10. szabály: Felkészülés az ütésre, az ütés, tanácsadás és segítség, caddie-k

A szabály célja: A 10. szabály azzal foglalkozik, hogyan kell felkészülni az ütésre, hogyan kell elvégezni azt, beleértve a játékos által másoktól (pl. caddie-ktől) kapott tanácsokat és egyéb segítséget. A mögöttes elv az, hogy a golf az ügyességre és a kihívásokra épül.

10.1.  Az ütés

A szabály célja: A 10.1. szabály az ütéssel és ütés során tiltott tevékenységekkel foglalkozik. Ütéskor a labdát szabályosan kell megütni az ütő fejével. Az alapvető kihívás az, hogy az ütő szabadon, rögzítés nélküli lendítésekor hogyan kell az egész ütő mozgását irányítani és kontrollálni.

a. Az elfogadható módon megütött labda

Az ütés során:

 • A játékosnak szabályosan kell megütnie a labdát az ütő fejével úgy, hogy az ütő csak egy pillanatig érintkezzen a labdával, azaz ne tolja, gereblyézze vagy kanalazza azt.
 • Ha a játékos ütője véletlenül többször is megüti a labdát, az csak egy ütésnek számít, és nem büntetendő.
b. Az ütő rögzítése

Ütés közben a játékos nem rögzítheti az ütőt:

 • sem közvetlenül azáltal, hogy az ütőt vagy az ütőt fogó kezét bármely testrészéhez szorítja (kivéve, ha az a testrész a kézfej vagy az alkar), vagy
 • sem közvetve azáltal, hogy „rögzítési pontot” vesz igénybe úgy, hogy az alkarját valamely testrészéhez szorítja azért, hogy az ütőt fogó kezét rögzítse és az ütőt e biztos pont segítségével lendítse a másik kezével

Nem történik szabálysértés, ha ütés közben a játékos ütője, az ütőt fogó keze vagy alkarja csupán érinti a testét vagy a ruházatát, de az ütőt nem szorítja a testéhez.

E szabály alkalmazásában az „alkar” a kar könyökízület alatti részét jelenti, a csuklót is beleértve.

c. Ütés a játék vonalát átlépve vagy azon állva

A játékos nem üthet olyan beállásból, amelynél a játék vonal szándékoltan a két lába között halad át, vagy azt bármelyik lábával érinti. Ez a játékvonal labda mögötti meghosszabbítására is érvényes.

Kizárólag e szabály alkalmazásában a játékvonalhoz nem tartozik oldaltávolság a vonal két oldalán.

Kivétel – Nincs büntetés, ha a játékos a beállást véletlenül vagy azért vette fel, hogy kikerülje egy másik játékos játékvonalát.

d. Mozgó labda megjátszása

A játékos mozgó labdát nem üthet meg.

 • Egy játékban lévő labda akkor „mozog”, ha nem került nyugvó állapotba egy adott helyen.
 • Ha a nyugalomba került labda inog (olykor ezt a „billegés” szóval illetik), de az eredeti helyén marad vagy oda visszatér, akkor azt nyugalomban levő, nem mozgó labdának kell tekinteni.

Azonban van három kivétel, amelyek esetén nincs büntetés:

1. kivétel – A labda csak akkor kezd el mozogni, hogy a játékos megkezdte a hátralendítést az ütéshez: Ebben a helyzetben a mozgó labda megütéséről nem e szabály, hanem a 9.1b. szabály rendelkezik.

2. kivétel – Tee-ről leeső labda: A tee-ről leeső labda megütése esetén e szabály helyett a 6.2b(5) szabályt kell alkalmazni.

3. kivétel – Vízben mozgó labda: Ha a labda ideiglenes vízben vagy büntetőterületen található vízben mozog:

 • a játékos büntetés nélkül megütheti a mozgó labdát, vagy
 • a játékos a 16.1. vagy a 17. szabály szerint könnyítést vehet igénybe, és felveheti a mozgó labdát.

A játékos a fentiek közül egyik esetben sem késleltetheti indokolatlanul a játékot (lásd: 5.6a szabály) azzal, hogy megvárja, amíg a szél vagy a víz áramlása kedvezőbb helyre sodorja a labdát.

