18. szabály: Ütés és távolság könnyítés, elveszett vagy pályahatáron kívüli labda, ideiglenes labda

 

18. szabály: Ütés és távolság könnyítés, elveszett vagy pályahatáron kívüli labda, ideiglenes labda

A szabály célja: A 18. szabály az ütés és távolság könnyítés büntetéssel igénybevételére vonatkozik. Amikor a labda büntetőterületen kívül veszett el vagy pályahatáron kívül került nyugalomba, megszakad az elütőterülettől a lyukig tartó játék folyamatossága; ekkor a játékosnak az előző ütés helyéről kell folytatnia a játékot.

Ez a szabály azt is előírja, hogy mikor és hogyan játszható meg az ideiglenes labda akkor, ha a játékos időt szeretne nyerni, mert a játékban lévő labda vélhetően pályahatáron kívülre került vagy elveszett a büntetőterületen kívül.

 

18.1. Választható ütés és távolság könnyítés büntetéssel

A játékos bármikor igénybe veheti az ütés és távolság könnyítést úgy, hogy egy büntetőütést felszámít, és az eredeti labdát játssza vagy egy másik labdát játszik meg (lásd: 14.6. szabály) az előző ütés helyéről).

Ezt az ütés és távolság könnyítési lehetőséget a játékos mindig igénybe veheti:

 • attól függetlenül, hogy a labdája hol van a pályán, és
 • annak ellenére, ha egy szabály szerint egy bizonyos módon könnyítést kell igénybe vennie, vagy egy bizonyos helyről kell megjátszania a labdát.

Ha a játékos az ütés és távolság büntetés felszámítása mellett egy másik labdát hozott játékba (lásd: 14.4. szabály):

 • Az eredeti labda tovább már nincs játékban, és nem szabad megjátszani.
 • Ez arra az esetre is érvényes, ha az eredeti labdát a háromperces keresési időn belül a pályán találják meg (6.3b. szabály).

Azonban ez nem vonatkozik az előző ütés helyéről megjátszott labdára, amikor a játékos:

 • bejelenti, hogy ideiglenes labdát játszik meg (lásd: 18.3b. szabály),
 • stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c(3) szabály szerint második labdát játszik meg.

 

18.2. Kötelező ütés és távolság könnyítés büntetéssel, elveszett vagy pályahatáron kívülre került labda esetében

18.2a. Amikor a labda elveszett vagy pályahatáron kívül van

(1) Amikor a labda elveszett. A labda akkor számít elveszettnek, ha nem találják meg három percen belül attól kezdve, hogy a játékos vagy a caddie​-je a keresését megkezdte.

Ha e három percen belül találnak egy labdát, de nem biztos, hogy az a játékosé:

 • A játékosnak azonnal meg kell próbálnia azonosítania azt (lásd: 7.2. szabály). Az azonosításra észszerű időt kap még akkor is, ha a háromperces keresési idő lejárt.
 • Ebbe az időbe az az észszerű idő is beleszámít, amíg a játékos a labdához megy, ha nem a megtalálás helyszínén tartózkodott.

Ha a játékosnak észszerű időn belül nem sikerül a labdát beazonosítania, az elveszettnek minősül.

(2) Amikor a labda pályahatáron kívül van. A nyugvó labda csak akkor van a pályahatáron kívül, ha teljes terjedelmével a pálya határvonalán kívül van.

A labda a pályahatáron belül van, ha bármely része:

 • a pálya határvonalán belül hozzáér a talajhoz vagy bármi máshoz (pl. valamilyen természetes vagy mesterséges tárgyhoz) vagy azon fekszik, vagy
 • a pálya határvonala vagy a pálya bármely más része felett van.

A pályán lévő labda megjátszásához a játékos pályahatáron kívül is állhat.

18.2b. Ha a labda elveszett vagy pályahatáron kívülre kerül

Ha egy labda elveszett vagy pályahatáron kívül van, a játékos köteles ütés és távolság könnyítést igénybe venni úgy, hogy egy büntetőütést felszámít, és az eredeti vagy egy másik labdát játszik meg az előző ütés helyéről (lásd: 14.6. szabály).

