont kapható: az eredménykártyán a tényleges ütésszámnak kell szerepelnie.
  • amikor az ütésszám alapján nulla pont kapható: az eredménykártyán vagy nem szabad eredménynek szerepelnie, vagy legalább annyi ütést kell feljegyezni, amennyiért nulla pont jár.
 • Ha a szakaszt nem teljesítik, azaz a labda nem kerül a lyukba: ha a játékos nem juttatja lyukba a labdát a Szabályoknak megfelelően, az eredménykártyán vagy nem szabad eredménynek szerepelnie, vagy legalább annyi ütést kell feljegyezni, amennyiért nulla pont jár.

Bizottság feladata, hogy kiszámítsa a játékos által az egyes szakaszokon szerzett pontokat és hogy – hendikepverseny esetén – a pontszámítás előtt az egyes szakaszoknál feljegyzett ütésszámhoz figyelembe vegye a játékos ütéselőnyeit.

Lásd: Bizottsági eljárások, 5A(5). fejezet (a versenykiírás javasolhatja, de nem kötelezheti a játékosokat arra, hogy a szakaszonként szerzett pontokat feljegyezzék az eredménykártyára).

c. Büntetések a Stableford játékban

(1) Kizárástól eltérő büntetések: minden büntetőütést hozzáadnak a játékos azon szakaszon elért eredményéhez, ahol a szabályszegés történt, azonban van három kivétel:

1. kivétel – Többletütők, közösen használt ütők, hozzáadott ütők, cserélt ütők: ha a játékos megszegi a 4.1b. szabályt (14 ütős korlát, ütők megosztása, ütők számának növelése vagy ütőcsere a versenykörben), a Bizottság két pontot (ha a szabályszegés csak egy szakaszon történt) vagy négy pontot (ha a szabályszegés két vagy több szakaszon történt) von le a játékos versenykörben elért összpontszámából.

2. kivétel – A kezdés ideje: ha a játékos megszegi az 5.3a. szabályt azzal, hogy (1) késve, de a kezdési időpont után kevesebb mint öt percen belül érkezik vagy (2) korábban, de a kezdési idő előtt kevesebb mint öt percen belül kezd (lásd: 5.3. szabály büntetésre vonatkozó rész, 1. és 2. kivétel), a Bizottság két pontot von le a játékos versenykörben elért összesített eredményéből.

3. kivétel – Játék indokolatlan késleltetése: ha a játékos megszegi az 5.6a. szabályt, az első szabálysértésért a Bizottság egy pontot von le a versenykörben elért összpontszámából, a második szabálysértésért további két pontot; (Az 5.6 a szabály harmadszori szabályszegésének esetére lásd a 21.1c(2) szabályt).

Eredménykártyájának leadása előtt a játékos minden kivételnél köteles jelenteni a Bizottságnak a szabályszegéssel kapcsolatos tényeket, hogy a Bizottság alkalmazni tudja a büntetést. Ennek elmulasztása esetén a játékost kizárják a versenyből.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezetK-3. helyi mintaszabály (a játéktempóra vonatkozó szabályozás alkalmazása Stableford versenyen szabálysértésért járó pontlevonással).

(2) Kizárással járó büntetések: az a játékos, aki az alábbi négy szabály bármelyikét megszegi, kizárás helyett büntetésként nulla pontot kap arra a szakaszra, ahol a szabályszegés történt:

 • nem juttatja lyukba a labdát a 3.3c. szabály szerint
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy a szakaszt az elütőterületen kívülről kezdte (lásd: 6.1b(2) szabály)
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy idegen labdával játszott (lásd: 6.3c. szabály), vagy
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy súlyos szabálysértésnek számító módon idegen helyről játszott (lásd: 14.7b. szabály).

