19. szabály: Játszhatatlan labda

A szabály célja: A 19. szabály a játszhatatlan labda esetén a játékos rendelkezésére álló könnyítési lehetőségeket ismerteti. A szabályra hivatkozva a játékos megválaszthatja, hogy egy büntetőütés ellenében melyik lehetőséget kívánja igénybe venni ahhoz, hogy a pályán bárhonnan (a büntetőterületet kivéve) egy nehéz helyzetből kijusson.

 

19.1.  A játékos a büntetőterület kivételével bárhol a pályán dönthet úgy, hogy játszhatatlan labda miatt könnyítést vesz igénybe

Az, hogy a 19.2. vagy a 19.3. szabály szerint igénybe vett, büntetéssel járó könnyítéssel játszhatatlannak nyilvánítja a labdáját, kizárólag a játékos döntése.

 • Könnyítés játszhatatlan labda miatt a pályán bárhol megengedett, kivéve büntetőterületen.
 • Ha a labda egy büntetőterületen belül lesz játszhatatlan, a játékos egyetlen könnyítési lehetősége a 17. szabály szerinti, büntetéssel járó könnyítés.

19.2.  Könnyítési lehetőségek játszhatatlan labda miatt az általános területen vagy a greenen

A játékos a 19.2a.b. vagy c. szabályban biztosított három lehetőség egyikét választva könnyítést vehet igénybe játszhatatlan labda miatt, de ezért bármelyik esetben egy büntetőütés jár.

 • A játékos ütés és távolság könnyítést vehet igénybe a 19.2a. szabály szerint akkor is, ha az eredeti labdát nem találták meg és nem azonosították.
 • Azonban a 19.2b. szabály szerinti vonalon hátrafelé könnyítéshez vagy a 19.2c. szabály szerinti oldalsó könnyítéshez a játékosnak ismernie kell az eredeti labda helyét.
a. Ütés és távolság könnyítés

A játékos az eredeti labdát vagy egy másik labdát onnan üthet, ahol az előző ütést elvégezte (lásd: 14.6. szabály).

b. Vonalon hátrafelé könnyítés

A játékos ejtheti az eredeti labdát vagy egy másik labdát egy olyan könnyítési területen (lásd: 14.3. szabály), amely egy, a lyukat és az eredeti labda helyét összekötő egyenes viszonyítási vonal mentén fekszik:

 • Viszonyítási pont: a pálya játékos által választott pontja, amely a viszonyítási vonalon, és távolabb van a lyuktól, mint az eredeti labda helye (nincs korlátozva, hogy ez a pont a vonalon hátrafelé mekkora távolságra lehet a lyuktól):
  • A kiválasztott pontot a játékosnak egy tárggyal (pl. tee-vel) meg kell jelölnie.
  • Ha a játékos e pont kiválasztása nélkül ejti a labdát, a viszonyítási pont a vonal azon pontja lesz, amely ugyanolyan távolságra van a lyuktól, mint az a pont, ahol az ejtett labda először földet ért.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
  • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
  • pálya területén bárhol lehet, azonban:
  • ha a viszonyítási ponttól egy ütőhosszon belül több pályaterület is van, a labdának ugyanazon a pályaterületen lévő könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie, mint amelyet a labda a könnyítési területen történő ejtésénél először érintett.
c. Oldalsó könnyítés

A játékos ejtheti az eredeti labdát vagy egy másik labdát az alábbi oldalsó könnyítési területen (lásd: 14.3. szabály):

 • Viszonyítási pont: az eredeti labda helye
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: két ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
  • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
  • pálya területén bárhol lehet, azonban:
  • ha a viszonyítási ponttól két ütőhosszon belül több pályaterület is van, a labdának ugyanazon a pályaterületen kell nyugalomba kerülnie a könnyítési területen belül, mint amelyet a labda (a könnyítési területen történő) ejtésénél először érintett.

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 19.2. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

19.3.  Könnyítési lehetőségek játszhatatlan labda miatt a bunkerben

a. Szokásos könnyítési lehetőségek (egy büntetőütés)

Amikor a játékos labdája bunkerben van:

 • a játékos játszhatatlan labda miatt egy büntetőütésért a 19.2. szabály szerinti bármelyik könnyítési lehetőséget igénybe veheti, kivéve hogy:
 • a labdát a bunkerben lévő könnyítési területen kell ejteni, és annak és annak ott kell nyugalomba kerülnie akár a vonalon hátrafelé könnyítés (lásd: 19.2b. szabály), akár az oldalsó könnyítés (lásd: 19.2c. szabály) választása esetén.
b. Extra könnyítési lehetőség (két büntetőütés)

Extra könnyítési lehetőségként amikor a játékos labdája bunkerben van, összesen két büntetőütésért 19.2b. szabály szerint a játékos vonalon hátrafelé könnyítést vehet igénybe a bunkeren kívül.

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 19.3. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Összes hír