15. szabály: Könnyítés laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt (beleértve azt az esetet is, amikor a labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot)

15. szabály: Könnyítés laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt (beleértve amikor a labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot)

 

A szabály célja: A 15. szabály arra vonatkozik, hogy a játékos mikor és hogyan vehet igénybe büntetés nélküli könnyítést laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt.

 • E mozdítható természetes és mesterséges tárgyak nem tartoznak a pálya kihívásai közé, és amennyiben zavarják a játékot, a játékos szabály szerint elmozdíthatja őket.
 • A játékosnak azonban a greenen kívül lévő labdája mellől óvatosan kell elmozdítania ezeket a laza természetes anyagokat, mert ha az elmozdításuk következtében a labda is elmozdul, büntetést kap.

15.1. Laza természetes anyagok

15.1a. Laza természetes anyag eltávolítása

A játékos büntetés nélkül eltávolíthatja a pályán vagy a pályán kívül levő laza természetes anyagot, és ennek módja nincs meghatározva (pl. kézzel, lábbal, ütővel vagy egyéb felszerelési tárggyal, mások segítségével, vagy egy laza természetes anyag valamely részének letörésével).

Van azonban két kivétel:

 1. kivétel – Laza természetes anyag eltávolítása arról a helyről, ahová a labdát vissza kell helyezni: A greenen kívül bárhonnan felvett vagy elmozdított labda visszahelyezése előtt:
 • A játékosnak tilos szándékosan eltávolítania olyan laza természetes anyagot, amely a labda elmozdulását okozta volna, ha azt a labda nyugvó állapotában távolítják el.
 • Ha a játékos ezt mégis megteszi, egy büntetőütést kap, az elmozdított laza természetes anyagot azonban nem kell visszahelyezni.

Ez a kivétel a versenykörben és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt egyaránt érvényes. A kivétel nem vonatkozik olyan laza természetes anyagra, amely nem volt ott a labda felvételekor, elmozdításakor, illetve amelynek eltávolítása a labda helyének jelölése, a labda felvétele, visszahelyezése vagy a labda elmozdítása miatt történt.

 1. kivétel – Korlátozások olyan esetekre, amikor a laza természetes anyagokat a mozgásban levő labda befolyásolása céljából szándékosan távolítják el (lásd: 11.3. szabály).

15.1b. Laza természetes anyag eltávolítása közben a labda elmozdult

Ha a laza természetes anyag eltávolítása közben a labda elmozdul:

 • A labdát vissza kell helyezni az eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére) (lásd: 14.2. szabály).
 • Ha a megmozdított labda a greenen (lásd: 13.1d. szabály) vagy az elütőterületen (lásd: 6.2b(6) szabály) kívül bárhol máshol volt eredetileg nyugalomban, a játékos a 9.4b. szabály szerint egy büntetőütést kap, kivéve amikor a 7.4. szabály van érvényben (azaz a keresés közben elmozdított labdáért nem jár büntetés), vagy amikor a 9.4b. szabály egyéb kivételeit kell alkalmazni.

Büntetés a 14.2. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

 

15.2. Mozdítható akadályok

Ez a szabály a mozdítható akadály meghatározásába tartozó mesterséges tárgyak miatt igénybe vehető büntetés nélküli könnyítésre vonatkozik.

Ez a szabály nem ad azonban könnyítést mozdíthatatlan akadályra (amelyre a 16.1. szabály szerint másfajta büntetés nélküli könnyítés jár), pályahatárt jelző tárgyra vagy a pálya szerves részét képező tárgyra (amelyekre nem alkalmazható büntetés nélküli könnyítés).

15.2a. Könnyítés mozdítható akadály miatt

(1) A mozdítható akadály eltávolítása. A játékos büntetés nélkül eltávolíthatja a pályán vagy azon kívül lévő mozdítható akadályt, és ennek módja nincs meghatározva.

Van azonban két kivétel:

 1. kivétel – Az elütőbójákat tilos elmozdítani, amikor a labdát a játékos a saját elütőterületéről játssza meg (lásd: 6.2b(4) és a 8.1a(1) szabály).
 2. kivétel – Korlátozások olyan esetekre, amikor a mozdítható akadályt egy mozgásban levő labda befolyásolása céljából szándékosan távolítják el (lásd: 11.3. szabály).

Ha a játékos labdája elmozdul, miközben ő egy mozdítható akadályt távolít el:

 • nincs büntetés, és
 • a labdát vissza kell helyezni az eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály).

(2) Könnyítés arra az esetre, amikor a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban van bárhol a pályán, a greenen kívül. Ebben az esetben a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy felveszi a labdát, eltávolítja a mozdítható akadályt és az alábbi könnyítési területen belül ejti az eredeti vagy egy másik labdát (lásd: 14.3. szabály):

 • Viszonyítási pont: az a becsült pont, amely pontosan az alatt a mozdítható akadály alatt van, ahol vagy amiben a labda nyugvó állapotban volt.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
 • a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak, és
 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.

(3) Könnyítés arra az esetre, amikor a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban van a greenen: a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy:

 • felveszi a labdát és eltávolítja a mozdítható akadályt, és
 • a 2b(2) és a 14.2e.szabály szerint helyezi az eredeti vagy egy másik labdát arra a becsült pontra, amely pontosan az alatt a mozdítható akadály alatt van, amelyen vagy amelyben a labda nyugvó állapotban volt.

