Értékesebb az amatőr státusz

Az R&A és az USGA 2022. január 1-jétől a golfozók amatőr státuszának új szabályait vezeti be, mely elsősorban a díjazás és a szponzoráció terén hoz majd jelentős áttörést.


Újabb állomásához érkezett a golf modernizációjának 2019-ben megkezdett folyamata: a golf alapvető szabályainak változása után, 2022. január 1-jétől az amatőr státusz feltételi is módosulnak. A széles körben folytatott konzultáció eredményeként, a változások elsősorban az amatőr játék elit szintjének biztosít szélesebb körű fejlődési lehetőséget.

Az egyik legnagyobb hangsúly a díjazás szabályaira esett, ahol a bruttó és a hendikep golf között markáns vonalat húztak. A díjazási értékhatárt versenyként egységesen 500 £/ 750 $-ról 700 £/1 000 $-ra emelték, amatőr versenyző azonban csak bruttó versenyen fogadhat el pénzdíjat, hendikep versenyen – értékhatáron belül bármilyen más díj kivételével – nem. Emellett a reklám és a szponzorációs korlátozások teljes eltörlése is jelentős hatást gyakorol majd az amatőr gazdasági potenciál kiaknázására, leginkább azon játékosok számára, akik nem a nemzeti válogatott színeiben vagy egyetemi ösztöndíjasként versenyeznek.

A golfozók amatőr státuszának szabályváltozásairól Bodor Tibor készített összefoglalót és fordítást, melyet a Magyar Golf Szövetség az alábbiakban tesz közzé. Az angol nyelvű változat ITT érhető el.

ÖSSZEFOGLALÓ

A GOLFOZÓK AMATŐR STÁTUSZÁNAK SZABÁLYZATÁRÓL

az R&A-USGA 2022 Rules of Amateur Status alapján

Érvényes 2022. 01. 01-től

Fordította és összeállította: Bodor Tibor, Budapest, 2021. 11. 06.


1. szabály: AZ AMATŐR SZABÁLYZAT CÉLJA

– Meghatározza, hogy ki versenyezhet amatőr játékosként.

– Korlátozza, hogy egy amatőr golfozó milyen díjat vehet át, és legfeljebb milyen értékhatárig.

2. szabály: AZ AMATŐR GOLFOZÓ

– Mindenki amatőrnek minősül, kivéve:

 • Aki meg nem engedett díjat átvesz;
 • Aki golf versenyen profiként játszik;
 • Aki pénzért vagy ellenszolgáltatásért oktat;
 • Aki profiként állást vállal egy golf klubnál vagy gyakorló pályán;
 • Aki tagja bármilyen profi golfozói társaságnak.

– Ha egy amatőr a fentiek bármelyikét megteszi, nem-amatőr státuszba kerül, és abban megmarad, amíg az amatőr státuszát helyre nem állítják.

 • Amatőr nem indulhat profi versenyen. // Nem játszhat versenyen profiként. // Nem fogadhat el olyan díjat, amit a Szabályzat tilt. // Nem fogadhat el értékhatár feletti díjat. ** De amatőr játszhat olyan profi versenyen, amely nem elütőtől-lyukig tart (pl. profi leghosszabb ütés, vagy profi gurítóverseny).
 • Amatőr nem vállalhat profi állást. // Ide tartozik a vezető pro és a pro asszisztens munkaköre. // Ez érvényes egyéni vállalkozókra is. ** De nem tartoznak ide a golfiparban általánosan szokásos egyéb munkakörök. // Golf felszereléssel foglalkozó kiskereskedő, szakember, beleértve golfütők eladását, testreszabását, készítését, javítását. // Golf létesítmény igazgatója, ügyvezetője. // Golf felszerelést gyártó cég alkalmazottja. // caddie, akkor is ha profi versenysorozaton profi versenyzőnek a segédje. // Golf ügyintéző, pl. golf szövetség alkalmazottja.
 • Amatőr nem lehet tagja profi golfozók társaságának, beleértve a próbaidős, illetve a nem teljes jogú tagságot. ** De adminisztratív minőségben közreműködhet, pl. az igazgató tanácsban. // Lehet tagja profi versenysorozatnak, feltéve, hogy nem játszik profiként. Részt vehet profiknak szóló tanfolyamon, ha nincs kötve profi szervezeti tagsághoz, és nem követel olyan tevékenységet, amely az amatőr státusz elvesztésével jár. // Tehet vizsgát a játéktudásáról, golfozói képességeiről.

3. szabály: DÍJAZÁS

– Hendikep versenyen amatőr golfozó pénzdíjat nem vehet át, bármilyen más díjat pedig csak a díjazási értékhatár alatt.

– Bruttó versenyen az amatőr elfogadhat pénzdíjat is, de a díjazási értékhatár arra is érvényes.

 • Bruttó versenynek számít, amelyen semmilyen nettó érték nincs figyelembe véve, és nincsenek hendikeptől függő játékos kategóriák.

– A díjazási értékhatár jelenleg 1000 USA dollár vagy 700 angol font.

