Magyar Golf Szövetség – közgyűlés

A Magyar Golf Szövetség, a Budapest Highland Golf Clubban tartott közgyűlése egyhangúlag fogadta el a 2023-as év szakmai és pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és mérlegét, továbbá döntött a 2024. évi gazdálkodás és szakmai tervek jóváhagyásáról.


A május 23-án tartott közgyűlés napirendi pontjai között a Magyar Golf Szövetség 2023. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolójának, közhasznúsági jelentésnek, az Ellenőrző Testület beszámolójának, valamint a Szövetség 2024. évi pénzügyi és szakmai terveinek elfogadása szerepelt, továbbá - lemondások miatt - új elnökségi és ellenőrző testületi tag megválasztására, és – székhely változás következtében - alapszabály módosításra is sor került.

A bevezetőben Vaszily Miklós elnök köszöntötte a küldötteket, majd a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására került sor. Makszin Áron főtitkár a Szövetség 2023-as szakmai beszámolójában az előterjesztésben foglaltak szerint, a felnőtt és junior golfozók számának növekedéséről, a szövetségi versenyekről és programokról, valamint a válogatottaknál történt változásokról és eredményességről tájékoztatta a küldötteket. A pénzügyi beszámolóban elmondta, hogy a sportág működésében, a Szövetség gazdálkodásának stabilitásában továbbra is nélkülözhetetlen szerepet játszottak a kiemelt szponzorok. Az elhangzottak alapján, Flesch Tamás, az Ellenőrző Testület elnökének ajánlására, a küldöttek egyhangúlag fogadták el a Magyar Golf Szövetség 2023.évi szakmai és pénzügyi beszámolóját és mérlegét.

A főtitkár az idei célok ismertetésével folytatta, melyek közül a változatlan részvételi díjakkal rendezett kezdő és haladó tanfolyamokat, a versenyrendszer főbb változásait, a junior, a felnőtt, a midam és a szenior válogatottak versenyeztetését, az országos junior alapprogram folytatását emelte ki, mely projekteket 2024-ben is a kiemelt szponzorok és az állami támogatása tart stabil és egyenletes fejlődési pályán. A küldöttek az idei terveket ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatták.

A közgyűlés befejezéseként, a lemondások miatt megüresedett helyekre, a közgyűlés Szeberényi Mátét, a Pannonia Golf & Country Club klubigazgatóját elnökségi tagnak, Dala Somát, a Pannonia Golf & Country Club elnökségi tagját, a Magyar Golf Szövetség Ellenőrző Testületének tagjává választotta. Az alapszabály módosítás értelmében, a Magyar Golf Szövetség székhelye 1126 Budapest Dolgos u. 2. 7/b) I. emelet címre változik.

A közgyűlést követően Gágyor Gábor, az EGA Central Zone-ért felelős végrehajtóbizottsági tag az európai és nemzetközi sportdiplomáciai trendekről, Andrási Miklós elnökségi tag szponzorációs és pénzügyi strukturális kérdésekről tartott a küldöttek számára tájékoztatást.

Összes hír