Kivétel – A játékos egy másik szabály szerint új labdát hozhat játékba, ha tény vagy szinte biztos, hogy mi történt az eredeti labdával: Az ütés és távolság könnyítés helyett a játékos új labdát hozhat játékba bármilyen vonatkozó szabály szerint, amely azt megengedi, ha tény vagy szinte biztos, hogy a nem talált labda:

 • a pályán került nyugalomba, és egy külső tényező miatt mozdult el onnan (lásd: 9.6. szabály), vagy egy másik játékos idegen labdaként játszotta meg (lásd: 6.3c(2) szabály);
 • a pályán levő lévő mozdítható akadályon (lásd: 15.2b. szabály) vagy rendellenes pályaviszonyok között vagy ezekben került nyugalomba (lásd: 16.1e. szabály);
 • büntetőterületen van (lásd: 17.1c. szabály);
 • valaki szándékosan eltérítette vagy megállította (lásd: 11.2c. szabály).

Büntetés a 18.2. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

 

18.3. Ideiglenes labda

18.3a. Amikor engedélyezett az ideiglenes labda

Ha egy labda – büntetőterületen kívül – veszhetett el vagy kerülhetett pályahatáron kívülre, a játékos időnyerés céljából egy másik labdát megjátszhat ideiglenesen ütés és távolság büntetés felszámításával (lásd: 14.6. szabály).

Vélhetően elveszett labda esetén ez akkor alkalmazandó:

 • ha az eredeti labdát nem találták meg, nem azonosították, de még nem tekinthető elveszettnek, vagy
 • ha az eredeti labda akár egy büntetőterületen belül, akár azon kívül a pályán bárhol másutt is elveszhetett, vagy
 • ha vélelmezhető, hogy a labda akár egy büntetőterületen belül, akár a pályahatáron kívül veszett el.

Ha a játékos egy labdát az előző ütés helyéről játszik meg ideiglenes labdának szánva, noha az nem megengedett, akkor a megjátszott labda a játékos a játékban lévő labdája lesz, és az ütés-távolság büntetést fel kell számítani (lásd: 18.1. szabály).

Amikor ideiglenes labda veszik el büntetőterületen kívül vagy kerül pályahatáron kívülre:

 • A játékos megjátszhat egy másik ideiglenes labdát.
 • Ez a második ideiglenes labda ezután úgy viszonyul az első ideiglenes labdához, mint az első ideiglenes labda viszonyult az eredeti labdához.

18.3b. Ideiglenes labda megjátszásának bejelentése

Az ütés előtt a játékos köteles bejelenteni, hogy ideiglenes labdát játszik meg. Ennek során:

 • Nem elég csak annyit mondania, hogy másik labdát játszik meg vagy újra játszik.
 • Az „ideiglenes” szó kimondásával vagy más módon egyértelműen kell jeleznie, a labdát a 18.3. szabály szerint ideiglenesen játssza meg.

Ha a játékos ezt a bejelentést nem teszi meg (noha ideiglenes labdát szándékozott megjátszani), és az előző ütés helyéről megjátssza a labdát, ez a labda lesz a játékban lévő labda, amelyre a játékos ütés és távolság büntetést kap (lásd: 18.1. szabály).

Azonban ha senki sincs a közelben, aki hallaná a játékos bejelentését, az ideiglenes labda megjátszható, de a játékos a legelső adandó alkalommal köteles közölni a tényt a játékostársakkal.

18.3c. Ideiglenes labda megjátszása addig, amíg játékban lévő vagy feladott labda nem lesz

(1) Az ideiglenes labda többszöri megjátszása. A játékos tovább játszhat az ideiglenes labdával és az egészen addig ideiglenes labdának számít, amíg a hely, ahonnan a játékos elüti, ugyanolyan messze vagy messzebb van a lyuktól, mint az eredeti labda valószínű helye.

Ez akkor is érvényes, ha az ideiglenes labdát többször is megjátsszák.

Azonban attól a pillanattól már nem ideiglenes labdának számít, hogy a (2) pont értelmében játékban lévő vagy a (3) pont értelmében feladott és ezáltal idegen labda lesz.