15.2b. Könnyítés a mozdítható akadályon vagy abban elveszett labda esetén

Ha a játékos labdáját nem találták meg, és tény vagy szinte biztos, hogy az egy mozdítható akadályon vagy akadályban került nyugalomba a pályán, a játékos ütés és távolság könnyítés helyett igénybe veheti az alábbi könnyítési lehetőségeket:

 • A játékos a 15.2a(2) vagy a 15.2a(3) szabály szerint büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe oly módon, hogy azt a becsült pontot használja viszonyítási pontként, amely közvetlenül az alatt a pont alatt van, ahol a labda legutoljára keresztezte a mozdítható akadály határa a pályán.
 • Miután a játékos a könnyítést ilyen módon igénybe véve egy másik labdát hoz játékba:
 • Az eredeti labda tovább már nincs játékban, és nem szabad megjátszani.
 • Ez arra az esetre is érvényes, ha a labdát a háromperces keresési időn belül a pályán találják meg (lásd: 6.3b. szabály).

Azonban ha nem tudjuk tényszerűen vagy biztosan, hogy a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban került nyugalomba és veszett el, a 18.2. szabály szerint a játékosnak ütés és távolság könnyítést kell igénybe vennie.

Büntetés a 15.2. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

 

15.3. A labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot

15.3a. A greenen lévő labda segíti a játékot

A 15.3a. szabály kizárólag a greenen és nem a pálya egyéb területén nyugvó labdára vonatkozik.

Ha egy játékos joggal feltételezi, hogy egy greenen lévő adott labda bárki más játékát segítheti (pl. megállíthatja a lyuk közelében a labdát):

 • Ha a saját labdájáról van szó, a játékos a 13.1b. szabály szerint megjelölheti a labda helyét és felveheti a labdát, ha pedig egy másik játékos labdájáról van szó, kérheti a másik játékost, hogy jelölje meg és vegye fel a labdát (lásd: 14.1. szabály).
 • A játékosnak a felvett labdát vissza kell helyeznie az eredeti helyére (lásd: 14.2. szabály).

Kizárólag stroke playben az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • a labda felvételére kötelezett játékos ehelyett elsőként játszhat, és
 • ha két vagy több játékos megállapodik abban, hogy valamelyikük segítése érdekében a labdát a helyén hagyják, és az a játékos úgy hajtja végre az ütését, hogy a segítésére szánt labda a helyén marad, a megállapodásban részt vevő összes játékos általános büntetést (két büntetőütést) kap.

Lásd a Bizottsági eljárások 5I. fejezetét (útmutatás a mozgó labda befolyásolásának „backstopping” megakadályozására).

15.3b. A pálya bármely részén lévő labda zavarja a játékot

(1) A másik játékos labdája miatti zavaró hatás. E szabály szerint zavaró hatás akkor áll fenn, ha egy másik játékos nyugvó labdája:

 • zavarhatja a játékos szándékolt beállásának vagy szándékolt lendítésének a területét,
 • a játékos játékának vonalába vagy ahhoz közel van oly módon, hogy a szándékolt ütéskor jó esély van arra, hogy a játékos mozgásban levő labdája beleütközzön ebbe a labdába, vagy
 • elég közel van ahhoz, hogy ütéskor elvonja a játékos figyelmét.

(2) Amikor a zavaró labda miatt megengedett a könnyítés. Ha egy játékos joggal feltételezi, hogy játékát egy másik játékosnak a pálya bármely részén lévő labdája zavarhatja:

 • A játékos kérheti, hogy a másik játékos jelölje meg a labdája helyét, majd vegye fel a labdát (lásd: 14.1. szabály). A felvett labdát tilos megtisztítani (lásd: kivéve, ha azt a 13.1b. szabály szerint a greenről veszik fel), és az eredeti helyére kell visszahelyezni (lásd: 14.2. szabály).
 • Ha a másik játékos nem jelöli meg a labdája helyét, mielőtt felveszi, esetleg megtisztítja a felvett labdát, amikor azt a szabályok nem teszik lehetővé, egy büntetőütést
 • Kizárólag stroke playben: az e szabály szerint labdája felvételére kötelezett játékos felemelés helyett elsőként játszhat.

A játékos e szabály szerint nem veheti fel a labdáját csak azért, mert megítélése szerint az zavarhatja egy másik játékos játékát.

Ha a játékos úgy veszi fel a labdáját, hogy azt a másik játékos nem kérte (kivéve, ha azt a 13.1b. szabály szerint a greenről veszi fel), egy büntetőütést kap.

15.3c. A labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot

Ha egy labdajelölő feltételezhetően segítené vagy zavarná a játékot, a játékos:

 • ha a labdajelölő a sajátja, félreteheti az útból, vagy
 • ha a labdajelölő másik játékosé, megkérheti őt, hogy tegye el az útból, méghozzá ugyanazon okból, mint amiért a 15.3a. és a 15.3b. szabály szerint a labda felvételét is kérheti.

A labdajelölőt az eredeti helyétől kimért új helyre úgy kell áttenni, hogy a távolság megállapításához egy vagy több ütőfejhossz használható.

A labdajelölő visszahelyezésekor ugyanazt az eljárást kell alkalmazni, mint a labdajelölő elmozdításakor, csak az új helyzettől visszafelé haladva.

Ugyanezt az eljárást kell követni, ha a játékos egy zavaró labdát tett félre az útból, a távolságot a labdától mérve.

Büntetés a 15.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Ez a büntetés akkor is jár, ha a játékos:

 • az ütés előtt nem várja meg, hogy a segítő labdát vagy a segítő labdajelölőt felvegyék vagy elmozdítsák, noha észrevette, hogy egy másik játékos (1) a jelen szabály szerint azt fel akarta venni vagy el akarta mozdítani, vagy (2) erre valaki mást kért meg, vagy
 • kérésre sem hajlandó felvenni a labdáját vagy arrébb tenni a labdajelölőjét, és a másik játékos ‒ akinek a játékát segítette vagy zavarta volna ‒ ezt követően elvégzi az ütését.

Büntetés a 15.3. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Összes hír