15. szabály: Könnyítés laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt (beleértve azt az esetet is, amikor a labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot)

A szabály célja: A 15. szabály arra vonatkozik, hogy a játékos mikor és hogyan vehet igénybe büntetés nélküli könnyítést laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt.

 • E mozdítható természetes és mesterséges tárgyak nem tartoznak a pálya kihívásai közé, és amennyiben zavarják a játékot, a játékos szabály szerint elmozdíthatja őket.
 • A játékosnak azonban a greenen kívül lévő labdája mellől óvatosan kell elmozdítania ezeket a laza természetes anyagokat, mert ha az elmozdításuk következtében a labda is elmozdul, büntetést kap.

 

15.1.  Laza természetes anyagok

a. Laza természetes anyag eltávolítása

A játékos büntetés nélkül eltávolíthatja a pályán vagy a pályán kívül levő laza természetes anyagot, és ennek módja nincs meghatározva (pl. kézzel, lábbal, ütővel vagy egyéb felszerelési tárggyal).

Van azonban két kivétel:

1. kivétel – Laza természetes anyag eltávolítása arról a helyről, ahová a labdát vissza kell helyezni: a greenen kívül bárhonnan felvett vagy elmozdított labda visszahelyezése előtt:

 • A játékosnak tilos szándékosan eltávolítania olyan laza természetes anyagot, amely a labda elmozdulását okozta volna, ha azt a labda nyugvó állapotában távolítják el.
 • Ha a játékos ezt mégis megteszi, egy büntetőütést kap, az elmozdított laza természetes anyagot azonban nem kell visszahelyezni.

Ez a kivétel a versenykörben és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt egyaránt érvényes. A kivétel nem vonatkozik olyan laza természetes anyagra, amelynek eltávolítása a labda helyének jelölése, a labda felvétele, visszahelyezése vagy a labda elmozdítása miatt történt.

2. kivétel – Korlátozások olyan esetekre, amikor a laza természetes anyagokat a mozgásban levő labda befolyásolása céljából szándékosan távolítják el (lásd: 11.3. szabály).

b. Laza természetes anyag eltávolítása közben a labda elmozdult

Ha a laza természetes anyag eltávolítása közben a labda elmozdul:

 • A labdát vissza kell helyezni annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2. szabály).
 • Ha a megmozdított labda a greenen (lásd: 13.1d. szabály) vagy az elütőterületen (lásd: 6.2b(6) szabály) kívül bárhol máshol volt eredetileg nyugalomban, a játékos a 9.4b. szabály szerint egy büntetőütést kap, kivéve amikor a 7.4. szabály van érvényben (azaz a keresés közben elmozdított labdáért nem jár büntetés), vagy amikor a 9.4b. szabály egyéb kivételeit kell alkalmazni.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy a labda idegen helyről a 15.1. szabály megszegésével való megjátszásáért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

15.2. Mozdítható akadályok

Ez a szabály a mozdítható akadály meghatározásába tartozó mesterséges tárgyak miatt igénybe vehető büntetés nélküli könnyítésre vonatkozik.

Ez a szabály nem ad azonban könnyítést mozdíthatatlan akadályra (amelyre a 16.1. szabály szerint másfajta büntetés nélküli könnyítés jár), pályahatárt jelző tárgyra vagy a pálya szerves részét képező tárgyra (amelyekre nem alkalmazható büntetés nélküli könnyítés).

a. Könnyítés mozdítható akadály miatt

(1) A mozdítható akadály eltávolítása: a játékos büntetés nélkül eltávolíthatja a pályán vagy azon kívül lévő mozdítható akadályt, és ennek módja nincs meghatározva.

Van azonban két kivétel:

1. kivétel – Az elütőbójákat tilos elmozdítani, amikor a labdát a játékos a saját elütőterületéről játssza meg (lásd: 6.2b(4) és a 8.1a(1) szabály).

2. kivétel – Korlátozások olyan esetekre, amikor a mozdítható akadályt egy mozgásban levő labda befolyásolása céljából szándékosan távolítják el (lásd: 11.3. szabály).

Ha a játékos labdája elmozdul, miközben ő egy mozdítható akadályt távolít el:

 • nincs büntetés, és
 • A labdát vissza kell helyezni annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2. szabály).

(2) Könnyítés arra az esetre, amikor a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban van bárhol a pályán, a greenen kívül: ebben az esetben a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy felveszi a labdát, eltávolítja a mozdítható akadályt és az alábbi könnyítési területen belül ejti az eredeti labdát vagy egy másik labdát (lásd: 14.3. szabály):

 • Viszonyítási pont: az a valószínűsített pont, amely pontosan az alatt a mozdítható akadály alatt van, ahol vagy amiben a labda nyugvó állapotban volt.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
  • a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak, és
  • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.

(3) Könnyítés arra az esetre, amikor a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban van a greenen: a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy:

 • felveszi a labdát és eltávolítja a mozdítható akadályt, és
 • 14.2b(2) és a 14.2e. szabály szerint helyezi az eredeti labdát vagy egy másik labdát arra a valószínűsített pontra, amely pontosan az alatt a mozdítható akadály alatt van, amelyen vagy amelyben a labda nyugvó állapotban volt.
b. Könnyítés a mozdítható akadályon vagy abban elveszett labda esetén

Ha a játékos labdáját nem találták meg, és tény vagy szinte biztos, hogy az egy mozdítható akadályon vagy akadályban került nyugalomba a pályán, a játékos ütés és távolság könnyítés helyett igénybe veheti az alábbi könnyítési lehetőségeket:

 • A játékos a 15.2a(2) vagy a 15.2a(3) szabály szerint büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe oly módon, hogy azt a valószínűsített pontot használja viszonyítási pontként, amely közvetlenül az alatt a pont alatt van, ahol a labda legutoljára keresztezte a mozdítható akadály határát a pályán.
 • Miután a játékos a könnyítést ilyen módon igénybe véve egy másik labdát hoz játékba:
  • Az eredeti labda tovább már nincs játékban, és nem szabad megjátszani.
  • Ez arra az esetre is érvényes, ha az eredeti labdát a háromperces keresési időn belül a pályán találják meg (6.3b. szabály).

