13. szabály: A greenek

13. szabály: A putting greenek (gurítóterületek)

 

A szabály célja: A 13. szabály a greenekre vonatkozó speciális szabály. A greenek kifejezetten a labda talajon történő gurításához kialakított területek, ahol minden egyes greenen zászlórúd jelzi a lyukat, ezért erre a területre a pálya többi területétől eltérő külön szabályok vonatkoznak.

13.1. A greeneken megengedett és elvárt tevékenységek

 A szabály célja: Ez a szabály lehetővé teszi, hogy a játékos olyan tevékenységeket végezzen a greenen, amelyek a greenen kívül nem megengedettek, pl. megjelölheti, felveheti, megtisztíthatja és visszahelyezheti a labdát, kijavíthatja a sérüléseket és eltávolíthatja a homokot és a laza földet a greenről. Azért, ha a greenen a játékos véletlenül elmozdítja a labdát vagy a labdajelölőt, nincs büntetés.

 

13.1a. Amikor a labda a greenen van

 A labda akkor van a greenen, ha a labda bármely része:

 • érinti a greent, vagy
 • a green szélén belül bármin vagy bármiben (pl. laza természetes anyagon vagy akadályban) fekszik.

Ha a labda egy része egyszerre fekszik a greenen és a pálya egy másik területén, a 2.2c. szabály lép életbe.

13.1b. A greenen lévő labda megjelölése, felvétele és megtisztítása

A greenen lévő labdát fel lehet venni és meg lehet tisztítani (lásd: 14.1. szabály).

A felvétel előtt meg kell jelölni a labda helyét, majd a labdát vissza kell helyezni az eredeti helyére (lásd: 14.2. szabály).

13.1c. Megengedett javítások a greenen

 A játékos a versenykör során vagy a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt az alábbi két tevékenységet végezheti a greenen attól függetlenül, hogy a labda a greenen vagy azon kívül fekszik:

(1) A homok és a laza föld eltávolítása. A homokot és a laza földet büntetés nélkül el lehet távolítania greenről.

(2) Sérülés kijavítása. A játékos a greenen büntetés nélkül kijavíthatja a sérüléseket törekedve arra, hogy a lehető legjobban visszaállítsa a green eredeti állapotát, azonban:

 • ehhez kizárólag a saját kezét, lábát vagy egyéb testrészét, szokásos labdanyomjavító eszközt, tee-t, ütőt vagy hasonló szokásos felszerelési tárgyat használhat, és
 • indokolatlanul nem késleltetheti a játékot (lásd: 5.6a. szabály).

Azonban ha játékos oly módon javít a greenen, amely túllépi a green eredeti állapotának visszaállításához szükséges tevékenységek észszerű kereteit (pl. nyomot alakít ki a lyukhoz vagy egy meg nem engedett tárgyat használ fel), a játékos általános büntetést kap a 8.1a. szabály megszegéséért.

A „green sérülése” kitétel valamely személy (beleértve magát a játékost) vagy külső tényező által okozott rongálódást jelent, pl.:

 • labdanyomok, cipő által okozott sérülések (pl. cipőszegnyom), valamint felszerelés vagy zászlórúd által okozott sérülések és bemélyedések;
 • régi lyuknyomok, gyepdugók, gyeptéglák illeszkedése és karbantartó eszközök vagy járművek okozta sérülések és keréknyomok;
 • állati csapások és patanyomok, és
 • besüppedt tárgyak (pl. kő, makk, jégeső vagy tee) és azok lenyomata.

Azonban a „green sérülése” az alábbiak okozta sérülésekre és körülményekre nem vonatkozik:

 • a green általános állapotának karbantartása során végzett szokásos tevékenységek (pl. a gyeplevegőztetés okozta szellőzőlyukak és fűnyíró okozta függőleges bevágások) kialakítása);
 • öntözés, eső és egyéb természeti erők;
 • természetes felszíni egyenetlenségek (pl. gyomok, kopár területek, beteg vagy egyenetlenül növő gyep), vagy
 • a lyuk természetes elhasználódása.

