18. szabály: Ütés és távolság könnyítés, elveszett vagy pályahatáron kívüli labda, ideiglenes labda

A szabály célja: A 18. szabály az ütés és távolság könnyítés büntetéssel igénybevételére vonatkozik. Amikor a labda büntetőterületen kívül veszett el vagy pályahatáron kívül került nyugalomba, megszakad az elütőterülettől a lyukig tartó játék folyamatossága; ekkor a játékosnak az előző ütés helyéről kell folytatnia a játékot.

Ez a szabály azt is előírja, hogy mikor és hogyan játszható meg az ideiglenes labda akkor, ha a játékos időt szeretne nyerni, mert a játékban lévő labda vélhetően pályahatáron kívülre került vagy elveszett a büntetőterületen kívül.

 

18.1.  Bármikor engedélyezett ütés és távolság könnyítés büntetéssel

A játékos bármikor igénybe veheti az ütés és távolság könnyítést úgy, hogy egy büntetőütést felszámít, és az eredeti labdát játssza vagy egy másik labdát játszik meg (lásd: 14.6. szabály) az előző ütés helyéről.

Az ütés és távolság könnyítési lehetőséget a játékos mindig igénybe veheti:

 • attól függetlenül, hogy a labdája hol van a pályán, és
 • annak ellenére, ha egy szabály szerint egy bizonyos módon könnyítést kell igénybe vennie, vagy egy bizonyos helyről kell megjátszania a labdát.

Ha a játékos az ütés és távolság büntetés felszámítása mellett egy másik labdát hozott játékba (lásd: 14.4. szabály):

 • Az eredeti labda tovább már nincs játékban, és nem szabad megjátszani.
 • Ez arra az esetre is érvényes, ha az eredeti labdát a háromperces keresési időn belül a pályán találják meg (6.3b. szabály).

Azonban ez nem vonatkozik az előző ütés helyéről megjátszott labdára, amikor a játékos:

 • bejelenti, hogy ideiglenes labdát játszik meg (lásd: 18.3b. szabály),
 • stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c(3) szabály szerint második labdát játszik meg.

18.2. Amikor az ütés és távolság könnyítést az elveszett vagy pályahatáron kívülre került labda esetében alkalmazni kell

a. Amikor a labda elveszett vagy pályahatáron kívül van

(1) Amikor a labda elveszett: a labda akkor számít elveszettnek, ha a labdakeresés megkezdésétől számított három percen belül a játékos vagy a caddie-je nem találja meg.

Ha e három percen belül találnak egy labdát, de nem biztos, hogy az a játékosé:

 • A játékosnak azonnal meg kell próbálnia azonosítania azt (lásd: 7.2. szabály). Az azonosításra észszerű időt kap még akkor is, ha a háromperces keresési idő lejárt.
 • Ebbe az időbe az az észszerű idő is beleszámít, amíg a játékos a labdához megy, ha nem a megtalálás helyszínén tartózkodott.

Ha a játékosnak észszerű időn belül nem sikerül a labdát beazonosítania, az elveszettnek minősül.

(2) Amikor a labda pályahatáron kívül van: a nyugvó labda csak akkor van a pályahatáron kívül, ha teljes terjedelmével a pálya határvonalán kívül van:

A labda a pályahatáron belül van, ha bármely része:

 • a pálya határvonalán belül hozzáér a talajhoz vagy bármi máshoz (pl. valamilyen természetes vagy mesterséges tárgyhoz) vagy azon fekszik, vagy
 • pálya határvonala vagy a pálya bármely más része felett van.

pályán lévő labda megjátszásához a játékos pályahatáron kívül is állhat.

b. Teendők amikor a labda elveszett vagy pályahatáron kívülre kerül

Ha egy labda elveszett vagy pályahatáron kívül van, a játékos köteles ütés és távolság könnyítést igénybe venni úgy, hogy egy büntetőütést felszámít, és az eredeti labdát vagy egy másik labdát játszik meg az előző ütés helyéről (lásd: 14.6. szabály).

Kivétel – A játékos egy másik szabály szerint új labdát hozhat játékba, ha tény vagy szinte biztos, hogy mi történt az eredeti labdával: Az ütés és távolság könnyítés helyett a játékos új labdát hozhat játékba bármilyen vonatkozó szabály szerint, amely azt megengedi, ha tény vagy szinte biztos, hogy a nem talált labda:

 • pályán került nyugalomba, és egy külső tényező miatt mozdult el onnan (lásd: 9.6. szabály), vagy egy másik játékos idegen labdaként játszotta meg (lásd: 6.3c(2) szabály);
 • pályán lévő mozdítható akadályon (lásd: 15.2b. szabály) vagy rendellenes pályaviszonyok között vagy ezekben került nyugalomba (lásd: 16.1e. szabály);
 • büntetőterületen van (lásd: 17.1c. szabály), vagy
 • a labdát valaki szándékosan eltérítette vagy megállította (lásd: 11.2c. szabály).

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 18.2. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

18.3.  Ideiglenes labda

a. Amikor engedélyezett az ideiglenes labda

Ha egy labda büntetőterületen kívül veszhetett el vagy kerülhetett pályahatáron kívülre, a játékos időnyerés céljából egy másik labdát játszhat ideiglenesen ütés és távolság büntetés felszámításával (lásd: 14.6. szabály).

Vélhetően elveszett labda esetén ez akkor alkalmazandó:

 • ha az eredeti labdát nem találták meg, nem azonosították, de még nem tekinthető elveszettnek, és
 • ha vélelmezhető, hogy a labda akár egy büntetőterületen belül, akár azon kívül a pályán valahol máshol veszett el.

