14. szabály: A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda megjelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről

14. szabály: A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda megjelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről

A szabály célja: A 14. szabály arra vonatkozik, hogy a játékos mikor és hogyan jelölheti meg a nyugvó labda helyét, mikor és hogyan veheti fel és tisztíthatja meg a labdát, valamint a megfelelő helyről történő megjátszásával hogyan hozhatja azt ismét játékba.

 Amikor egy felvett vagy elmozdított labdát vissza kell helyezni, mindig ugyanazt a labdát kell visszatenni annak eredeti helyére.

 Büntetés nélküli vagy büntetéssel járó könnyítés igénybevételekor egy cserelabdát vagy az eredeti labdát kell ejteni egy meghatározott könnyítési területen.

E szabály alkalmazása során elkövetett hibát a labda megjátszása előtt büntetés nélkül ki lehet javítani, de a játékos büntetést kap, ha a labdát idegen helyről játssza meg.

14.1. A labda lejelölése, felvétele és megtisztítása

E szabály a játékos nyugvó labdájának szándékos „felvételére”, pl. kézzel történő felvételére, forgatására vagy az eredeti helyéről való egyéb szándékos elmozdítására vonatkozik.

14.1a. A felveendő és visszahelyezendő labda helyét meg kell jelölni

Mielőtt a játékos felveszi a labdát egy olyan szabály szerint, amely a labda eredeti helyére történő visszahelyezését írja elő, a játékosnak a kérdéses helyet meg kell jelölnie, azaz:

• egy labdajelölőt kell helyeznie közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy

• egy ütőt kell tartania a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Ha a játékos a labda helyét labdajelölővel jelöli meg, a labda visszahelyezése után, de még az ütés előtt el kell távolítania azt.

Ha a játékos a labda helyének megjelölése nélkül veszi fel a labdát, szabálytalanul jelöli meg a labda helyét vagy a labdajelölő eltávolítása nélkül üt, egy büntetőütést kap.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

Ha a játékos azért veszi fel a labdát, hogy egy adott szabály alapján könnyítést vegyen igénybe, a felvétel előtt nem szükséges megjelölnie a labda helyét.

14.1b. Aki felveheti a labdát

A játékos labdáját a Szabályok értelmében kizárólag az alábbi személyek vehetik fel:

• vagy a játékos;

• vagy a játékos engedélyével bárki, azonban az engedélyt a labda felvétele előtt minden alkalommal külön, nem pedig általánosan a versenykörre vonatkozóan kell megadni.

Kivétel – A caddie az alábbi esetekben engedély nélkül is felveheti a játékos labdáját a greenről: Ha a játékos labdája a greenen van, a játékos caddie-je a játékos engedélye nélkül is felveheti a labdát.

Ha a caddie engedély nélkül veszi fel a labdát a greenen kívüli más területről, a játékos egy büntetőütést kap (lásd: 9.4. szabály).

14.1c. A felvett labda megtisztítása

A greenről felvett labdát mindig meg lehet tisztítani (lásd: 13.1b. szabály).

A bárhonnan máshonnan felvett labdát mindig meg lehet tisztítani, kivéve, ha a labdát azért vették fel, hogy:

• Megnézzék, keletkezett-e rajta vágás vagy repedés: ebben az esetben a labda megtisztítása nem megengedett (lásd: 4.2c(1) szabály).

• Azonosítsák: ebben az esetben a megtisztítás csak az azonosításhoz szükséges mértékig engedélyezett (lásd: 7.3. szabály).

• Ne zavarja a játékot: ebben az esetben megtisztítás nem megengedett (lásd: 15.3b(2) szabály).

• Megvizsgálják, vajon olyan környezetben fekszik-e, ahol igénybe vehető könnyítés: ebben az esetben a megtisztítás nem megengedett, kivéve, ha a játékos ezt követően igénybe veszi a vonatkozó szabály alapján engedélyezett könnyítést (lásd: 16.4. szabály).