 13.1d. Ha a labda vagy a labdajelölő elmozdul a greenen

Két speciális szabály vonatkozik arra az esetre, amikor a labda vagy a labdajelölő elmozdul a greenen.

(1) Nem jár büntetés a labda véletlen elmozdításáért. Nincs büntetés, ha a játékos, az ellenfél vagy stroke playben egy másik játékos a greenen véletlenül elmozdítja a játékos labdáját vagy a labdajelölőt.

A játékosnak ekkor:

 • vissza kell helyeznie a labdát annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály), vagy
 • egy labdajelölőt kell elhelyeznie az eredeti hely megjelöléséhez.

Kivétel – Amikor a labda hátralendítéskor vagy ütéskor elmozdul, majd a játékos elvégzi az ütést, a labdát onnan kell megjátszani, ahol az fekszik (lásd: 9.1b. szabály).

Ha a greenen a játékos vagy az ellenfél szándékosan felveszi a játékos labdáját vagy a labdajelölőt, a büntetés megítéléséről a 9.4. vagy a 9.5. szabály rendelkezik.

(2) Amikor a természeti erők által elmozdított labdát vissza kell helyezni. Ha a játékos labdája természeti erők következtében mozdul el a greenen, az, hogy a játékosnak honnan kell megjátszania a következő ütést, attól függ, hogy a labdát felvették-e, majd visszahelyezték-e az eredeti helyére:

 Ha a labdát már felvették és visszahelyezték. A labdát vissza kell helyezni az eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére (lásd: 14.2. szabály) akkor, ha azt természeti erők mozdították el, nem pedig a játékos, nem az ellenfél vagy nem valamely külső tényező (lásd: 9.3. szabály, kivétel).

 • A labdát még nem vették fel és nem helyezték vissza. Ebben az esetben a labdát az új helyéről kell megjátszani (lásd: 9.3. szabály).

Büntetés a 13.1d. szabály megszegésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a szabály szerint.

13.1e. Tilos szándékosan tesztelni a greent

 A játékos a versenykör során és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt szándékosan nem végezheti az alábbi tevékenységeket a green vagy az idegen green tesztelésére:

 • a felszín dörzsölése, vagy
 • labda gurítása.

Kivétel – A green tesztelése két szakasz között: A játékos két szakasz között dörzsölheti a felszínt és labdát guríthat az éppen befejezett szakasz greenjén és bármely gyakorlógreenen (lásd: 5.5b. szabály).

Büntetés a 13.1e. szabály megszegésével a green vagy egy idegen green teszteléséért: általános büntetés.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, I-2. helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat, amelyben megtiltja, hogy a játékos labdát gurítson az éppen befejezett szakasz greenjén).

13.1f. Idegen green esetén könnyítést kell igénybe venni

(1) Az idegen green miatti zavaró hatás meghatározása. E szabály szerint a zavaró hatás akkor áll fenn, ha:

 • a játékos labdájának bármely része érintkezik az idegen greennel, vagy az idegen green szélén belül bármin vagy bármiben (pl. laza természetes anyagon vagy akadályban) fekszik, vagy
 • az idegen green fizikailag zavarja a játékos szándékolt beállásának vagy szándékolt lendítésének területét.

(2) Könnyítést kell igénybe venni: idegen green miatti zavaró hatás esetén a játékos nem játszhatja meg a labdát onnan, ahol az fekszik.

Ehelyett a játékosnak büntetés nélküli könnyítést kell igénybe vennie úgy, hogy az alábbi könnyítési területen ejtenie kell az eredeti vagy egy másik labdát (lásd: 14.3. szabály):

 • Viszonyítási pont: a legközelebbi teljes könnyítési pont ugyanazon a pályaterületen, ahol az eredeti labda nyugalomba került.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
 • legyen ugyanazon a pályaterületen, mint a viszonyítási pont;
 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, és
 • teljes könnyítést kell alkalmazni az idegen green okozta összes zavaró hatás miatt.