Azonban ha a játékos úgy véli, hogy az eredeti labda csakis egy büntetőterületen veszhetett el, nem szabad megjátszania az ideiglenes labdát, és ha ezután egy labdát az előző ütés helyéről játszik meg, akkor az válik a játékban lévő labdájává, amire az ütés-távolság büntetést fel kell számítani (lásd: 18.1. szabály).

Amikor ideiglenes labda vész el büntetőterületen kívül vagy kerül pályahatáron kívülre:

 • A játékos megjátszhat egy másik ideiglenes labdát.
 • Ez a második ideiglenes labda ezután úgy viszonyul az első ideiglenes labdához, mint az első ideiglenes labda viszonyult az eredeti labdához.
b. Ideiglenes labda megjátszásának bejelentése

Az ütés előtt a játékos köteles bejelenteni, hogy ideiglenes labdát játszik meg. Ennek során:

 • Nem elég csak annyit mondania, hogy másik labdát játszik meg vagy újra játszik.
 • Az „ideiglenes” szó kimondásával vagy más módon egyértelműen kell jeleznie, a labdát a 18.3. szabály szerint ideiglenesen játssza meg.

Ha a játékos ezt a bejelentést nem teszi meg (noha ideiglenes labdát szándékozott megjátszani), és az előző ütés helyéről megjátssza a labdát, ez a labda lesz a játékban lévő labda, amelyre a játékos ütés és távolság büntetést kap (lásd: 18.1. szabály).

c. Ideiglenes labda megjátszása addig, amíg játékban lévő vagy feladott labda nem lesz

(1) Az ideiglenes labda többszöri megjátszása: a játékos tovább játszhat az ideiglenes labdával és az egészen addig ideiglenes labdának számít, amíg a hely, ahonnan a játékos elüti, ugyanolyan messze vagy messzebb van a lyuktól, mint az eredeti labda valószínű helye.

Ez akkor is érvényes, ha az ideiglenes labdát többször is megjátsszák.

Azonban attól a pillanattól már nem ideiglenes labdának számít, hogy a (2) pont értelmében játékban lévő vagy a (3) pont értelmében feladott és ezáltal idegen labda lesz.

(2) Amikor az ideiglenes labda játékban lévő labdává válik: az ideiglenes labda játékban lévő labdává válik, és a játékos ütés és távolság büntetést kap az alábbi két eset bármelyikében:

 • Amikor az eredeti labda a pályán – de nem a büntetőterületen – veszett el, vagy pályahatáron kívülre került: ekkor az eredeti labda már nincs játékban (akkor sem, ha a háromperces keresési időn túl találják meg a pályán), és a továbbiakban idegen labda lesz, amelyet tilos megjátszani (lásd: 6.3c. szabály)
 • Amikor az ideiglenes labdát olyan helyről ütik el, amely közelebb van a lyukhoz, mint az eredeti labda valószínűsített helye: ekkor az eredeti labda már nincs játékban (akkor sem, ha a háromperces keresési időn belül a pályán vagy a valószínűsített helyéhez képest a lyukhoz közelebb találják meg), és a továbbiakban idegen labda lesz, amelyet tilos megjátszani (lásd: 6.3c. szabály).

Ha a játékos nagyjából ugyanoda üti az ideiglenes labdát, mint az eredetit, és nem tudja megállapítani, hogy melyik labda az ideiglenes és melyik az eredeti:

 • Ha a pályán csak egy labdát találnak meg, azt az ideiglenes labdának kell tekinteni, amely ettől fogva a játékban lévő labda lesz.
 • Ha mindkét labdát megtalálják a pályán, a játékosnak választania kell, melyik legyen az ideiglenes labda – és így a játékban lévő labda, míg a másik labda elveszettnek minősül, és nem szabad megjátszani.

Kivétel – A játékos egy másik szabály szerint új labdát hozhat játékba, ha tény vagy szinte biztos, hogy mi történt az eredeti labdával: a játékos még egy lehetőséget választhat, amikor a labdáját nem találják, és tény vagy szinte biztos, hogy a labda:

 • pályán nyugalomba került, és külső tényező miatt mozdult el onnan (lásd: 9.6. szabály);
 • pályán lévő mozdítható akadályon (lásd: 15.2b. szabály) vagy rendellenes pályaviszonynak számító dolgon vagy ezekben került nyugalomba (lásd: 16.1e. szabály), vagy
 • a labdát valaki szándékosan eltérítette vagy megállította (lásd: 11.2c. szabály).

Amennyiben a fent hivatkozott szabályok egyike alkalmazandó, a játékos:

 • vagy az adott (helyzetre vonatkozó) szabály szerint új labdát hoz játékba;
 • vagy az ideiglenes labdát ütés és távolság büntetés felszámításával játékban lévő labdának tekinti.

(3) Amikor az ideiglenes labdát fel kell adni: amikor az ideiglenes labda még nem a játékban lévő labda, azt az alábbi két esetben fel kell adni:

 • Amikor az eredeti labdát a pályán, de a büntetőterületen kívül, a háromperces keresési időn belül találják meg: a játékosnak onnan kell megjátszania az eredeti labdát, ahol az fekszik.
 • Amikor az eredeti labdát büntetőterületen találják meg, illetve tény vagy szinte biztos, hogy a büntetőterületen van: a játékosnak vagy az eredeti labdát kell megjátszania onnan, ahol a labda fekszik, vagy büntetéssel járó könnyítést kell igénybe vennie a 17.1d. szabály szerint.

Mindkét esetben fontos, hogy

 • a játékos egyetlen további ütést sem végezhet az ideiglenes labdával, amely most már idegen labdának számít (lásd: 6.3c. szabály), és
 • az ezzel az ideiglenes labdával – még annak feladása előtt – végrehajtott ütések nem számítanak (beleértve a tényleges ütéseket és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütéseket).

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 18.3. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Összes hír