12. szabály: A bunkerek

12. szabály: Bunkerek (homokcsapdák)

 

A szabály célja: A 12. szabály a bunkerekre vonatkozó speciális szabállyal foglalkozik. A bunkerek olyan speciálisan kialakított területek, amelyek célja, hogy próbára tegyék a játékos képességét a labda homokból történő megjátszására. Ahhoz, hogy a játékos számára ez valódi kihívást jelentsen, bizonyos korlátozások vonatkoznak a homok ütés előtti megérintésére és arra, hogy a játékos honnan vehet igénybe könnyítést a bunkerben lévő labdánál.

12.1. Amikor a labda a bunkerben van

A labda akkor van a bunkerben, ha a labda bármely része:

 • homokhoz hozzáér, amely a bunker szélén belül levő talajon van, vagy
 • a bunker szélén belül és nyugalmi állapotban van (de csak azért nem ér a homokhoz, mert):
 • olyan talajon fekszik, ahol rendes körülmények között homoknak kellene lennie (pl. ahonnan a szél elfújta vagy a víz elmosta a homokot), vagy
 • olyan laza természetes anyagon, mozdítható akadályon vagy akadályban, rendellenes pályaviszonyok között vagy a pálya szerves részét képező tárgyon vagy tárgyban van, amely hozzáér a bunkerben lévő homokhoz, vagy ahhoz a talajhoz, ahol rendes körülmények között homoknak kellene lennie.

A labda nincs a bunkerben, ha a földön, füvön vagy egyéb ott növő vagy oda rögzült természetes tárgyon fekszik a bunker szélén belül anélkül, hogy homokot érintene.

Ha a labda egy része egyszerre fekszik a bunkerben és a pálya egy másik területén, a 2.2c. szabály lép életbe.

12.2. A labda megjátszása bunkerben

Ez a szabály a versenykör alatt és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt egyaránt alkalmazandó.

12.2a. Laza természetes anyagok és mozdítható akadályok eltávolítása

A labda bunkerben történő megjátszása előtt a játékos a 15.1. szabály szerint eltávolíthatja a laza természetes anyagokat, a 15.2. szabály szerint pedig a mozdítható akadályokat.

Ez jelentheti a bunkerben található homok indokolt megérintését és elmozdítását, amire a fent említett anyagok eltávolításához van szükség.

12.2b. A bunkerben található homok megérintésére vonatkozó korlátozások

(1) Amikor büntetés jár a homok megérintéséért. A bunkerben lévő labda megütése előtt a játékosnak tilos:

 • a kezével, ütőjével, gereblyével vagy egyéb tárggyal szándékosan megérintenie a bunkerben lévő homokot, hogy ezáltal a homok állapotának tesztelésével információkat szerezzen a következő ütéshez, vagy
 • ütőjével megérintenie a bunkerben lévő homokot:
 • sem közvetlenül a labda előtt és mögött (kivéve a 7.1a. szabály szerint, azaz a labda alapos keresése során vagy a 12.2a. szabály szerint, azaz a laza természetes anyag vagy mozdítható akadály eltávolítása során),
 • sem a próbalendítéskor,
 • sem ütés előtti hátralendítéskor.

Lásd a 25.2f. szabályt (a 12.2b(1) szabály módosításáról vak játékosok esetére); illetve a 25.4l. szabályt (a 12.2b(1) szabály alkalmazásáról mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosokra).

(2) Amikor nem jár büntetés a homok megérintéséért. Az (1) pontban foglaltak kivételével ez a szabály nem tiltja, hogy a játékos bármilyen egyéb módon megérintse a bunkerben lévő homokot, beleértve azt, amikor:

 • a lábát a próbalendítéshez vagy az ütéshez szükséges beálláshoz a homokba mélyeszti;
 • a bunkert a pálya gondozása érdekében elsimítja;
 • az ütőket, a felszerelést vagy egyéb tárgyakat a bunkerbe helyezi (akár azok dobásával vagy letevésével);
 • egy adott szabály alapján mérést végez, jelölést tesz, felvesz, visszahelyez vagy egyéb tevékenységet végez;
 • az ütőre támaszkodva pihen, megtartja az egyensúlyát vagy megakadályozza az elesését, vagy
 • a homokot csalódottságában vagy dühében megüti.

Azonban a játékos általános büntetést kap, ha a 8.1a. szabályt megszegve a homok megérintésével javítja az ütés környezetét. (A pálya állapotának a játék befolyásolása érdekében történő javításáról vagy rontásáról lásd: 8.2. és 8.3. szabály.)

(3) A labda bunkerből történő kiütését követően nincs korlátozás. Miután a játékos megjátszotta a bunkerben fekvő labdát úgy, hogy az a bunkeren kívülre került, a játékos:

 • a 12.2b(1) szabályban meghatározott büntetés nélkül megérintheti a bunkerben lévő homokot, és
 • a pálya gondozása érdekében a 8.1a. szabályban meghatározott büntetés nélkül elsimíthatja a bunkerben lévő homokot.

Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a labda a bunkeren kívül kerül nyugalomba, és:

 • a játékosnak a Szabályok alapján ütés és távolság könnyítést kell vagy lehet igénybe vennie a labda bunkeren belüli ejtésével, vagy
 • a bunkerben lévő homok a játékos által a bunkeren kívülről elvégzendő következő ütés játékvonalán található.

Azonban ha a bunkerből megjátszott labda visszakerül a bunkerbe, vagy a játékos könnyítést vesz igénybe a labda bunkerben történő ejtésével, a 12.2b(1) és a 8.1a. szabályban foglalt korlátozások erre a bunkerben játékban lévő labdára is érvényesek.

Büntetés a 12.2. szabály megszegéséért: általános büntetés.

12.3. A bunkerben lévő labdára vonatkozó speciális könnyítési szabályok

Ha a labda bunkerben van, a könnyítés igénybevételére az alábbi esetekben külön szabályok vonatkoznak:

 • rendellenes pályaviszony okozta zavaró hatás (16.1c. szabály);
 • veszélyes állat okozta zavaró hatás (16.2. szabály);
 • játszhatatlan labda (19.3. szabály).
Összes hír