 • A készpénzen kívül pénzdíjnak számít minden ami készpénzre váltható. ** De nem az, ami csak termékre vagy szolgáltatásra váltható be.

– A díjazási értékhatár versenyenként értendő, több díj elnyerése esetén az értékük összegeződik.

– A díjazási értékhatár a következőkre vonatkozik:

 • Minden elütőtől-lyukig játszott versenyre, beleértve a szimulátort is. // Minden olyan ügyességi versenyre, amely elütőtől-lyukig folyó játékon belül van. // Minden díjazásra összesen, amelyet egy versenyen belül adnak ki. // Csapatversenyekre csapattagonként. // Kettős (többes) díjazásra összevontan. // Egy versenyen belüli párhuzamos díjazásra összevontan. // Versenysorozatokban a fordulókra és az összesítésre.

– A díjazási értékhatár nem vonatkozik a következőkre:

 • A kupák, érmek, egyéb trófeák értékére, ha eltávolíthatatlanul gravírozva vannak. ** De az aranyból, ezüstből készült, kerámia, üveg vagy hasonló tárgyak ha nincsenek megvésve, a díjazási értékhatár hatálya alá esnek; ilyen lehet pl. a herendi váza. // Ritka órák, antik ékszerek, és hasonlók nem használhatók a díjazási értékhatár megkerülésére.
 • A leghosszabb ütés, a legközelebb a zászlóhoz vagy vonalhoz díjakra, az ügyességi versenyek, trükkös ütések, és gurítási versenyek díjaira, feltéve hogy az ilyen ütést nem egy elütőtől-lyukig játszott versenyen belül kell végrehajtani. // A versenyen kívül kitűzött hole-in-one díjakra mindenképpen, egy golf versenyen belül kitűzöttekre csak akkor, ha legalább 50 yard távolságról kell teljesíteni. // A fogadások összegére, akár egyéni játékosok, akár csoportok között kötötték. // A folyó verseny következő fordulójában való részvétel költségeinek elnyerésére. // Tombolán nyert, illetve kisorsolt díjakra // Jótékony célú adományozásra. // Kitüntetésekre (Kiváló golfozó vagy Az év golfozója) // Emléktárgyakra, ajándékokra, szóróanyagokra. // A golffal kapcsolatos figyelemre méltó teljesítmények, tevékenységek elismerésére szolgáló jutalomdíjakra.

– Díj átvételének elhalasztása, vagy közvetve elfogadott díj.

 • Amatőr golfozó az elnyert, de meg nem engedett díj átvételének elodázásával vagy késleltetésével nem mentesül az amatőr státuszának elvesztése alól. Ilyen esetekben úgy kell tekinteni, mintha a díjat átvette volna, amikor megnyerte.
 • Akkor is elveszíti az amatőr státuszát, ha a díjat közvetve fogadja el, más személy közreműködésével, vagy átirányítja az anyaklubján vagy vállalkozásán keresztül. Kivétel bizonyos esetekben, amikor jótékony célra adományozhatja.

4. szabály: OKTATÁS

– A golf oktatás a lendítés technikájának és a labda megjátszásának tanítását jelenti.

– Nem vonatkozik az egyéb edzői feladatokra (fizikai, mentális állóképesség, stb.)

 • De vonatkozik, ha ezeket a gyakorlatokat az ütéstechnika oktatására vagy azzal kombinálva alkalmazza.

– Ha golf oktatásért egy amatőr fizetést vagy ellenszolgáltatást elfogad, akkor átkerül nem-amatőr státuszba. Ez vonatkozik arra is, aki fizetett munkaköri kötelességen belül végzi az oktatást.

 • Olyan amatőr golfozó, aki alkalmazottja a pályának vagy golf klubnak, (pl. a pro shop egyik eladója) nem oktathat részmunkaidőben.
 • Az ellenszolgáltatás fogalmába nem csak az anyagi juttatás tartozik, hanem egyéb javak és szolgáltatások biztosítása is, pl. ingyen játék, gyakorlási lehetőség a pályán.

– Amatőr mégis elfogadhat oktatásért díjazást:

 • A Szövetség által előre meghirdetett és jóváhagyott oktatási program keretében.
 • Iskola, egyetem, tábor alkalmazottjaként, feltéve, hogy a golf oktatás nem éri el a munkaköri kötelességeinek 50%-át.
 • Oktatási anyag készítéséért nyomtatásban vagy online, ha az nem konkrétan egy meghatározott személy vagy csoport számára készült.

5. szabály: AZ AMATŐR STÁTUSZ HELYREÁLLÍTÁSA

– Nem-amatőr golfozó amatőr státuszát a Szövetség állíthatja helyre.

– A Szövetség hatásköre az alábbiakra terjed ki:

 • Helyreállíthatja az amatőr státuszt;
 • A helyreállítást adott várakozási időhöz kötheti;
 • Megtagadhatja a helyreállítást.

– A Szövetség döntése az amatőr státuszról végleges, kivéve a Szövetség által meghatározott fellebbezési lehetőséget.

