11. szabály – A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt, állatot vagy tárgyat; a mozgásban lévő labda befolyásolására irányuló szándékos cselekmények

11. szabály – A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt, állatot vagy tárgyat; a mozgásban lévő labda befolyásolására irányuló szándékos cselekmények

 

A szabály célja: A 11. szabály előírja, hogy mi a teendő, ha a játékos mozgásban levő labdája eltalál egy személyt, állatot, felszerelést vagy bármi mást a pályán. Ha ez véletlenül történik, nincs büntetés, és a játékosnak szabály szerint el kell fogadnia az eredményt, függetlenül attól, hogy az kedvező-e vagy sem, majd a labdát arról a helyről kell megjátszania, ahol az nyugalomba került. A 11. szabály emellett tiltja, hogy a játékos szándékosan befolyásolja, hol kerüljön nyugalomba mozgásban lévő labdája.

 

Ez a szabály alkalmazandó minden olyan esetben, amikor a játékban lévő labda (ütést követően vagy máshogyan) mozgásban van, kivéve, ha a labdát egy könnyítési területen ejtették, és még nem került nyugalomba. Erre a helyzetre a 14.3. szabály vonatkozik.

11.1. A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt vagy egy külső tényezőt

11.1a. Egyik játékos sem kap büntetést

Ha a játékos mozgásban levő labdája véletlenül eltalál egy személyt vagy egy külső tényezőt:

 • Egyik játékos sem kap büntetést.
 • Ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a labda a játékost, az ellenfelet vagy egy másik játékost, illetve annak caddie-jét vagy felszerelését találja el.

Kivétel – A greenen megjátszott labda stroke playben: Ha a játékos mozgásban levő labdája eltalál egy másik, a greenen nyugvó labdát, és az ütés előtt mindkét labda a greenen volt, a játékos általános büntetést (két büntetőütés) kap.

11.1b. Ahonnan a labdát meg kell játszani

(1) Ha a labdát a greenen kívül bárhonnan játszották meg. Ha a játékosnak a greenen kívül bárhonnan megjátszott, mozgásban levő labdája véletlenül eltalál egy személyt (beleértve magát a játékost) vagy egy külső tényezőt (beleértve a felszerelést), a labdát rendesen onnan kell megjátszani, ahol fekszik. Azonban ha a labda egy személyen, egy állaton vagy egy mozgó külső tényezőn kerül nyugalomba, a játékos nem játszhatja meg a labdát onnan, ahol az fekszik. Helyette a játékosnak az alábbi könnyítést kell igénybe vennie:

 • Amikor a greenen kívül bárhol a labda egy személyen, állaton vagy mozgó külső tényezőn kerül nyugalomba. A játékosnak az alábbi könnyítési területen kell ejtenie az eredeti vagy egy másik labdát (lásd: 3. szabály):
 • Viszonyítási pont: az a becsült pont, amely pontosan az alatt a személy, állat vagy mozgó külső tényező alatt van, ahol a labda először nyugalomba került.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mért: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
 • a könnyítési területnek a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak, és
 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.
 • Amikor a greenen belül a labda egy személyen, állaton vagy mozgó külső tényezőn kerül nyugalomba. A játékosnak az eredeti labdát vagy egy másik labdát arra a becsült pontra kell helyeznie, amely pontosan az alatt a személy, állat vagy mozgó külső tényező alatt lenne, ahol a labda először nyugalomba került. Ugyanígy kell eljárnia, ha a 14.2b(2) és a 14.2e. szabály szerint helyezi vissza a labdáját.

