Magyar Golfhírességek Csarnoka

A Magyar Golf Szövetség a Magyar Golfhírességek Csarnokát (Hungarian Golf Hall of Fame) a magyar golfsport születésének 100. évfordulója alkalmából alapította annak tiszteletére, hogy elismerje a hazai golfsport kiemelkedő személyiségeinek tevékenységét.
Olyan kiváló golfozók érdemeit becsülik meg, akik a magyar golfélet elkötelezett támogatói és legalább két évtizeden át odaadóan szolgálták a sportágat, továbbá kézzelfogható eredményeket, a magyar golf társadalom széles körében elismeréssel bíró érdemeket tudnak magukénak. A Magyar Golfhírességek Csarnokába választottak tevékenységükkel kimagaslóan hozzájárultak a magyar golf fejlődéséhez, hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez, miközben egész pályafutásuk során a fair play szellemiségét képviselték tetteikben és magatartásukban.

Fehér Tibor (1945-2016)

1994 óta tagja a Birdland Golf & Country Club-nak, szinte az első naptól bekapcsolódott a golfélet szervezésébe és a golf sport népszerűsítésébe. 1997-ben beválasztották a Magyar Golf Szövetség elnökségébe, a testület egyetlen tagja, aki 1997 óta megszakítás nélkül dolgozik a magyar golfélet szervezésében és irányításában. 2001 óta tagja, 2003–tól pedig elnöke a Magyar Senior Golfozók Társaságának. Nyugodt, higgadt és kiegyensúlyozott irányítása folytán a szenior golfozók nemzetközi kapcsolatai még szorosabbá váltak, tekintélyük szilárdult. Pontos, megbízható irányítása meghozta az eredményt: 2009-ben Sevilla-ban, 2010-ben Pozsonyban és 2014-ben Portugáliában megnyerte az Elnökök Tornáját. 2008-tól 2011- ig a büki golf klub egyik nehéz időszakában, jelentős sikerekkel vállalta a Birdland Golf & Country Club elnökségi feladatait is. Tevékenysége folytán jelentősen erősödött a Magyar Senor Golfozók Társasága, számos hazai verseny és rendezvény következtében jelentősen nőtt a taglétszám.

Lakatos Vilmos

Lakatos Vilmos 25 éve állandó és tevékeny résztvevője az újkori magyar golféletnek. Golfozói pályafutása 1980-as években, Németországban kezdődött, az egyik legpatinásabb klubban. Az ott szerzett tudást és a golf szellemiségét nagy intenzitással ültette át a hazai golf élet kezdeti fejlődésébe, főleg a fiatalok felkarolásában tűnt ki, jelentős szerepe volt abban, hogy az újkori magyar golf fiataljai közül többen ma már az edzői kar megbecsült tagjaivá váltak. A golfsportban szerzett tudása és tapasztalata alapján a hazai golfélet mélypontján,a konszolidációs időszakban / 1997 – 2000/ a szakmai elnökhelyettesi feladatokat látta el a Magyar Golf Szövetség elnökségében. Folyamatos magyarországi jelenléte és versenyzése mellett külföldi versenyeken történt részvétele is jelentős. Az 1990 évi első bajnokságon a második helyen végzett, négyszer nyerte el a magyar szenior bajnoki /2012., 2013./ címet, és ötször / 1997.,1998., 1999.,2001., 2007./ jutalmazták „ Az Év Szenior Golfozója” díjjal. A Magyar Senior Golfozók Társasága 2001-ben „The Man of The Year” díjjal tüntette ki. 1997-óta pedig számos alkalommal volt tagja a szenior válogatottnak.