Ha a játékos akkor tisztítja meg a labdát, amikor az nem megengedett, egy büntetőütést kap.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

14.2. A labda visszahelyezése egy konkrét helyre

Ez a szabály akkor alkalmazandó, amikor a labdát felvették vagy elmozdították, és egy szabály előírása szerint egy bizonyos helyre vissza kell helyezni.

14.2a. Az eredeti labdát kell használni

A labda visszahelyezésekor mindig az eredeti labdát kell használni.

Kivétel – Másik labda használható az alábbi esetekben:

• ha az eredeti labda az észszerűség keretein belül megtett próbálkozásokkal és néhány másodperc alatt nem lelhető fel, feltéve hogy nem a játékos idézte elő, hogy a labda keresése ne járjon sikerrel;

• ha az eredeti labdán vágás vagy repedés keletkezett (lásd: 4.2c. szabály);

• ha a játék a leállítás után folytatódik (lásd: 5.7d. szabály), vagy

• ha az eredeti labdát egy másik játékos idegen labdaként játszotta meg (lásd: 6.3c(2) szabály).

14.2b. Akinek és ahogyan a labdát vissza kell helyeznie

(1) Aki visszahelyezheti a labdát: a Szabályok értelmében a játékos labdáját kizárólag:

• vagy a játékos;

• vagy a labdát felvevő vagy az azt elmozdító személy (akkor is, ha a Szabályok értelmében ehhez nem lett volna joga) helyezheti vissza.

Ha a játékos olyan labdát játszik meg, amelyet egy arra engedéllyel nem rendelkező személy helyezett vissza, a játékos egy büntetőütést kap.

(2) A labda visszahelyezésének módja: a labdát úgy kell visszahelyezni, hogy azt az előírt helyen úgy teszik le, hogy ott maradjon.

Ha a játékos olyan labdát játszik meg, amelyet az előírt helyre, de szabálytalanul helyeztek vissza, a játékos egy büntetőütést kap.

14.2c. Ahová a labdát vissza kell helyezni

A labdát eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére kell visszahelyezni, kivéve, ha a 14.2d(2) és a 14.2e. szabály másik helyet ír elő.
Ha a labda bármilyen mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy, pályahatárt jelző tárgy, illetve ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy tetején, alatt vagy azzal közvetlenül érintkezve került nyugvó állapotba:

• A labda „helye” annak a talajhoz viszonyított függőleges helyét is magában foglalja.

• Az azt jelenti, hogy a labdát az eredeti helyére kell visszahelyezni, amely az adott tárgy tetején vagy alatt van, illetve azzal közvetlenül érintkezik.

Ha a labda felvétele vagy elmozdítása miatt, illetve a labda visszahelyezése előtt bármilyen laza természetes anyagot eltávolítottak a helyről, azt nem kell visszahelyezni.

A laza természetes anyagoknak a felvett vagy elmozdított labda visszahelyezése előtti elmozdítására vonatkozó korlátozásokról lásd: 15.1a. szabály, 1. kivétel.

14.2d. Ahová a labdát vissza kell helyezni, ha annak eredeti fekvése megváltozott

Ha egy felvett vagy elmozdított és ezért visszahelyezendő labda fekvése megváltozott, a játékosnak az alábbi módon kell visszahelyeznie azt:

(1) Homokban lévő labda: azaz amikor a labda homokban volt, függetlenül attól, hogy egy bunkerben vagy a pályán bárhol máshol volt:

• Amikor a labdát visszahelyezik annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére (lásd: 14.2c. szabály), a játékosnak törekednie kell arra, hogy a lehető legpontosabban helyreállítsa a labda eredeti fekvését.

• A labda fekvésének helyreállítása során a játékos úgy is visszahelyezheti a korábban homokkal teljesen betakart labdát, hogy annak egy kis része látható legyen.

• Ha a játékos e szabályt megszegve nem állítja helyre a fekvést, a játékos idegen helyről játszik.

(2) Nem homokban lévő labda: amikor a labda nincs a homokban, a játékosnak úgy kell visszahelyeznie, hogy az eredeti fekvéséhez legközelebbi és leginkább hasonlító fekvést biztosító helyre kerüljön, azaz:

• az eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyétől egy ütőhosszon belülre (lásd: 14.2c. szabály);

• nem közelebb a lyukhoz, és

• az eredeti hellyel megegyező pályaterületre.