Ha a játékos bármely más, kizárással járó szabályszegést követ el, büntetése: kizárás.

d. A 11.2. szabály alóli kivétel a Stableford játékban

11.2. szabály nem vonatkozik az alábbi esetre:

Ha a játékos mozgásban levő labdájának lyukba kell kerülnie ahhoz, hogy a játékos egy pontot kapjon, és a labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja akkor, amikor nincs észszerű esély arra, hogy a labda lyukba kerüljön, az elkövetőnek nem jár büntetés, játékos nulla pontot kap a szakaszra.

e. Amikor a versenykör véget ér a Stableford játékban

A játékos versenykörének akkor van vége, amikor a játékos:

 • az utolsó szakaszon lyukba juttatja a labdáját (beleértve pl. a 6.1. vagy a 14.7b. szabály szerinti hiba kijavítását is), vagy
 • úgy dönt, hogy az utolsó szakaszon nem juttatja lyukba a labdáját, vagy a szakaszon nulla pontnál nem tud jobb eredményt elérni.

21.2.  Maximális ütésszám (stroke play ütésszám korláttal)

a. A maximális ütésszámú játékforma áttekintése

maximális ütésszámú játék a stroke play azon formája, ahol a játékos vagy fél szakaszonkénti eredményét a Bizottság által meghatározott maximális ütésszámban korlátozzák, amely lehet például dupla par, nettó dupla bogey vagy egy fix szám.

A maximális ütésszámú játékformában a stroke play 1–20. szabályban szereplő rendes szabályai a jelen speciális szabállyal módosított változatban érvényesek. A 21.2. szabály:

 • scratch versenyekre készült, de hendikepversenyekre is alkalmazható, és
 • egyéni játékra készült, de olyan versenyekre is alkalmazható, ahol partnerek játszanak, amelyre vonatkozó módosítást a 22. szabály (Foursome) és a 23. szabály (Four-Ball) tartalmazza, valamint csapatversenyekre, amelyre vonatkozó módosítást a 24. szabály tartalmazza
b. Eredményszámítás a maximális ütésszámú játékban

(1) A játékos szakaszeredménye: a játékos szakaszeredményének alapja a játékos ütéseinek száma (a tényleges ütéseket és a büntetőütéseket is beleértve), azzal a kivétellel, hogy a játékosnak akkor is csak a maximális ütésszámot ítélik oda, ha a tényleges eredménye magasabb, mint ez a maximum.

Az a játékos, aki valamilyen okból nem juttatja a labdáját a lyukba a Szabályok szerint (azaz nem fejezi be a szakaszt), arra a szakaszra a maximális ütésszámot kapja.

A játék tempóját segítendő a játékosokat ösztönözni kell arra, hogy ne folytassák az adott szakaszt, ha az eredményük elérte a maximális ütésszámot.

A szakasz akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a játékos a labdáját a lyukba juttatja, vagy úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg, vagy amikor elérte a maximális ütésszámot.

(2) Az egyes szakaszokra feljegyzett eredmény: a szakaszeredmények eredménykártyán való feljegyzésére vonatkozó 3.3b. szabály figyelembevételével:

 • Ha a szakaszt úgy teljesítik, hogy a labda a lyukba került:
  • amikor az ütésszám kisebb, mint a maximális ütésszám: az eredménykártyán a tényleges ütésszámnak kell szerepelnie.
  • amikor az ütésszám ugyanaz vagy nagyobb, mint a maximális ütésszám: az eredménykártyán vagy nem szabad eredménynek szerepelnie, vagy legalább annyi ütést kell feljegyezni, mint a maximális ütésszám.
 • Ha a szakaszt nem teljesítik, azaz a labda nem kerül a lyukba: ha a játékos nem juttatja a labdáját a lyukba a Szabályok szerint, az eredménykártyán vagy nem szabad eredménynek szerepelnie, vagy legalább annyi ütést kell feljegyezni, mint a maximális ütésszám.

Bizottság feladata, hogy a játékos által az egyes szakaszokon elért eredményeket minden olyan szakaszon a maximális ütésszámhoz igazítsa, ahol az eredménykártya szerint nincs eredmény vagy az a maximális ütésszámnál nagyobb; hendikepverseny esetén pedig az, hogy az egyes szakaszoknál feljegyzett ütésszámhoz figyelembe vegye a játékos ütéselőnyeit.

c. Büntetések a maximális ütésszámú játékban

stroke play során járó büntetések a maximális ütésszámú játékban is járnak, azzal a kivétellel, hogy az a játékos, aki az alábbi négy szabály bármelyikét megszegi, a kizárás helyett büntetésként maximális ütésszámot kap arra a szakaszra, ahol a szabályszegés történt

 • nem juttatja lyukba a labdát a 3.3c. szabály szerint
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy a szakaszt az elütőterületen kívülről kezdte (lásd: 6.1b(2) szabály)
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy idegen labdával játszott (lásd: 6.3c. szabály), vagy
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy súlyos szabálysértésnek számító módon idegen helyről játszott (lásd: 14.7b. szabály).