Dr Sándor László Tamás

Dr. Sándor L. Tamás 1989-ben ismerkedett meg a golffal, 1992-1995-ig a Kisoroszi National Golf & Country Club titkáraként szerzett tapasztalatot a golfversenyek rendezése terén. 1995-ben a Magyar Golf Szövetség főtitkárának választották meg, kezdeményezésére még ebben az évben megalakult a Magyar Senor Golfozók Társasága, ahol az alapító közgyűlésen főtitkárrá választották. Számos hagyományos magyarországi szenior golfverseny szervezése fűződik a nevéhez, például a Nemzetközi Magyar Szenior Golf Bajnokság, a Szenior Ősz versenye, a Monarchia Kupa megrendezése. Később szakmai elnökhelyettes lett, jelenleg a Masters csapatkapitányaként elnökségi tag, a Masters Európa –bajnokságokon induló magyar csapat részvételét szervezi. 1998-ban a Magyar Golf Szövetség akkori elnöksége felkérte, hogy az USGA által kidolgozott Course és Slope Rating rendszert tanulja meg a rendelkezésre álló irodalom és az USGA által tartott szemináriumokon való részvétel alapján, ahol szüntelenül tovább fejlesztette szaktudását. 2000 óta minősíti a magyarországi golfpályákat, azonban 2016-ban úgy határozott, hogy másoknak is átadja azokat a tapasztalatokat és ismereteket, amelyet másfél évtized alatt megszerzett: golfpálya minősítő szemináriumot szervezett és pályafelmérő gyakorlatokat vezetett. Tizenegy Szenior Európa-bajnokságon és hat Master Európa-bajnokságon vett részt. Karizmatikus egyénisége végigkíséri a magyar golf sport és a magyar szenior golfozók fejlődését, elismert eredményeit.

Szlávy Tibor (1930-2023)

A Magyar Golf Szövetség alapító alelnöke (1989-94), főtitkára (1996-2003), az újkori golf első klubjának, a Kék Duna Golf Club alapító alelnöke (1979-89), jelenleg a Magyar Senior Golfozók Társaságának főtitkára (2004- ). Számos publikáció, szakkönyv, köztük a „100 éves a magyar golf” szakírója. Tradícionális golf családból származik, amely jelentős szerepet játszott abban, hogy e csodálatos sportág megvetette lábát és a történelmi viharok ellenére ma is jelen van hazánkban. Neki köszönhetjük, hogy az elmúlt száz évből ránk maradt relikviákat összegyűjtötte és a jubileumi év tiszteletére a nagyközönség elé tárta.

dr. Krasznai András (1935-2021)

A Magyar Senior Golfozók Társaságának alapítója, elnöke (1995-2003), azóta örökös tiszteletbeli elnöke, az Magyar Golf Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöke, Etikai Kódexének szerkesztője. A Magyar Senior Golfozók Társasága által adományozott az „Évtized Embere” című kitüntetés birtokosa. Élete során mind munkájában, mind sport pályafutásában kiemelt szerepet kapott a golf által képviselt és a személye által megjelenített értékrendszer, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a 2003-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.

Örley Tamás (1934-2008)

A magyar szenior golfválogatott első kapitánya. Sportkarrierje kardvívóként indult, majd amikor Svájcban telepedett le, tagja lett a svájci szenior golf válogatottnak. Számos egyéni magyar és nemzetközi bajnokságot és klubbajnokságot is nyert. 1996-ban lett tagja a Senior Golfozók Társaságának és ekkor választották a magyar szenior golfválogatott kapitányának, de részt vett az Európai Szenior Golf Szövetség munkájában is. Klasszikusan szép és eredményes golfjátéka, a szabályok tökéletes ismerete, fegyelmezett és tudatos versenyzése nagyszerű válogatási és irányítóképessége, segítőkész, korrekt, baráti magatartása a golfpályán a fair-play golf példaképe maradt minden magyar golfozó számára A Magyar Golfhírességek Csarnokába posztumusz választásával munkásságát tovább örökítjük példaként az utókornak.

dr.Gergely Ferenc (          -2019)