(3) Nem lehet könnyítést igénybe venni, amikor az egyértelműen észszerűtlen. Nem lehet könnyítést igénybe venni a 13.1f. szabály szerint, ha a zavaró hatás kizárólag azért áll fenn, mert a játékos az adott körülmények között egyértelműen észszerűtlenül választ ütőt, beállást, lendítést vagy játékirányt.

Büntetés a 13.1. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezet, D-3. helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat, amelyben megtiltja az olyan idegen green miatti könnyítést, amely csak a szándékolt beállás területét zavarja).

 

13.2. A zászlórúd

A szabály célja: Ez a szabály azt tárgyalja, hogy a játékosnak milyen lehetőségei vannak a zászlórúd kezelésekor. A játékos a lyukban hagyhatja a zászlórudat vagy eltávolíttathatja onnan (pl. megkérhet valakit, hogy kezelje a zászlórudat és a labda megjátszása után vegye ki), erről azonban az ütés előtt kell döntenie. Ha a mozgásban levő labda eltalálja a zászlórudat, nem jár büntetés.

A jelen szabály a pályán bárhonnan – akár a greenről, akár azon kívülről – megjátszott labdára vonatkozik.

13.2a. A zászlórúd a lyukban marad

(1) A játékos bent hagyhatja a zászlórudat a lyukban. A játékos üthet úgy, hogy a zászlórudat a lyukban hagyják, ekkor azonban fennáll annak a lehetősége, hogy a mozgásban levő labda eltalálja azt.

A zászlórúd helyzetéről a játékosnak az ütés előtt kell döntenie:

 • a zászlórudat vagy a lyukban hagyják úgy, ahogy ott volt, vagy megigazítják, hogy a lyuk közepén legyen, és úgy hagyják,
 • vagy a játékos az eltávolított zászlórudat visszahelyezteti a lyukba.

Mindkét esetben fontos, hogy:

 • A játékos nem próbálhat meg előnyre szert tenni oly módon, hogy a zászlórudat nem a lyuk közepére állíttatja.
 • Ha a játékos így tesz, és a mozgásban levő labda eltalálja a zászlórudat, általános büntetést

(2) Nem jár büntetés akkor, ha a labda eltalálja a lyukban hagyott zászlórudat. Ha a játékos úgy üt, hogy a zászlórúd a lyukban van, és a mozgásban levő labda eltalálja a zászlórudat:

 • nincs büntetés (kivéve az (1) pontban foglalt esetet), és
 • a labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik.

(3) Korlátozás a lyukban lévő zászlórúd játékos általi elmozdítására és eltávolítására vonatkozóan, amikor a labda mozgásban van. Miután a játékos úgy végezte el az ütést, hogy a zászlórúd a lyukban volt:

 • A játékos és a caddie-je szándékosan nem mozdíthatja meg vagy veheti ki a zászlórudat azért, hogy ezzel befolyásolja azt, hogy a játékos mozgásban levő labdája hol kerüljön nyugalomba (pl. annak elkerülésével, hogy a labda eltalálja a zászlórudat). Ha ez történik, a játékos általános büntetést
 • Azonban nincs büntetés azért, ha a játékos bármilyen egyéb okból mozdíttatja vagy veteti ki a lyukban lévő zászlórudat, pl. ha joggal feltételezi, hogy a mozgásban levő labda nem fogja eltalálni a zászlórudat, mielőtt nyugalomba kerülne.

(4) Korlátozás a lyukban lévő zászlórúd más játékosok általi elmozdítására és eltávolítására vonatkozóan, ha a játékos úgy döntött, hogy a zászlórudat a lyukban hagyja. Ha a játékos a zászlórudat a lyukban hagyta, és senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy kezelje azt (lásd: 13.2b(1) szabály), más játékos szándékosan nem mozdíthatja meg vagy veheti ki a zászlórudat azért, hogy ezzel befolyásolja, hogy a játékos mozgásban levő labdája hol kerüljön nyugalomba.