Ha a játékos bármely más, kizárással járó szabályszegést követ el, büntetése: kizárás.

Az esetleges büntetőütések felszámítását követően a játékos szakaszeredménye nem lehet nagyobb, mint a Bizottság által meghatározott maximális ütésszám.

d. A 11.2. szabály alóli kivétel a maximális ütésszámú játékban

11.2. szabály nem vonatkozik az alábbi esetre:

Ha a játékos mozgásban levő labdájának lyukba kell kerülnie ahhoz, hogy a játékos eredménye kisebb legyen, mint a szakaszra vonatkozó maximális ütésszám, és a labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja akkor, amikor nincs észszerű esély arra, hogy a labda lyukba kerüljön, az elkövetőnek nem jár büntetés, és a játékos maximális ütésszámot kap a szakaszra.

e. Amikor a versenykör véget ér a maximális ütésszámú játékban

A játékos versenykörének akkor van vége, amikor a játékos:

 • az utolsó szakaszon lyukba juttatja a labdáját (beleértve pl. a 6.1. vagy a 14.7b. szabály szerinti hiba kijavítását is), vagy
 • úgy dönt, hogy az utolsó szakaszon nem juttatja lyukba a labdáját, mert azzal már el fogja érni a szakaszra meghatározott maximális ütésszámot.

21.3.  Par/Bogey

a. A Par/Bogey játékforma áttekintése

Par/Bogey játék a stroke play azon formája, ahol az eredményszámítás ugyanaz, mint a match playben, és ahol:

 • az a játékos vagy fél nyer meg vagy veszít el egy szakaszt, aki azt a szakaszt kevesebb vagy több ütéssel (a tényleges ütéseket és a büntetőütéseket is beleértve) teljesíti, mint a Bizottság által arra a szakaszra meghatározott rögzített ütésszám, és
 • a versenyt az a játékos vagy fél nyeri, aki az elveszített szakaszokhoz képest a legtöbb nyert szakasszal rendelkezik (ennek kiszámítása úgy történik, hogy a megnyert szakaszok összesített számából levonják az elvesztett szakaszok számát).

A Par/Bogey játékformában a stroke play 1–20. szabályban szereplő rendes szabályai a jelen speciális szabállyal módosított változatban érvényesek. A 21.3 szabály:

 • scratch versenyekre készült, de hendikepversenyekre is alkalmazható, és
 • egyéni játékra készült, de olyan versenyekre is alkalmazható, ahol partnerek játszanak, amelyre vonatkozó módosítást a 22. szabály (Foursome) és a 23. szabály (Four-Ball) tartalmazza, valamint csapatversenyekre, amelyre vonatkozó módosítást a 24. szabály tartalmazza
b. Eredményszámítás a Par/Bogey játékban

(1) A szakaszok megnyerése vagy elvesztése: az eredményszámítás ugyanúgy történik, mint a match playben, tehát a nyert vagy a vesztett szakaszok számát úgy állapítják meg, hogy a játékos ütéseinek számát (a tényleges ütéseket és a büntetőütéseket is beleértve) összehasonlítják a Bizottság által az adott szakaszra megállapított rögzített ütésszámmal (általában par vagy bogey):

 • ha a játékos ütésszáma alacsonyabb, mint a rögzített eredmény, megnyeri a szakaszt,
 • ha a játékos ütésszáma ugyanannyi, mint a rögzített eredmény, a szakasz döntetlen (más néven felezik),
 • ha a játékos ütésszáma magasabb, mint a rögzített eredmény, elveszti a szakaszt.

Az a játékos, aki valamilyen okból nem juttatja a labdáját a lyukba a Szabályok szerint (azaz nem fejezi be a szakaszt), elveszti a szakaszt.

A játék tempóját segítendő a játékosokat ösztönözni kell arra, hogy ne folytassák az adott szakaszt, ha az eredményük meghaladta a rögzített eredményt (mivel már elvesztették a szakaszt).