Büntetés a 10.1. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Stroke playben a jelen szabályt megszegő ütés számít, és a játékos két büntetőütést kap.

10.2.  Tanácsadás és egyéb segítség

A szabály célja: A játékos számára a megfelelő játékstratégia és -taktika megválasztása alapvető kihívást jelent. Ezért a játékos által a versenykörben igénybe vehető tanácsok és egyéb segítségek terén a játékos lehetőségei korlátozottak.

a. Tanácsadás (Advice)

versenykör során a játékos:

 • nem adhat tanácsot senkinek, aki a versenyben a pályán játszik;
 • nem kérhet tanácsot senkitől, kivéve a caddie-jét, vagy
 • nem nyúlhat másik játékos felszereléséhez, hogy olyan információhoz jusson, amely tanácsnak számítana, ha azt a másik játékos adná vagy a játékostól kérdeznék meg (pl. a másik játékos ütőinek vagy golftáskájának a megérintése annak megállapításához, hogy milyen ütőt használ).

Ez a szabály nem érvényes a versenykör előtt és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt, valamint (többkörös) versenyen a versenykörök közötti időben.

Lásd: 22.23. és 24. szabály (partnerekkel játszott játékformák esetén a játékos tanácsot adhat a partnerének vagy a partner caddie-jének és tanácsot kérhet a partnerétől vagy a partner caddie-jétől).

b. Egyéb segítség

(1) A játék vonalának jelzése a greenen kívül bárhol. A játékos kérheti, hogy jelezzék számára a játék vonalát azáltal, hogy:

 • Megkéri a caddie-jét vagy bárki mást, hogy álljon a játék vonalára vagy annak közelébe, hogy ezzel jelezze annak helyét, azonban az ütés előtt ennek a személynek félre kell állnia.
 • Egy tárgyat (pl. golftáskát vagy törölközőt) helyez a pályára, amely mutatja a játék vonalátazonban az ütés előtt ezt a tárgyat el kell távolítani.

(2) A játék vonalának jelzése a greenen. Az ütés előtt kizárólag a játékos és a caddie-je jelezheti a játék vonalát, a következő korlátozásokkal:

 • a játékos vagy caddie-je kézzel, lábbal vagy bármilyen, kézben tartott tárggyal megérintheti a greentde nem javíthat az ütés környezetén a 8.1a. szabályt megszegve, és
 • a játékos vagy a caddie-je a greenen vagy azon kívül nem helyezhet el olyan tárgyat, amely a játék vonalát mutatja. Ez akkor sem engedélyezett, ha az tárgyat még az ütés előtt eltávolítják.

caddie az ütés során nem állhat szándékosan a játék vonalán vagy annak közelében, és nem tehet semmi olyat (pl. nem mutathat rá egy pontra vagy nem vethet árnyékot a greenen), amellyel kijelölheti az ütés irányát.

Kivétel – Amikor a caddie a zászlórudat kezeli, akkor állhat a játékos játékvonalán vagy annak közelében.

(3) Tilos bármilyen tárgyat elhelyezni a beállás felvételének elősegítéséhez. A játékos az ütéshez nem állhat be úgy, hogy ennek során a megfelelő láb- vagy testtartás kialakításához egy általa vagy részére elhelyezett tárgyat vesz igénybe, pl. egy földre helyezett ütőt, amely mutatja az ütésirányt.

Ha a játékos a jelen szabály megszegésével veszi fel a beállást, azzal, hogy kilép a beállásból és eltávolítja a tárgyat, nem kerülheti el a büntetést.

(4) A játékos mögött álló caddie-re vonatkozó korlátozás. Amikor a játékos elkezdi felvenni a beállást az ütéshez, valamint az ütés elvégzéséig:

 • caddie-je semmilyen okból nem állhat szándékosan a játék vonalának a labda mögötti meghosszabbításán vagy annak közelében,
 • Ha a játékos a jelen szabály megszegésével veszi fel a beállást, azzal, hogy kilép a beállásból, nem kerülheti el a büntetést.