A Magyar Golf Szövetség elnöke (1996-2000), a Magyar Senor Golfozók Társaságának alapító tagja (1995), az MGSZ tiszteletbeli elnöke (2001-), a Kék Duna Golf Club elnöke (2001-), több mint harminc éve a magyar golf élet meghatározó szereplője. Dr. Gáti Ferencnek, az újkori magyar golf alapítóelnökének 1994. évi lemondása után belső ellentétek, szervezési és vezetési problémák nehezítették a magyar golf sportot és tették lehetetlenné annak nemzetközi elismertségét. Dr. Gergely Ferenc kiváló kapcsolatteremtő és szervezőképességének köszönhető, hogy a golfélet konszolidálódott. Dr. Gergely Ferenc nemcsak vezetőként, hanem játékosként is szép sikereket ért el: 1991 - 1994 között a magyar szenior bajnoki, 1997-ben pedig a magyar szuper szenior bajnoki címet nyerte el és számos külföldi verseny győztese.

Bánhidy Pál (1933-2018)

1933-ban született Nagykanizsán, iskoláit Budapesten végezte. 1956-ban  itt hagyta az országot és a világ másik felén, Ausztráliában próbált szerencsét, ahol beleszeretett a golfba. 1989-ben vette meg a Hencsei kúriát és innen kezdődött elköteleződése a golf itthoni népszerűsítése iránt. Sokat segített a magyar golf nemzetközi elfogadtatásában, 1994 októberében az ő meghívására látogatott hazánkba az EGA főtitkára, hogy a magyar golféletről tájékozódjon. 1992-95 között az MGSZ elnökének választották. Nemcsak pályát épített, szervezte a magyar golféletet, hanem versenyszerűen golfozott is. 2000-ben szenior magyar bajnok, 2008-ban pedig az ESGA Masters Európa-bajnokságon vett részt. 2002-ben ír befektetőknek adta el a Hencsei pályát, 2014-ben azonban visszavásárolta és ismét hazánk egyik legszebb golfpályájává varázsolta.

Szempontrendszer a Magyar Golfhírességek Csarnokába történő bekerüléshez

A Magyar Golfhírességek Csarnoka megalapításának célja

A Magyar Golf Szövetség 2011 végén, azaz a magyar golf születése centenáriumának ünnepi zárásaként alapította meg a Magyar Golfhírességek Csarnokát, azzal a céllal, hogy a sportág nagyjait díjazza, és a jelen-, valamint az utókor elé példaképül állítsa őket.

A Magyar Golfhírességek Csarnokába történő jelölés és beválasztás feltételei

  1. A jelölt a magyar golfélet elkötelezett támogatója, aki legalább két évtizeden át odaadóan szolgálta a sportágat.
  2. A jelölt kézzel fogható eredményeket, a magyar golftársadalom széles körében elismeréssel bíró érdemeket tudhat magáénak.
  3. A jelölt tevékenységével hozzájárult a magyar golf fejlődéséhez, hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez.
  4. A jelölt az egész pályafutása során a fair play szellemiségét képviselte tetteiben és magatartásában mind a pályán, mind azon kívül.
  5. Jelölt bárki lehet, aki a fenti kritériumoknak megfelel, tekintet nélkül arra, hogy még aktívan részt vesz a magyar golféletben, vagy már visszavonult.

A jelölés menete:

  1. Az MGSZ elnöksége évente tesz javaslatot maximum két jelölt személyére oly módon, hogy az elnökségi tagokon kívül a díjazottak kiválasztásának folyamatába szavazati joggal bevonja a Magyar Golfhírességek Csarnokába már beválasztott személyeket is.
  2. A díjazottak kiválasztása nyílt szavazással történik. Ahhoz, hogy egy jelöltből díjazott legyen, a szavazatok minősített többségét (2/3-át) kell elnyernie.
  3. A díjazottak ünnepélyes beiktatási ceremóniájára "Az év golfozója" díjak átadásával egyidejűleg kerül sor.
  4. A Magyar Golfhírességek Csarnokába kerülő tagok az MGSZ golflabdával díszített üveg trófeáját vehetik át.