A szakasz akkor számít teljesítettnek, amikor a játékos a labdáját a lyukba juttatja, vagy úgy dönt, hogy ezt nem teszi meg, vagy amikor az eredménye meghaladja a rögzített eredményt.

(2) Az egyes szakaszokra feljegyzett eredmény: a szakaszeredmények eredménykártyán való feljegyzésére vonatkozó 3.3b. szabály figyelembevételével:

 • Ha a szakaszt úgy teljesítik, hogy a labda a lyukba került:
  • amikor az ütésszám alapján a szakaszt megnyerték vagy döntetlenre játszották: az eredménykártyán a tényleges ütésszámnak kell szerepelnie.
  • amikor az ütésszám alapján a szakaszt elvesztették: az eredménykártyán vagy nem szabad eredménynek szerepelnie, vagy olyan eredményt kell feljegyezni, amely a szakasz elvesztését jelenti;
 • ha a szakaszt nem teljesítik, azaz a labda nem kerül a lyukba: ha a játékos nem a Szabályok szerint juttatja a lyukba a labdáját, az eredménykártyán vagy nem szabad eredménynek szerepelnie, vagy olyan eredményt kell feljegyezni, amely a szakasz elvesztését jelenti.

Bizottság feladata eldönteni, hogy a játékos szakaszonként nyert, döntetlent ért el vagy vesztett, és – hendikepverseny esetén – a szakaszeredmény eldöntése előtt az egyes szakaszoknál feljegyzett ütésszámhoz figyelembe vegye a játékos ütéselőnyeit.

Kivétel – Nem jár büntetés, ha az nem befolyásolja a szakasz eredményét: ha a játékos által leadott eredménykártyán a valós eredménynél alacsonyabb szakaszeredmény szerepel, de ez nem befolyásolja azt, hogy a szakaszt megnyerte, elvesztette vagy döntetlenre játszotta, a 3.3b. szabály szerint nincs büntetés.

Lásd: Bizottsági eljárások, 5A(5). fejezet (a versenykiírás javasolhatja, de nem kötelezheti a játékosokat arra, hogy a szakaszeredményt feljegyezzék az eredménykártyára).

c. Büntetések a Par/Bogey játékban

(1) Kizárástól eltérő büntetések: minden büntetőütést hozzáadnak a játékos azon szakaszon elért eredményéhez, ahol a szabályszegés történt, azonban van három kivétel:

1. kivétel – Többletütők, közösen használt ütők, hozzáadott ütők, cserélt ütők: ha a játékos megszegi a 4.1b. szabályt (14 ütős korlát; ütők megosztása, ütők számának növelése vagy ütőcsere), a Bizottság egy szakaszt (ha a szabályszegés csak egy szakaszon történt) vagy két szakaszt (ha a szabályszegés két vagy több szakaszon történt) von le a játékos összes nyert és vesztett szakaszainak különbségéből.

2. kivétel – A kezdés ideje: ha a játékos megszegi az 5.3a. szabályt azzal, hogy (1) késve, de a kezdési időpont után kevesebb mint öt percen belül érkezik vagy (2) korábban, de a kezdési időpont előtt kevesebb mint öt percen belül kezd (lásd: 5.3. szabály büntetésre vonatkozó rész, 1. és 2. kivétel), a Bizottság egy szakaszt von le a játékos összes nyert és vesztett szakaszainak különbségéből.

3. kivétel – A játék indokolatlan késleltetése: ha a játékos megszegi az 5.6a. szabályt:

 • Az első szabálysértésért járó büntetés: egy büntetőütés azon a szakaszon, ahol a szabályszegés történt.
 • A második szabálysértésért járó büntetés: a Bizottság egy szakaszt levon a játékos összes nyert és vesztett szakaszainak különbségéből.
 • Az 5.6a. szabály harmadszori megszegésének esetére lásd a 21.3c(2) szabályt.

Eredménykártyájának leadása előtt a játékos minden kivételnél köteles jelenteni a Bizottságnak a szabályszegéssel kapcsolatos tényeket, hogy a Bizottság alkalmazni tudja a büntetést. Ennek elmulasztása esetén a játékost kizárják a versenyből.