Büntetés a 11.1b.(1) szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

(2) Ha a labdát a greenen játszották meg. Ha a játékosnak a greenen belülről megjátszott mozgó labdája véletlenül eltalál egy személyt vagy külső tényezőt, akkor a labdát rendesen onnan kell megjátszani, ahol fekszik. Azonban ha tény vagy szinte biztos, hogy a mozgó labda az alább felsoroltak bármelyikét a greenen találta el, akkor a játékos köteles újrajátszani az ütést az eredeti vagy egy másik labdával, az ütés eredeti helyéről (lásd a 14.6. szabályt):

 • Bármely személyt, aki:
 • nem a játékos, vagy
 • nem a zászlót kezelő személy (akire nem ez a szabály, hanem a 13.2b.(2) vonatkozik).
 • Mozdítható akadályt, ami:
 • nem az ütéshez használt ütő,
 • nem egy labdajelölő,
 • nem egy nyugalomban lévő labda (lásd a 11.1a. szabályt, hogy jár-e érte büntetés stroke play játékban), vagy
 • nem a zászló (amire nem ez a szabály, hanem a 13.2b.(2) vonatkozik).
 • Olyan állatot, amely nincs laza természetes anyagként meghatározva (pl. egy rovar).

Ha a játékos újrajátssza az ütést, de nem a megfelelő helyről, akkor a büntetése általános büntetés a 14.7. szabály szerint.

Ha a játékos nem játssza újra az ütést, akkor a büntetése általános büntetés, az eredeti ütés érvényes, de a játékos nem játszott idegen helyről.

Lásd a 25.4k. szabályt (mozgássérültek közlekedési eszközét használó játékosok esetén a 11.1b.(2) szabály módosítása úgy, hogy az eszközt eltaláló labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik).

 

11.2. A mozgásban levő labdát egy személy szándékosan eltéríti vagy megállítja

11.2a. Amikor a 11.2. szabály alkalmazandó

Ez a szabály kizárólag akkor alkalmazandó, ha tény vagy szinte biztos, hogy a játékos mozgásban levő labdáját valaki szándékosan eltérítette vagy megállította azáltal, hogy:

 • vagy az adott személy szándékosan megérinti a mozgásban levő labdát;
 • vagy a mozgásban levő labda eltalál valamilyen felszerelést vagy egyéb tárgyat (kivéve a labdajelölőt vagy egy másik nyugvó labdát, mielőtt a labdát megjátszották vagy más módon mozgásba került) vagy személyt (pl. a játékos caddie-jét), amelyet/akit a játékos szándékosan helyezett el vagy hagyott olyan helyen, hogy az adott felszerelés, tárgy vagy személy a mozgásban levő labdát eltéríthesse vagy megállíthassa.

Kivétel – Ha a labdát match playben szándékosan eltérítik vagy megállítják akkor, amikor nincs észszerű esély arra, hogy a labda lyukba kerüljön: Ha az ellenfél mozgásban levő labdáját szándékosan eltérítik vagy megállítják akkor, amikor nincs észszerű esély arra, hogy a labda lyukba kerüljön, és ezt megadásként vagy akkor teszik, amikor a labdának lyukba kell kerülnie ahhoz, hogy a szakasz döntetlennel végződjön, e szabály helyett a 3.2a(1) vagy 3.2b(1) szabályt kell alkalmazni.

A 15.3. szabály vonatkozik a játékosnak azon jogára, hogy az ütés előtt felvetetheti a labdát vagy labdajelölőt, ha joggal feltételezi, hogy azok segíthetik vagy zavarhatják a játékot.

11.2b. Amikor a játékos büntetést kap

 • A játékos általános büntetést kap, ha szándékosan eltérít vagy megállít egy mozgásban levő labdát.
 • Ez attól függetlenül érvényes, hogy a játékos saját labdájáról vagy az egyik ellenfél vagy stroke playben egy másik játékos által megjátszott labdáról van-e szó.

Kivétel – Vízben mozgó labda: Nincs büntetés akkor, ha a játékos a 16.1. vagy a 17. szabály szerint könnyítést igénybe véve felveszi az ideiglenes vízben vagy egy büntetőterületen vízben mozgó labdáját (lásd: 10.1d. szabály, 3. kivétel).