Ha a játékos tudja, hogy az eredeti fekvés megváltozott, de nem tudja, hogy az milyen volt pontosan, meg kell becsülnie azt, és a labdát az (1) vagy (2) pont szerint kell visszahelyeznie.

Kivétel – A játék megállításának ideje alatt és a labda felvétele során megváltozott fekvés esetén lásd az 5.7d. szabályt.

14.2e. Ha a visszahelyezett labda nem marad az eredeti helyen:

Ha a játékos megpróbálja visszahelyezni a labdát, de az nem marad az eredeti helyen, még egyszer meg kell próbálnia visszahelyezni azt.

Ha a labda ekkor sem marad ott, a játékosnak arra a legközelebbi helyre kell visszahelyeznie, ahol az nyugvó állapotban marad, azonban az eredeti helyétől függően az alábbi korlátozásokkal:

• az új hely nem lehet közelebb a lyukhoz,

• ha az eredeti hely az általános területen van: a legközelebbi helynek is ott kell lennie,

• ha az eredeti hely bunkerben vagy büntetőterületen van: a legközelebbi helynek is ugyanabban bunkerben vagy ugyanazon a büntetőterületen kell lennie,

• ha az eredeti hely a greenen van: a legközelebbi helynek is a greenen vagy az általános területen kell lennie.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy a labda idegen helyről a 14.2. szabály megszegésével való megjátszásáért: általános büntetés a 6.3b. vagy a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

14.3. A labda ejtése a könnyítési területen

Ez a szabály minden olyan esetben alkalmazandó, amikor a játékosnak egy szabály szerinti könnyítés során ejtenie kell a labdát, beleértve azt is, amikor a játékosnak a könnyítést úgy kell végrehajtania, hogy a 14.3c(2) szabály szerint helyezi a labdát.

Ha a játékos a labda ejtése előtt vagy közben javít a könnyítési területen, lásd a 8.1. szabályt.

14.3a. Az eredeti labda vagy egy másik labda is használható

A játékos eredeti labdát vagy egy másik labdát is használhat.

Ez azt jelenti, hogy a játékos a labda jelen szabály szerinti minden egyes ejtésekor vagy elhelyezésekor bármilyen labdát használhat.

14.3b. A labdát szabályosan kell ejteni

A játékosnak szabályosan kell ejtenie a labdát, és ez alatt az alábbi három kikötés együttes teljesítése értendő:

(1) A játékosnak kell ejtenie a labdát: a labdát csak a játékos ejtheti, tehát sem a játékos caddie-je, sem másik személy.

(2) A labdát térdmagasságból függőlegesen kell ejteni úgy, hogy az ne érjen hozzá a játékoshoz vagy a felszereléshez: ezt azt jelenti, hogy a játékosnak térdmagasságból kell ejtenie a labdát úgy, hogy az:

• függőlegesen essen le anélkül, hogy azt a játékos dobná, csavarná vagy gurítaná, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolná a pontot, ahol a labda nyugalmi helyzetbe kerül, és

• földet érés előtt ne érjen a játékos egyetlen testrészéhez vagy a felszerelés egyetlen részéhez sem.

A „térdmagasság” kitétel az álló játékos térdének magasságát jelenti.

(3) A labdát a könnyítési területre kell ejteni: azaz a labdát a könnyítési területre kell ejteni. A labda ejtésekor a játékos állhat a könnyítési területen belül vagy azon kívül is.

Ha a fenti három előírás bármelyikét vagy mindegyikét megszegve a labda ejtése szabálytalan:

• A játékosnak az ejtést meg kell ismételnie mindaddig, amíg az ejtés szabályos nem lesz.

• A szabálytalanul ejtett labda nem számít bele abba a két ejtésbe, amelyet a 14.3c(2) szabály a labda helyezése előttre előír.