(2) Kizárással járó büntetések: az a játékos, aki az alábbi négy szabály bármelyikét megszegi, a kizárás helyett elveszti azt a szakaszt, ahol a szabályszegés történt:

 • nem juttatja lyukba a labdát a 3.3c. szabály szerint
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy a szakaszt az elütőterületen kívülről kezdte (lásd: 6.1b(2) szabály)
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy idegen labdával játszott (lásd: 6.3c. szabály), vagy
 • nem javítja ki azt a hibát, hogy súlyos szabálysértésnek számító módon idegen helyről játszott (lásd: 14.7b. szabály).

Ha a játékos bármely más, kizárással járó szabálysértést követ el, büntetése: kizárás.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezetK-4. helyi mintaszabály (a játéktempóra vonatkozó szabályozás alkalmazása Par/Bogey versenyen szabálysértésért járó szakaszlevonással).

d. A 11.2. szabály alóli kivétel a Par/Bogey játékban

11.2. szabály nem vonatkozik az alábbi esetre:

Ha a játékos mozgásban levő labdájának lyukba kell kerülnie ahhoz, hogy a játékos döntetlent érjen el a szakaszon, és a labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja akkor, amikor nincs észszerű esély arra, hogy a labda lyukba kerül, az elkövető nem kap büntetést, és a játékos elveszti a szakaszt.

e. Amikor a versenykör véget ér a Par/Bogey játékban

A játékos versenykörének akkor van vége, amikor a játékos:

 • az utolsó szakaszon lyukba juttatja a labdáját (beleértve pl. a 6.1. vagy a 14.7b. szabály szerinti hiba kijavítását is), vagy
 • úgy dönt, hogy az utolsó szakaszon nem juttatja lyukba a labdát vagy már elvesztette a szakaszt.

21.4. Three-Ball Match Play (háromlabdás mérkőzés)

a. A Three-Ball match play áttekintése

Three-Ball match play a match play egyik formája, ahol:

 • három játékos közül minden egyes játékos a másik két játékossal egy időben egyéni mérkőzést játszik, és
 • mindegyik játékos egy saját labdát játszik meg, és ugyanazt használja mindkét mérkőzésén.

match play 1–20. szabály szerinti rendes előírásai mindhárom egyéni mérkőzésre vonatkoznak azzal a különbséggel, hogy a jelen speciális szabályok két olyan helyzetben is érvényesek, ahol a rendes Szabályok egyik mérkőzésen való alkalmazása ellentétes lenne ugyanazon Szabályok másik mérkőzésen való alkalmazásával.

b. Sorrenden kívüli játék

Ha a játékos bármelyik mérkőzésen sorrenden kívül üt, az az ellenfél, akinek először kellett volna következnie, a 6.4a(2) szabály szerint érvénytelenítheti az ütést:

Ha a játékos mindkét mérkőzésén sorrenden kívül ütött, mindkét ellenfele dönthet arról, hogy érvényteleníti-e az ütést az adott játékossal folytatott mérkőzésén.

Ha a játékos ütését csak az egyik mérkőzésen érvénytelenítették:

 • a másik mérkőzésen a játékos köteles az eredeti labdával folytatni a játékot;
 • ez azt jelenti, hogy úgy kell befejeznie a szakaszt, hogy a két mérkőzésen két különböző labdát játszott meg.
c. Az ellenfél felvette vagy elmozdította a labdát vagy a labdajelölőt

Ha az egyik ellenfél a játékos labdájának vagy labdajelölőjének felvételért vagy elmozdításáért egy büntetőütést kap a 9.5b vagy a 9.7b szabály szerint, akkor azt a büntetést csak a játékos ellen játszott mérkőzésén kapja.

A másik játékos ellen játszott mérkőzésén az ellenfélnek nem jár büntetés.

21.5. A golf egyéb játékformái

Bár a 3.21.22. és a 23. szabály csak bizonyos játékformákra tér ki, a golfnak számos formája létezik még, pl. a scramble vagy a greensome különböző formái.

A Szabályok kiterjeszthetők az ilyen és más hasonló játékformákra.

Lásd: Bizottsági eljárások, 9. fejezet (ajánlások a Szabályok egyéb gyakori játékformákra való alkalmazásához).

Összes hír