 • Ha egy másik játékos vagy a caddie-je az ütés előtt vagy közben mégis kiveszi a zászlórudat, és a játékos ezt nem észlelve végzi el az ütést, vagy akkor veszik ki a zászlót, amikor a játékos labdája az ütés után már mozgásban van, a kérdéses másik játékos általános büntetést
 • Nem jár azonban büntetés, ha a másik játékos vagy a caddie-je egyéb okból mozdítja el vagy veszi ki a zászlórudat, pl. azért, mert:
 • joggal feltételezi, hogy a játékos mozgásban levő labdája nem fogja eltalálni a zászlórudat, mielőtt nyugalomba kerül, vagy
 • nem veszi észre, hogy a játékos éppen játszani készül vagy hogy a játékos labdája mozgásban van.

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

13.2b. Zászlórúd kivétele a lyukból

(1) A játékos kiveteti a zászlórudat a lyukból. A játékos üthet úgy, hogy a zászlórudat eltávolíttatja a lyukból, hogy a mozgásban levő labda ne találja el azt.

A zászlórúd helyzetéről a játékosnak az ütés előtt kell döntenie:

 • vagy úgy, hogy a labda megjátszása előtt kiveteti a zászlórudat a lyukból;
 • vagy úgy, hogy felhatalmazást ad valakinek arra, hogy kezelje a zászlórudat, azaz vegye ki azt oly módon, hogy:
 • először az ütés előtt és alatt a lyukban, a lyuk felett vagy a lyuk mellett tartja a zászlórudat, ezzel jelezvén a játékosnak a lyuk helyét,
 • majd az ütés után kiveszi a zászlórudat a lyukból.

Az alábbi esetekben úgy kell tekinteni, hogy a játékos felhatalmazást adott a zászlórúd kezelésére:

 • ha a játékos caddie-je az ütés elvégzésekor a lyukban, a lyuk felett vagy mellett tartja a zászlórudat, vagy közvetlenül a lyuk mellett áll akkor is, ha ezt a játékos nem veszi észre;
 • ha a játékos megkér valaki mást, hogy kezelje a zászlórudat, és ő eleget tesz ennek, vagy
 • ha a játékos azt látja, hogy valaki más a lyukban, a lyuk felett vagy a lyuk mellett tartja a zászlórudat, vagy közvetlenül a lyuk mellett áll, és a játékos úgy végzi el az ütést, hogy ezt a személyt nem kéri meg arra, hogy álljon félre, vagy hogy a zászlórudat hagyja a lyukban.

(2) Teendő akkor, ha a labda eltalálja a zászlórudat vagy annak kezelőjét. Ha a játékos mozgásban levő labdája olyan zászlórudat talál el, amelyet a játékos az (1) pont értelmében kivetetett, vagy eltalálja a zászlórúd kezelőjét (vagy bármit, amit ő tart), a következmények attól függnek, hogy ez véletlen volt-e vagy szándékos:

 • Ha a labda véletlenül találja el a zászlórudat vagy a zászlórudat eltávolító/kezelő személyt. Nincs büntetés akkor, ha a játékos mozgásban levő labdája véletlenül találja el a zászlórudat vagy az azt eltávolító/kezelő személyt (vagy bármit, amit ez a személy tart), és a labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik.
 • Ha a zászlórúd kezelője szándékosan téríti el vagy állítja meg a labdát. Ha a zászlórúd kezelője szándékosan téríti el vagy állítja meg a játékos mozgásban levő labdáját, a 11.2c. szabály lép életbe:
 • Ahonnan a labdát meg kell játszani. A játékos nem játszhatja meg a labdát onnan, ahol az fekszik, hanem ehelyett könnyítést kell igénybe vennie a 11.2c. szabály szerint.
 • Amikor büntetés jár. Ha a labdát szándékosan eltérítő vagy megállító személy a játékos vagy annak a caddie-je volt, a játékos általános büntetést kap a 11.2. szabály megszegéséért.