Ha a játékos a labda újbóli ejtése helyett a labdát megüti onnan, ahol az a rossz ejtés után nyugalomba került:

• Ha a labdát a könnyítési területen (de a 14.7a. szabály szerint nem idegen helyről) játszotta meg, a játékos egy büntetőütést kap.

• Ha azonban a labdát a könnyítési területen kívülről játszotta meg vagy a labdát helyezte, holott ejtenie kellett volna (mindegy, hogy honnan játszotta meg), a játékos általános büntetést kap.

14.3c. A szabályosan ejtett labdának a könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie

Ez a szabály csak akkor alkalmazandó, ha a labda ejtése szabályosan, a 14.3b. szabály szerint történik.

(1) A játékos akkor végezte el a könnyítést, amikor a szabályosan ejtett labda a könnyítési területen kerül nyugalomba: a labdának a könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie.

Nem számít, hogy a földet érést követően és a nyugalomba kerülés előtt a labda hozzáér-e bármilyen személyhez, felszereléshez vagy egyéb külső tényezőhöz:

• Ha a labda a könnyítési területen kerül nyugalomba, a játékos elvégezte a könnyítést, és a labdát onnan kell megjátszania, ahol az fekszik.

• Ha a labda a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba, a játékosnak a 14.3c(2) szabály szerint kell eljárnia.

A fenti két eset közül egyikben sem jár büntetés egyetlen játékosnak sem, ha a szabályosan ejtett labda nyugalomba kerülése előtt véletlenül bárkihez vagy bármilyen felszereléshez vagy egyéb külső tényezőhöz hozzáér.

Kivétel – Ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja: arra az esetre, ha a szabályosan ejtett labdát annak nyugalomba kerülése előtt valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja, lásd a 14.3d. szabályt.

(2) Ha a szabályosan ejtett labda a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba: a játékosnak szabályosan újra ejtenie kell a labdát.

Ha a másodjára ejtett labda is a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba, a játékosnak úgy kell alkalmaznia a könnyítést, hogy a labda visszahelyezésére vonatkozó 14.2b(2) és a 14.2e. szabályok szerint jár el, azaz:

• A játékosnak oda kell helyeznie a labdát, ahol a másodjára ejtett labda először ért földet.

• Ha a helyezett labda nem marad a helyén nyugvó állapotban, a játékosnak még egyszer meg kell próbálnia a labdát arra a helyre helyezni.

• Ha a másodszorra helyezett labda sem marad a helyén, a játékosnak arra a legközelebbi helyre kell a labdát helyeznie, ahol az nyugvó állapotban marad, feltéve hogy ez megfelel a 14.2e. szabálynak.

14.3d. Ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja

E szabály alkalmazásában az ejtett labda „szándékos eltérítése vagy megállítása” arra az esetre vonatkozik, amikor:

• valaki szándékosan megérinti a mozgásban levő, de már földet ért labdát, vagy

• a mozgásban levő labda eltalál valamilyen felszerelést, egyéb tárgyat vagy személyt (pl. a játékos caddie-jét), amelyet vagy akit a játékos szándékosan helyezett vagy hagyott olyan helyen, hogy az a felszerelés, tárgy vagy személy eltéríthesse vagy megállíthassa a mozgásban levő labdát.

Amikor a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja (függetlenül attól, hogy az a könnyítési területen belül vagy kívül történik), mielőtt az nyugalomba kerülne:• a játékosnak a 14.3b. szabály szerint újra ejtenie kell a labdát (ami azt jelenti, hogy a szándékosan eltérített vagy megállított labda nem számít bele abba a két ejtésbe, amit a 14.3c(2) szabály a labda helyezése előtt előír.

• ha a labdát a játékos vagy annak caddie-je térítette el vagy állította meg szándékosan, a kérdéses játékos általános büntetést kap.

Kivétel – Nincs észszerű esély arra, hogy a labda a könnyítési területen belül fog nyugalomba kerülni: ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja (függetlenül attól, hogy az a könnyítési területen belül vagy azon kívül történik), és nincs észszerű esély arra, hogy a labda a könnyítési területen kerül nyugalomba:

• egyetlen játékosnak sem jár büntetés, és

• az ejtett labdát úgy kell tekinteni, mintha a könnyítési területen kívül került volna nyugalomba, és beleszámít abba a két ejtésbe, amelyet a 14.3c(2) szabály a labda helyezése előtt előír.

