19. szabály: Játszhatatlan labda

19. szabály: Játszhatatlan labda

 

A szabály célja: A 19. szabály a játszhatatlan labda esetén a játékos rendelkezésére álló könnyítési lehetőségeket ismerteti. A szabályra hivatkozva a játékos megválaszthatja, hogy egy büntetőütés ellenében melyik lehetőséget kívánja igénybe venni ahhoz, hogy a pályán bárhonnan (a büntetőterületet kivéve) egy nehéz helyzetből kijusson.

 

19.1. A játékos a büntetőterületek kivételével bárhol a pályán dönthet úgy, hogy játszhatatlan labda miatt könnyítést vesz igénybe

Az, hogy a 19.2. vagy a 19.3. szabály szerint igénybe vett, büntetéssel járó könnyítéssel játszhatatlannak nyilvánítja a labdáját, kizárólag a játékos döntése.

Könnyítés játszhatatlan labda miatt a pályán bárhol megengedett, kivéve büntetőterületen.

Ha a labda egy büntetőterületen belül lesz játszhatatlan, a játékos egyetlen könnyítési lehetősége a 17. szabály szerinti, büntetéssel járó könnyítés.

 

19.2. Könnyítési lehetőségek játszhatatlan labda miatt az általános területen vagy a greenen

A játékos a 19.2a., b. vagy c. szabályban biztosított három lehetőség egyikét választva könnyítést vehet igénybe játszhatatlan labda miatt, de ezért bármelyik esetben egy büntetőütés jár.

 • A játékos ütés és távolság könnyítést vehet igénybe a 19.2a. szabály szerint akkor is, ha az eredeti labdát nem találták meg és nem azonosították.
 • Azonban a 19.2b. szabály szerinti vonalon hátrafelé könnyítéshez vagy a 19.2c. szabály szerinti oldalsó könnyítéshez a játékosnak ismernie kell az eredeti labda helyét.

19.2a. Ütés és távolság könnyítés

A játékos az eredeti vagy egy másik labdát onnan üthet, ahol az előző ütést elvégezte (lásd: 14.6. szabály).

19.2b. Vonalon hátrafelé könnyítés

A játékos ejtheti az eredeti, vagy egy másik labdát (lásd: 14.3. szabály) az eredeti labda helye mögött, az eredeti labda helyét a lyuk és az ejtés helye között tartva (az ejtés távolságának korlátozása nélkül). Az a pont a vonalon, ahol az ejtett labda először talajt ér, egy könnyítési területet határoz meg, amelynek mérete egy ütőtávolság a ponttól mérve bármely irányban, azonban a következő korlátokkal:

 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
 • Nem lehet közelebb a lyukhoz, mint az eredeti labda helye, és
 • bármely pályaterületen lehet, azonban:
 • ugyanazon pályaterületen kell lennie, mint ahol az ejtett labda először talajt ért.

19.2c. Oldalsó könnyítés

A játékos ejtheti az eredeti vagy egy másik labdát az alábbi oldalsó könnyítési területen (lásd: 14.3. szabály):

 • Viszonyítási pont: az eredeti labda helye
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: két ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
 • a pálya területén bárhol lehet, azonban:
 • ha a viszonyítási ponttól két ütőhosszon belül több pályaterület is van, a labdának ugyanazon a pályaterületen kell nyugalomba kerülnie a könnyítési területen belül, mint amelyet a labda (a könnyítési területen történő) ejtésénél először érintett.

Lásd a 25.4m. szabályt (kerekesszéket használó játékosok esetén a 19.2c. szabály módosítása kiterjeszti az oldalsó könnyítési terület méretét négy ütőhossz távolságra).

Büntetés a 19.2. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

19.3. Könnyítési lehetőségek játszhatatlan labda miatt a bunkerben

19.3a. Szokásos könnyítési lehetőségek (egy büntetőütés)

Amikor a játékos labdája bunkerben van:

 • a játékos játszhatatlan labda miatt egy büntetőütésért a 19.2. szabály szerinti bármelyik könnyítési lehetőséget igénybe veheti, kivéve hogy:
 • a labdát a bunkerben lévő könnyítési területen kell ejteni, és annak és annak ott kell nyugalomba kerülnie akár a vonalon hátrafelé könnyítés (lásd: 19.2b. szabály), akár az oldalsó könnyítés (lásd: 19.2c. szabály) választása esetén.

19.3b. Extra könnyítési lehetőség (két büntetőütés)

Extra könnyítési lehetőségként amikor egy játékos labdája bunkerben van, összesen két büntetőütésért a 19.2b. szabály szerint a játékos vonalon hátrafelé könnyítést vehet igénybe a bunkeren kívül.

Lásd a 25.4n. szabályt (kerekesszéket használó játékosok esetén a vonalon hátrafelé extra könnyítés 19.3b. szabály szerinti igénybe vételének büntetési tétele egy büntető ütésre csökken).

Büntetés a 19.3. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Összes hír