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

11.2c. Ahonnan a szándékosan eltérített vagy megállított labdát meg kell játszani

Ha tény vagy szinte biztos, hogy a játékos mozgásban levő labdáját valaki szándékosan eltérítette vagy megállította (függetlenül attól, hogy a labdát megtalálták-e vagy sem), a labdát tilos onnan megjátszani, ahol fekszik. Helyette a játékosnak az alábbi könnyítések egyikét kell igénybe vennie:

(1) Ütés a greenen kívül bárhonnan. Ekkor a játékosnak a könnyítést azon becsült hely alapján kell igénybe vennie, ahol a labda az eltérítés vagy a megállítás nélkül nyugalomba került volna:

 • Ha a labda bárhol a greenen kívül került volna nyugalomba. A játékosnak az alábbi könnyítési területen kell ejtenie az eredeti vagy egy másik labdát (lásd: 14.3. szabály):
 • Viszonyítási pont: az a becsült hely, ahol a labda nyugalomba került volna.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
 • a könnyítési területnek a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak, és
 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.

Kivétel – A labda vélhetően büntetőterületen belül került nyugalomba: Ha a labda becsült helye büntetőterületen van, a játékosnak nem szükséges a jelen szabály szerinti könnyítéssel élnie. Helyette könnyítést vehet igénybe közvetlenül a büntetőterületről a 17.1d. szabály szerint referenciapontnak tekintve azt a becsült pontot, ahol a labda a büntetőterület határát utoljára keresztezte.

 • Ha a labda a greenen került volna nyugalomba: A játékosnak a 14.2b(2) és a 14.2e. szabály szerinti módon arra a becsült helyre kell visszahelyeznie az eredeti vagy egy másik labdát, ahol a labda nyugalomba került volna.
 • Ha a labda pályahatáron kívül került volna nyugalomba: A játékosnak a 2. szabály szerint ütés és távolság könnyítést kell igénybe vennie.

Büntetés a 11.2.(1) szabály megsértésével idegen helyről játszott labdáért: általános büntetés a 14.7a. szabály szerint.

(2) Ütés a putting greenen. A játékosnak újra kell játszania az ütést az eredeti, vagy egy másik labdával arról a helyről, ahonnan az eredeti ütést játszotta (lásd: a 14.6 szabályt).

Ha a játékos újrajátssza az ütést, de idegen helyről, akkor általános büntetést kap a 14.7a. szabály szerint.

Ha a játékos nem játssza újra az ütést, akkor általános büntetést kap, az ütés számít, de a játékos nem játszott idegen helyről.

 

11.3. Tárgyak szándékos elmozdítása vagy a környezet szándékos megváltoztatása a mozgó labda befolyásolására

Ha egy labda mozgásban van, a játékos számára az alábbi tevékenységek szándékos végzése tilos annak befolyásolása érdekében, hogy a labda (akár a játékos saját labdája, akár egy másik játékos labdája) hol kerüljön nyugalmi helyzetbe:

 • nem változtathatja meg a pálya állapotát a 8.1a. szabályban felsorolt tevékenységekkel (pl. kiütött fűcsomó visszahelyezése vagy megemelkedett gyeprész lenyomkodása), vagy
 • nem veheti fel vagy mozdíthatja el a következőket:
 • laza természetes anyag (lásd: 15.1a. szabály, 2. kivétel), vagy
 • mozdítható akadály (lásd: 15.2a. szabály, 2. kivétel).

A tiltott szándékos tevékenységekkel a játékos akkor is megsérti jelen szabályt, ha a tevékenysége nem befolyásolja a labdát abban, hogy hol kerüljön nyugalomba.

Kivétel – Zászlórúd elmozdítása, nyugvó labda a greenen és a játékos egyéb felszerelése: A jelen szabály nem tiltja meg, hogy a játékos felvegye vagy elmozdítsa:

 • a lyukból eltávolított zászlórudat;
 • a greenen nyugvó labdát, vagy
 • a játékos egyéb felszerelését (kivéve a greenen kívül bárhol máshol található nyugvó labdát és a pálya bármely területén található labdajelölőt).

Mozgó labda esetén a zászlórúd lyukból való kivételéről (és kezeléséről) nem ez a szabály, hanem a 13.2. szabály rendelkezik.

Büntetés az 11.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Lásd a 22.2. szabályt (Foursome játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében és a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni), illetve a 23.5. szabályt (Four-Ball játékban bármelyik játékos eljárhat a fél nevében, és a játékos labdájának vagy felszerelésének vonatkozásában a partnere cselekedetét a játékos cselekedeteként kell kezelni).

Összes hír