(2) Amikor az ideiglenes labda játékban lévő labdává válik. Az ideiglenes labda játékban lévő labdává válik, és a játékos ütés és távolság büntetést kap az alábbi két eset bármelyikében:

 • Amikor az eredeti labda elveszett a pályán, de nem a büntetőterületen, vagy pályahatáron kívülre került. Ekkor az eredeti labda már nincs játékban (akkor sem, ha a háromperces keresési időn túl találják meg a pályán), és a továbbiakban idegen labda lesz, amelyet tilos megjátszani (lásd: 6.3c. szabály)
 • Amikor az ideiglenes labdát olyan helyről ütik el, amely közelebb van a lyukhoz, mint az eredeti labda becsült helye. Ekkor az eredeti labda már nincs játékban (akkor sem, ha a háromperces keresési időn belül a pályán vagy a becsült helyéhez képest a lyukhoz közelebb találják meg), és a továbbiakban idegen labda lesz, amelyet tilos megjátszani (lásd: 6.3c. szabály).

Ha a játékos nagyjából ugyanoda üti az ideiglenes labdát, mint az eredetit, és nem tudja megállapítani, hogy melyik labda az ideiglenes és melyik az eredeti:

 • Ha a pályán csak egy labdát találnak meg, azt az ideiglenes labdának kell tekinteni, amely ettől fogva a játékban lévő labda lesz.
 • Ha mindkét labdát megtalálják a pályán, a játékosnak választania kell, melyik legyen az ideiglenes labda – és így a játékban lévő labda, míg a másik labda elveszettnek minősül, és nem szabad megjátszani.

Kivétel – A játékos egy másik szabály szerint új labdát hozhat játékba, ha tény vagy szinte biztosan ismert, hogy mi történt az eredeti labdával: A játékos még egy lehetőséget választhat, amikor a labdáját nem találják, és tény vagy szinte biztos, hogy a labda:

 • a pályán nyugalomba került, és külső tényező miatt mozdult el onnan (lásd: 9.6. szabály);
 • a pályán lévő mozdítható akadályon (lásd: 15.2b. szabály) vagy rendellenes pályaviszonynak számító dolgon vagy ezekben került nyugalomba (lásd: 16.1e. szabály), vagy
 • a labdát valaki szándékosan eltérítette vagy megállította (lásd: 11.2c. szabály).

Amennyiben a fent hivatkozott szabályok egyike alkalmazandó, a játékos:

 • vagy az adott (helyzetre vonatkozó) szabály szerint új labdát hoz játékba;
 • vagy az ideiglenes labdát ütés és távolság büntetés felszámításával játékban lévő labdának tekinti.

(3) Amikor az ideiglenes labdát fel kell adni. Amikor az ideiglenes labda még nem a játékban lévő labda, azt az alábbi két esetben fel kell adni:

 • Amikor az eredeti labdát a pályán, de a büntetőterületen kívül, a háromperces keresési időn belül találják meg. A játékosnak onnan kell megjátszania az eredeti labdát, ahol az fekszik
 • Amikor az eredeti labdát büntetőterületen találják meg, illetve tény vagy szinte biztos, hogy a büntetőterületen van. A játékosnak vagy az eredeti labdát kell megjátszania onnan, ahol a labda fekszik, vagy büntetéssel járó könnyítést kell igénybe vennie a 17.1d. szabály szerint.

Mindkét esetben fontos, hogy:

 • a játékos egyetlen további ütést sem végezhet az ideiglenes labdával, amely most már idegen labdának számít (lásd: 6.3c. szabály), és
 • az ezzel az ideiglenes labdával ‒ még annak feladása előtt ‒ végrehajtott ütések nem számítanak (beleértve a tényleges ütéseket és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütéseket).

A játékos megkérheti a többieket, hogy ne keressék az eredeti labdáját, mert az ideiglenessel szeretné folytatni a játékot, azonban őket semmi nem kötelezi arra, hogy a kérésnek eleget tegyenek.

Ha az ideiglenes labda még nem vált játékban lévő labdává, és előkerül egy labda, amely lehetséges, hogy az eredeti, akkor a játékosnak minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie az azonosítására. Ha ezt nem teszi meg, a Bizottság kizárhatja a játékost az 1.2a. szabály alapján, ha úgy dönt, hogy a viselkedése súlyos etikai vétség volt, amely sérti a játék szellemiségét

Összes hír