Kivétel – labda a greenen: Ha a játékos labdája a greenen van, e szabály alapján nincs büntetés azért, ha a játékos kilép a beállásból és addig nem kezdi el ismét felvenni a beállást, amíg a caddie el nem hagyta a helyszínt.

 

Lásd: 22.23. és 24. szabály (partnerekkel játszott játékformákban a játékos partnere és caddie-je számára ugyanazok a cselekvések engedélyezettek és ugyanazok a korlátozások vonatkoznak, mint a 10.2b(2) és (4) szabály szerint a játékos caddie-je számára).(5) Fizikai segítség és védelem a természeti erőkkel szemben. A játékos nem üthet:

 • miközben fizikai segítséget kap a caddie-jétől vagy bárki mástól, vagy
 • ha a caddie-je vagy egy másik személy vagy tárgy szándékoltan úgy helyezkedik el, hogy védelmet nyújtson a napsütés, az eső, a szél vagy egyéb természeti erők ellen.

Ilyen segítséget vagy védelmet az ütés előtt lehet igénybe venni – a 10.2b(3) és (4) szabályban meghatározott tilalmak kivételével.

E szabály nem tiltja, hogy a játékos az ütés során maga védekezzen a természeti erőkkel szemben, pl. védőruházatot viseljen vagy esernyőt tartson maga fölé.

Büntetés a 10.2. szabály megszegéséért: általános büntetés.

10.3.  A caddie-k

A szabály célja: A játékos caddie-t vehet maga mellé, aki viszi az ütőit, tanácsot ad vagy egyéb módon segít a versenykörben, a caddie által végezhető tevékenységek köre azonban korlátozott. A caddie versenykörben végzett tevékenységeiért a játékos felel, és büntetést kap, ha a caddie megszegi a Szabályokat.

a. A caddie segítheti a játékost a versenykörben

(1) A játékos egyszerre csak egy caddie-t vehet maga mellé.

A játékos caddie-t vehet maga mellé, aki viszi és kezeli az ütőit, tanácsot ad vagy egyéb engedélyezett módon segít a versenykör során, azonban ezeket az alábbi korlátozások mellett teheti:

 • A játékos mellett egyszerre csak egy caddie lehet.
 • A játékos a versenykörben caddie-t cserélhet, de ezt átmeneti időre nem teheti meg, azzal a kizárólagos céllal, hogy az új caddie-től tanácsot kapjon.

Függetlenül attól, hogy a játékosnak van-e caddie-je, a játékossal együtt gyalogló, utazó vagy a játékos egyéb holmijait (pl. esőkabát, esernyő, étel vagy ital) vivő más személy nem számít a játékos caddie-jének, kivéve, ha ezt a személyt a játékos caddie-ként nevezi meg, vagy ez a személy a játékos ütőit is viszi, szállítja vagy kezeli.

(2) Ugyanazt a caddie-t két vagy több játékos is maga mellé veheti. Ha két játékos közös caddie-jének egy konkrét cselekménye miatt szabálykérdés merül fel, és eldöntésre vár, hogy melyik játékos érdekében történt a cselekmény, az alábbi szempontokat kell szem előtt tartani:

 • Ha a caddie cselekménye kifejezetten a caddie-t alkalmazó egyik játékos konkrét utasítására történt, a cselekmény e játékos érdekében történtnek számít.
 • Ha az adott cselekményre egyik játékos sem kérte fel kifejezetten a caddie-t, azt úgy kell tekinteni, hogy a cselekmény a caddie-t igénybe vevő azon játékos érdekében történt, akinek a labdáját érinti.

Lásd: Bizottsági eljárások, 8. fejezetH-1 helyi mintaszabály (a Bizottság helyi szabályt hozhat, amelyben megtiltja vagy megköveteli a caddie-k igénybevételét vagy korlátozza a caddie játékos általi kiválasztását).