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vagy az ejtett helyett helyezett labda megjátszására vonatkozó 14.3. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.
Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik partner eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

14.4. Amikor a játékos labdája újra játékba kerül az után, hogy az eredeti labda kikerült a játékból

Amikor egy játékos játékban lévő labdáját felveszik a pályáról, elveszett vagy a pályahatáron kívülre került, a labda már nincs játékban.

A játékos labdája akkor lesz újra játékban, ha a játékos:

• az eredeti labdát vagy egy másik labdát az elütőterületről játszik meg, vagy

• az eredeti labdát vagy egy másik labdát visszahelyezi, ejti vagy helyezi a pályára azzal a szándékkal, hogy azt játékba hozza.

Ha a játékos egy labdát bármilyen módon visszahoz a pályára azzal a szándékkal, hogy azt játékba hozza, a labda játékban lévőnek számít akkor is, ha a labdát:

• kicserélték az eredeti labdára, amikor ez a Szabályok értelmében nem megengedett, vagy

• (1) idegen helyre, (2) szabálytalanul vagy (3) erre az esetre nem alkalmazható eljárás keretében helyezték vissza, ejtették vagy helyezték.

A visszahelyezett labda akkor is játékban van, ha a helyét jelző labdajelölőt nem távolították el.

14.5. A labda cseréje, visszahelyezése, ejtése vagy helyezése során elkövetett hibák kijavítása

14.5a. A játékos felveheti a labdáját egy labdakezelési hiba kijavítása céljából

Amikor a játékos szabályellenesen cserélte ki az eredeti labdát egy másikra, vagy a játékban lévő labdáját helyezték vissza, ejtették vagy helyezték (1) idegen helyre vagy idegen helyen került nyugalomba, (2) szabálytalanul vagy (3) nem erre az esetre alkalmazható eljárással:

• A játékos büntetés nélkül felveheti a labdát és javíthatja a hibát.

• Ez azonban csak a labda megjátszása előtt engedélyezett.

14.5b. Amikor a játékos másik szabályt vagy könnyítési lehetőséget választhat a könnyítés igénybevétele során elkövetett hiba kijavításához

A könnyítés igénybevétele során elkövetett hiba kijavításakor a hiba jellegétől függ, hogy a játékosnak az eredetileg alkalmazott szabályt vagy könnyítési lehetőséget kell használnia, vagy áttérhet egy másik szabály vagy könnyítési lehetőség alkalmazására:

(1) Amikor a labda nem az adott helyzetre alkalmazható szabály szerint került játékba:

• E hiba kijavításához a játékos az adott helyzetére érvényes bármelyik szabályt alkalmazhatja.

• Például, ha a játékos egy büntetőterületen belül tévedésből játszhatatlan labda miatti könnyítést vett igénybe (ami a 19.1. szabály szerint tilos), ezt a hibát úgy kell kijavítania, hogy vagy a 9.4. szabály szerint visszahelyezi a labdát (ha már felvette), vagy a 17. szabály szerint büntetéssel járó könnyítést vesz igénybe, és az adott helyzetére alkalmazható szabály szerint bármelyik könnyítési lehetőséget választhatja.

(2) Amikor a labda az adott helyzetre alkalmazható szabály szerint került játékba, de idegen helyen ejtették vagy helyezték:

• E hiba kijavításához a játékosnak a könnyítést ugyanazon szabály szerint kell igénybe vennie, de azon belül az adott helyzetére alkalmazható bármely könnyítési lehetőséget választhatja.

• Például ha a játszhatatlan labda miatt igénybe vett könnyítéskor a játékos az oldalsó könnyítésre vonatkozó lehetőséget (19.2c. szabály) alkalmazta, és tévedésből az előírt könnyítési területen kívül ejtette a labdát, a hiba kijavításához továbbra is a 19.2. szabály szerinti könnyítést kell igénybe vennie, de azon belül a 19.2a., b. vagy c. lehetőség bármelyikét választhatja.