 • Javasolt, hogy mindig legyen várakozási idő, és legalább 6 hónap. // A megállapított várakozási idő meghosszabbítható. // Figyelembe kell venni a nem-amatőrként megszerzett játéktudást, játékerőt. // A várakozási idő kezdete az utolsó nem-amatőr tevékenység vége legyen. // Egy golfozó több, akár egymástól független okból is kerülhet nem-amatőr státuszba. // Egy nem-amatőr golfozó amatőr státusza többször is helyreállítható.
  • A helyreállítás megtagadása korlátozott körülmények között alkalmazható. // Akkor lehet helyénvaló, ha a játékos felért egy bizonyos tudásszintre vagy szert tett bizonyos szintű képességre a játékban.

- A helyreállításra várakozó státusza.

 • A várakozó nem-amatőr golfozónak alkalmazkodnia kell az Amatőr Szabályzathoz. // Eközben játszhat olyan versenyen, amelyen nem kizárólag amatőrök indulhatnak, feltéve, hogy: a versenyen nem-amatőrök is indulhatnak, és azon nem profiként játszik, nem fogad el olyan díjat, ami amatőröknek tilos, nem fogad el olyan díjat, amelyet csak amatőrök nyerhetnek el. // A versenybizottság elfogadhatja egy helyreállításra váró nem-amatőr nevezését egy amatőr versenyre, ha a golfozó várakozási ideje lejár a verseny kezdete előtt, beleértve a selejtező köröket is.

6. szabály: AZ AMATŐR SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA

– Az R&A és az USGA, mint az Amatőr Szabályzat irányító testületei fenntartják a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsák, valamint a Szabályzat értelmezését bővítésék és megváltoztassák.

– A nemzeti Szövetség felelős az Amatőr Szabályzat alkalmazásáért a saját illetékességi területén belül, beleértve az idegen területen felmerült eseteket is, ha azok saját illetékességi területen élő személyeket érintenek.

– Kétséges esetben (akár azzal kapcsolatban is, hogy valaki amatőr vagy nem-amatőr), a Szövetség teljes joggal hozhat végleges döntést, de jogában áll előtte a kérdést az R&A/USGA elé terjeszteni.

– A Szövetség döntése az Amatőr Szabályzat alkalmazásával kapcsolatban végleges, kivéve a Szövetség által meghatározott fellebbezési lehetőséget.

– Kettős illetőségű golfozók státusza

 • Az Amatőr Szabályzat alkalmazása a nemzeti szövetségek feladata. Ebben a nemzeti szövetségnek területi illetékessége van. Azok a játékosok tartoznak a hatáskörébe, akik a szövetségnek megfelelő ország területén élnek, és többnyire játszanak, függetlenül az állampolgárságuktól.
 • Ha valamely játékosnak több országban is van állandó lakhelye, a megfelelő nemzeti szövetségeknek egymás között meg kell egyezniük, hogy melyikük legyen illetékes az adott személyt illetően. Ha nem tudnak megegyezni, konzultálniuk kell az R&A-vel, mielőtt döntenének.

ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZÉSEK

– Szerződések.

 • Nem tilos, hogy amatőr golfozó szerződéses kapcsolatba lépjen, és annak alapján anyagi juttatást kapjon amatőr golfozóként.
 • Golftevékenységet érintő szerződés megkötése előtt ajánlott az amatőr golfozónak konzultálnia a Szövetséggel, és igénybe venni független tanácsadó segítségét.

– Juttatás elfogadása a nevének, képének, képmásának felhasználásáért.

 • Nem tilos, hogy amatőr golfozó fizetséget vagy juttatást, költségtérítést fogadjon el, nevének, képének, képmásának felhasználásért valamely termék vagy szolgáltatás reklámozásához vagy eladásához.

– Reklámok, logók ruhán és felszerelésen.

 • Nincs sem mennyiségi, sem méretbeli megkötés arra, hogy amatőr golfozók hány és milyen logót viselhetnek az öltözékükön vagy felszerelésükön.
 • A verseny szervezője vagy rendezője azonban emelhet kifogásokat, és támaszthat követelményeket, melyeket figyelembe kell venni.

– Fogadások.

 • Nem tilos, hogy amatőr golfozó a golf játékával kapcsolatos fogadásokban részt vegyen, feltéve, hogy azok nem vezetnek a Golf Szabályok és/vagy a Hendikep Szabályzat megsértésére.
 • Elfogadhatónak tekinthetők azok a fogadások, amelyeknél: A játékosok ismerik egymást. // Nem kötelező a részvétel a fogadásban. // Az összes nyeremény kizárólag a résztvevők pénzéből származik.
 • A Szövetség azonban bizonyos fogadásokat károsnak ítélhet a játék tisztasága szempontjából, és felülvizsgálhatja a résztvevők amatőr státuszát.

– Figyelmeztetés.

 • Noha az Amatőr Szabályzat nem tiltja a szerződéseket, juttatásokat, reklámozást, könnyen lehetséges, hogy azok ütköznek az amatőr golfozóval kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények, iskolák előírásaival. Mielőtt az amatőr golfozó elkötelezné magát, fontos előzetesen tájékozódnia.

Összes hír