Büntetés a 10.3a. szabály megszegéséért:

 • A játékos minden olyan szakaszra általános büntetést kap, amelynél egyszerre több caddie segítségét vette igénybe.
 • Ha a szabályszegés két szakasz között történik vagy folytatódik, a játékos az általános büntetést kapja a következő szakaszra.
b. A caddie számára engedélyezett tevékenységek

Az alábbi példák ismertetik azokat a tevékenységeket, amelyeket caddie megtehet, és amelyeket nem:

(1) Minden esetben megengedett tevékenységek: A caddie az alábbi tevékenységeket bármikor végezheti, amikor azokat a Szabályok egyébként megengedik:

 • viheti, szállíthatja és kezelheti a játékos ütőjét és egyéb felszerelését (pl. vezetheti a golfkocsit vagy húzhatja a golftrolit);
 • keresheti a játékos labdáját (7.1. szabály);
 • az ütés előtt tájékoztatást, tanácsot adhat, továbbá más segítséget is nyújthat (10.2a. és 10.2b. szabály);
 • elsimíthatja a bunkereket vagy más tevékenységet is végezhet a pálya gondozása érdekében (8.2. szabály kivétele, 8.3. szabály kivétele, 12.2b(2) és (3) szabály);
 • greenen eltávolíthatja a homokot és a laza földet, kijavíthatja a hibákat (13.1c. szabály);
 • kiveheti és kezelheti a zászlórudat (13.2b. szabály);
 • greenen megjelölheti a játékos labdájának helyét, felveheti és visszahelyezheti a labdát (14.1b. szabály kivétele, 14.2b. szabály);
 • megtisztíthatja a játékos labdáját (14.1c. szabály);
 • eltávolíthatja a laza természetes anyagokat és a mozdítható akadályokat (15.1. és 15.2. szabály).

(2) Kizárólag a játékos engedélyével végezhető tevékenységek: Az alábbi tevékenységeket a caddie kizárólag a játékos engedélyével végezheti – amelyet minden alkalommal külön, nem pedig általánosan a versenykörre vonatkozóan kell megadni –, és csak akkor, ha azokat a Szabályok egyébként megengedik a játékos számára:

 • Visszaállíthatja a környezetet, amely azt követően rosszabbodott, hogy a játékos labdája nyugalomba került (8.1d. szabály).
 • Ha a játékos labdája a greenen kívül van, felveheti egy olyan szabály alapján, amely előírja a labda visszahelyezését, vagy miután úgy döntött, hogy egy szabály alapján könnyítést vesz igénybe (14.1b. szabály).

(3) Tilos tevékenységek: A caddie az alábbi tevékenységeket nem végezheti a játékos számára:

 • Nem adhatja meg a következő ütést, a szakaszt vagy a mérkőzést az ellenfél részére és nem egyezhet meg az ellenféllel a mérkőzés eredményében (3.2. szabály).
 • Attól fogva, hogy a játékos elkezdi felvenni a beállást az ütéshez, egészen az ütés elvégzéséig (10.2b(4) szabály) nem állhat szándékosan a játék vonalának a labda mögötti meghosszabbításán vagy annak közelében, és nem végezheti a 10.2b. szabályban tiltott egyéb tevékenységeket.
 • Nem helyezheti vissza a labdát, kivéve, ha azt a caddie vette fel vagy mozdította el (14.2b. szabály).
 • Könnyítési területen nem ejtheti vagy helyezheti a labdát (14.3. szabály).
 • Nem dönthet könnyítés igénybevételéről egy adott szabály szerint (pl. a labda játszhatatlannak minősítése a 19. szabály szerint vagy könnyítés igénybevétele rendellenes pályaviszony vagy büntetőterület esetén a 16.1. vagy 17. szabály szerint); a caddie erre javaslatot tehet a játékosnak, de a döntést a játékosnak kell meghoznia.
c. A caddie tevékenységéért és az általa elkövetett szabálysértésért a játékos a felelős

versenykörben és a játék 5.7a. szabály szerinti leállításának ideje alatt a játékos felelős a caddie-je tevékenységéért, a versenykör előtti és utáni tevékenységeiért azonban nem.

Ha a caddie tevékenységével szabályt szeg vagy szegne, az olyan, mintha azt a játékos tette volna, így az adott szabály alapján járó büntetést a játékos kapja.

Ha egy adott szabály alkalmazása attól függ, hogy a játékosnak van-e tudomása bizonyos tényekről, azt úgy kell tekinteni, hogy a játékosnak tudomása van mindarról, amiről a caddie-jének is.

Összes hír