(3) Amikor a labda az adott helyzetre alkalmazható szabály szerint került játékba, a megfelelő helyen ejtették vagy helyezték, de a szabály a labda újbóli ejtését vagy helyezését írja elő:

• E hiba kijavításához a játékosnak a könnyítést ugyanazon szabály ugyanazon könnyítési lehetősége szerint kell igénybe vennie.

• Például ha a játszhatatlan labda miatt igénybe vett könnyítéskor a játékos az oldalsó könnyítésre vonatkozó lehetőséget (19.2c. szabály) alkalmazta, és a labdát (1) a helyes előírt könnyítési területen, de (2) szabálytalanul ejtette (14.3b. szabály), vagy a labda a könnyítési területen kívül került nyugalomba (14.3c. szabály), a hiba kijavításához a 19.2. szabályt kell alkalmaznia és ugyanazt a könnyítési lehetőséget (oldalsó könnyítés, 19.2c. szabály) kell igénybe vennie.

14.5c. A hiba kijavítása miatt felvett labdáért nem jár büntetés

Amikor egy hiba kijavításakor a labdát a 14.5a. szabály szerint veszik fel:

• A játékos nem kap büntetést azokért a cselekedetekért, amelyek a hiba elkövetése után és a labda felvétele előtt történtek, pl. a labda véletlen elmozdulását okozták (9.4b. szabály).

• Ha azonban a játékos ugyanezen cselekedeteivel egyúttal a hiba kijavítása érdekében játékba hozott labdára vonatkozó valamelyik szabályt is megszegi (pl. amikor ezek a cselekedetek javítottak az ütés környezetén mind az aktuálisan játékban lévő labda, mind a még nem felvett eredeti labda esetében), a büntetés az aktuálisan játékban lévő labdára vonatkozik.

14.6. Az ütés elvégzése az előző ütés helyéről

Ez a szabály minden olyan esetben alkalmazandó, amikor a Szabályok értelmében a játékosnak a következő ütést a korábbi ütés helyéről kell vagy lehet elvégeznie (vagyis amikor ütés és távolság könnyítést vesz igénybe, vagy egy érvénytelenített vagy egyébként nem számító ütés után játszik újra).

• A labda játékba hozása attól függ, hogy az előző ütést a pálya melyik területén végezte.

• A játékos minden ilyen helyzetben használhatja az eredeti labdát vagy egy másik labdát.

14.6a. Ha a játékos az előző ütést az elütőterületről végezte el

A 6.2b. szabály szerint az eredeti labdát vagy egy másik labdát az elütőterületen belül, annak bármely részéről kell megjátszani (akár tee-ről is).

14.6b. Ha a játékos az előző ütést az általános területről, büntetőterületről vagy bunkerből végezte el

Az eredeti labdát vagy egy másik labdát az alábbi könnyítési területen belül kell ejteni (lásd: 14.3. szabály):

• Viszonyítási pont: a hely, ahonnan az előző ütést végezték (amelyet, ha nem ismert, valószínűsíteni kell).

• A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:

• A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:

 a könnyítési területnek a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak, és

 nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.

14.6c. Ha a játékos az előző ütést a greenen végezte el

Az eredeti labdát vagy egy másik labdát arra a helyre kell tenni, ahonnan az előző ütést végezték (amelyet, ha nem ismert, valószínűsíteni kell) (lásd: 14.2. szabály), a 14.2b(2) és a 14.2e. szabályokban a labda visszahelyezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően.

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 14.6. szabály megszegéséért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

14.7. Játék idegen helyről

14.7a. Ahonnan a labdát meg kell játszani

A szakasz megkezdését követően:

• A játékosnak minden ütést onnan kell elvégeznie, ahol a labdája nyugalomba került, kivéve, amikor a Szabályok értelmében a játékosnak másik helyről kell vagy lehet megjátszania a labdáját (lásd: 9.1. szabály).

• A játékos a játékban lévő labdáját idegen helyről nem játszhatja meg.

Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 14.7a. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Ha egyetlen cselekmény vagy azzal összefüggő cselekmények miatt több szabály sérül, az 1.3c(4) szabály lép életbe.

14.7b. A szakasz teljesítése idegen helyről történő játék után stroke playben

(1) A játékosnak kell eldöntenie, hogy az idegen helyről megjátszott labdával fejezi be a szakaszt vagy javítja a hibát úgy, hogy a megfelelő helyről játszik: ebben az esetben a játékos következő lépése attól függ, hogy súlyos szabálysértésről van-e szó, azaz a játékos jelentős előnyhöz juthatott volna, ha idegen helyről játszik:

• Nem súlyos szabályszegés esetén: a játékosnak az idegen helyről játszott labdával kell befejeznie a szakaszt a hiba kijavítása nélkül.

• Súlyos szabályszegés esetén:

 A játékosnak úgy kell javítania a hibát, hogy a Szabályok szerinti megfelelő helyről játszott labdával fejezi be a szakaszt.

 Ha a játékos egy új szakasz kezdőütése előtt vagy ‒ a versenykör utolsó szakasza esetén ‒ eredménykártyájának leadása előtt nem javítja ki a hibát, kizárják.

• Ha a játékos bizonytalan abban, hogy szabálysértése súlyos-e: játékosnak a Szabályok szerint két labdával, az idegen helyről játszott és a megfelelő helyről játszott labdával kell befejeznie a szakaszt.

(2) Ha a játékos a hibát javítja, köteles jelenteni a Bizottságnak: ha a játékos az (1) pont szerint próbálja kijavítani a hibáját és megfelelő helyről játszik meg egy labdát:

• A történteket az eredménykártyájának leadása előtt köteles jelenteni a Bizottságnak.

• Ez attól függetlenül kötelező, hogy a játékos az egész szakaszt csak az adott labdával vagy két labdával teljesítette-e (sőt, akkor is, ha a játékos mindkét labdával ugyanazt az eredmény érte el).

Ha a játékos nem jelenti a javítási kísérlet tényét a Bizottságnak, kizárják.

(3) Amikor a játékos megpróbálta a hibát kijavítani, a Bizottság dönt a játékos adott szakaszon elért eredményéről: ebben az esetben a játékos adott szakaszon elért eredménye attól függ, hogy a Bizottság döntése értelmében az eredeti labda idegen helyről való megjátszása súlyos szabálysértésnek minősül-e:

• Ha nem minősül súlyos szabálysértésnek:

 Az idegen helyről megjátszott labdával elért eredményt beszámítják, és a játékos a 14.7a. szabály szerint általános büntetést kap (ami azt jelenti, hogy az adott labdával elért eredményéhez két büntetőütést adnak hozzá).

 Ha a játékos egy második labdát játszott meg, az ezzel a labdával végzett ütések nem számítanak (beleértve a tényleges ütéseket és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütéseket).

• Ha súlyos szabálysértésnek minősül:

 Az idegen helyről való játék miatti hiba kijavításaként megjátszott labdával elért eredményt beszámítják, és a játékos a 14.7a. szabály szerint általános büntetést kap (ami azt jelenti, hogy az adott labdával elért eredményéhez két büntetőütést adnak hozzá).

 Az idegen helyről megjátszott eredeti labdával elvégzett ütés és az e labdával végzett további ütések nem számítanak (így a tényleges ütések és a kizárólag e labda megjátszásáért kapott esetleges büntetőütések sem).

 Ha a hiba kijavításaként megjátszott labdát ugyancsak idegen helyről játszották meg:

 Ha a Bizottság döntése értelmében ez nem számít súlyos szabálysértésnek, a játékosnak a 14.7a. szabály szerint általános büntetés (további két büntetőütés), így összesen négy büntetőütés jár, amelyet hozzáadnak az ezzel a labdával elért eredményéhez (két büntetőütés jár az eredeti labda idegen helyről való megjátszásáért és kettő a másik labda idegen helyről való megjátszásáért).

 Ha a Bizottság döntése értelmében ez súlyos szabálysértésnek számít, a játékost kizárják.

Összes hír