E szabály alkalmazásában a „szándékosan eltérítő vagy megállító” kitétel ugyanazt jelenti, mint a 11.2a. szabályban, továbbá magában foglalja azt az esetet is, amikor a játékos mozgásban levő labdája eltalál:

 • egy olyan eltávolított zászlórudat, amelyet szándékosan azért helyeztek el vagy hagytak egy bizonyos helyen, hogy eltérítse vagy megállítsa a labdát;
 • egy olyan kezelt zászlórudat, amelyet a kérdéses személy szándékosan nem távolított el a lyukból vagy a labda útjából, vagy
 • azt a személyt, aki kezelte vagy kivette a zászlórudat (vagy bármit, amit tartott) és aki szándékosan nem tért ki a labda útjából.

 Kivétel – Korlátozások arra az esetre, amikor a mozgásban levő labda befolyásolásához a zászlórudat szándékosan mozdítják el (lásd: 11.3. szabály).

 Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

 13.2c. A lyukban lévő zászlórúdnak támaszkodó nyugvó labda

Ha a játékos labdája úgy kerül nyugalomba, hogy hozzáér a lyukban lévő zászlórúdhoz:

 Ha a labda bármely része a lyukban van a green felszíne alatt, azt lyukban lévőnek kell tekinteni akkor is, ha nem a teljes felületével van a green felszíne alatt.

 • Ha a labdának egyetlen része sincs a lyukban a green felszíne alatt:
 • A labda nincs lyukban, és onnan kell megjátszani, ahol fekszik.
 • Nincs büntetés, és a labdát vissza kell helyezni a lyuk szélére, ha a zászlórudat eltávolították, és a labda elmozdul (akár beleesik a lyukba akár elgurul a lyuktól) (lásd: 14.2. szabály).

Büntetés a 13.2c. szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

 Stroke playben a játékost kizárják, ha a szakaszt a 3.3c. szabályt megszegve nem fejezi be.

13.3. Lyuk peremén egyensúlyozó labda

13.3a. Várakozási idő arra, hogy a lyuk peremén egyensúlyozó labda beleesik-e a lyukba

Ha a labda bármely része túlnyúlik a lyuk szélén:

 • A játékosnak észszerű idő alatt oda kell érnie a lyukhoz, majd ott további tíz másodpercet várhat arra, hogy a labda beleesik-e a lyukba.
 • Ha a labda e várakozási idő alatt beleesik a lyukba, a játékos az előző ütésével befejezte a szakaszt.
 • Ha a labda e várakozási idő alatt nem esik a lyukba:
 • A labdát nyugvó labdának kell tekinteni.
 • Ha a labda ezután mégis beleesik a lyukba, mielőtt a játékos megütné, a játékos az előző ütésével befejezte a szakaszt, azonban egy büntetőütést kap, amelyet hozzá kell adni az adott szakaszon elért eredményéhez.

13.3b. Teendő, ha a lyuk peremén egyensúlyozó labdát a várakozási idő letelte előtt felveszik vagy elmozdítják

Ha a lyuk peremén egyensúlyozó labdát a 13.3a. szabályban előírt várakozási idő letelte előtt felveszik vagy elmozdítják, a labdát úgy kell tekinteni, mintha nyugalomba került volna:

 • a labdát vissza kell helyezni a lyuk szélére (lásd: 14.2. szabály), és
 • a 13.3a. szabályban előírt várakozási idő már nem érvényes rá. (Arról, hogy mi a teendő, ha a visszahelyezett labda ekkor természeti erők hatására mozdul el, lásd a 9.3. szabályt.)

Ha match playben az ellenfél vagy stroke playben egy másik játékos a várakozási idő letelte előtt szándékosan felveszi vagy elmozdítja a játékos lyuk peremén egyensúlyozó labdáját:

 • Match playben a játékos labdáját úgy kell tekinteni, hogy az előző ütéssel lyukba került, és a 11.2b. szabály szerint az ellenfél nem kap büntetést.
 • Stroke playben általános büntetést (két büntetőütést) kap az a játékos, aki felvette vagy elmozdította a labdát. Labdát vissza kell helyezni a lyuk szélére (lásd: 14.2. szabály).
Összes hír