Azonban ha nem tudjuk tényszerűen vagy biztosan, hogy a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban került nyugalomba és veszett el, a 18.2. szabály szerint a játékosnak ütés és távolság könnyítést kell igénybe vennie.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszására vagy a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 15.2. szabály megszegéséért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

15.3.  A labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot

a. A greenen lévő labda segíti a játékot

A 15.3a. szabály kizárólag a greenen és nem a pálya egyéb területén nyugvó labdára vonatkozik.

Ha a játékos joggal feltételezi, hogy egy greenen lévő adott labda bárki más játékát segítheti (pl. megállíthatja a lyuk közelében a labdát):

 • Ha a saját labdájáról van szó, a játékos a 13.1b. szabály szerint megjelölheti a labda helyét és felveheti a labdát, ha pedig egy másik játékos labdájáról van szó, kérheti a másik játékost, hogy jelölje meg és vegye fel a labdát (lásd: 14.1. szabály).
 • A játékosnak a felvett labdát vissza kell helyeznie az eredeti helyére (lásd: 14.2. szabály).

Kizárólag stroke playben az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • labda felvételére kötelezett játékos ehelyett elsőként játszhat, és
 • ha két vagy több játékos megállapodik abban, hogy valamelyikük segítése érdekében a labdát a helyén hagyják, és az a játékos úgy hajtja végre az ütést, hogy segítésére szánt labda a helyén marad, a megállapodásban részt vevő összes játékos általános büntetést (két büntetőütést) kap.
b. A pálya bármely részén lévő labda zavarja a játékot

(1) A másik játékos labdája miatti zavaró hatás: e szabály szerint zavaró hatás akkor áll fenn, ha egy másik játékos nyugvó labdája:

 • zavarhatja a játékos szándékolt beállásának vagy szándékolt lendítésének a területét,
 • a játékos játékának vonalába vagy ahhoz közel van oly módon, hogy a szándékolt ütéskor jó esély van arra, hogy a játékos mozgásban levő labdája beleütközzön ebbe a labdába, vagy
 • elég közel van ahhoz, hogy ütéskor elvonja a játékos figyelmét

(2) Amikor a zavaró labda miatt megengedett a könnyítés: ha egy játékos joggal feltételezi, hogy játékát egy másik játékosnak a pálya bármely részén lévő labdája zavarhatja:

 • A játékos kérheti, hogy a másik játékos jelölje meg a labdája helyét, majd vegye fel a labdát (lásd: 14.1. szabály). A felvett labdát tilos megtisztítani (lásd: kivéve, ha azt a 13.1b. szabály szerint a greenről veszik fel), és az eredeti helyére kell visszahelyezni (lásd: 14.2. szabály).
 • Ha a másik játékos nem jelöli meg a labdája helyét, mielőtt felveszi, esetleg megtisztítja a felvett labdát, amikor azt a szabályok nem teszik lehetővé, egy büntetőütést kap.
 • Kizárólag stroke playben: az e szabály szerint labdája felvételére kötelezett játékos felemelés helyett elsőként játszhat.

A játékos e szabály szerint nem veheti fel a labdáját csak azért, mert megítélése szerint az zavarhatja egy másik játékos játékát.

Ha a játékos úgy veszi fel a labdáját, hogy azt a másik játékos nem kérte (kivéve, ha azt a 13.1b. szabály szerint a greenről veszi fel), egy büntetőütést kap.

c. A labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot

Ha egy labdajelölő feltételezhetően segítené vagy zavarná a játékot, a játékos:

 • ha a labdajelölő a sajátja, félreteheti az útból, vagy
 • ha a labdajelölő másik játékosé, megkérheti őt, hogy tegye el az útból, méghozzá ugyanazon okból, mint amiért a 15.3a. és a 15.3b. szabály szerint a labda felvételét is kérheti.

labdajelölőt az eredeti helyétől kimért új helyre úgy kell áttenni, hogy a távolság megállapításához egy vagy több ütőfejhossz használható.

A labda eredeti helyének megjelölésére a játékosnak vagy a labdajelölőt kell visszahelyeznie az eredeti helyére, vagy magát a felvett labdát (lásd: 14.2. szabály).

Büntetés a 15.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Ez a büntetés akkor is jár, ha a játékos:

 • az ütés előtt nem várja meg, hogy a segítő labdát vagy a segítő labdajelölőt felvegyék vagy elmozdítsák, noha észrevette, hogy egy másik játékos (1) a jelen szabály szerint azt fel akarta venni vagy el akarta mozdítani, vagy (2) erre valaki mást kért meg, vagy
 • kérésre sem hajlandó felvenni a labdáját vagy arrébb tenni a labdajelölőjét, és a másik játékos – akinek a játékát segítette vagy zavarta volna – ezt követően elvégzi az ütését.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy a labda idegen helyről a 15.3. szabály megszegésével való megjátszásáért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

Összes hír