MAGYAR GOLFHÍRESSÉGEK CSARNOKA
HUNGARIAN GOLF HALL OF FAME
ALAPÍTVA 2011-BEN

Szempontrendszer a Magyar Golfhírességek Csarnokába történő bekerüléshez

A Magyar Golfhírességek Csarnoka megalapításának célja:

A Magyar Golf Szövetség a 2011-es esztendő végén, azaz a magyar golf születése centenáriumának ünnepi záróakkordjaként megalapítja a Magyar Golfhírességek Csarnokát, azzal a céllal, hogy a sportág nagyjait díjazza, és a jelen-, valamint az utókor elé példaképül állítsa őket.

A Magyar Golfhírességek Csarnokába történő jelölés és beválasztás feltételei:

  1. A jelölt a magyar golfélet elkötelezett támogatója, aki legalább két évtizeden át odaadóan szolgálta a sportágat.
  2. A jelölt kézzel fogható eredményeket, a magyar golftársadalom széles körében elismeréssel bíró érdemeket tudhat magáénak.
  3. A jelölt tevékenységével hozzájárult a magyar golf fejlődéséhez, hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez.
  4. A jelölt az egész pályafutása során a fair play szellemiségét képviselte tetteiben és magatartásában mind a pályán, mind azon kívül.
  5. Jelölt bárki lehet, aki a fenti kritériumoknak megfelel, tekintet nélkül arra, hogy még aktívan részt vesz a magyar golféletben, vagy már visszavonult.

A jelölés menete:

  1. Az MGSZ elnöksége évente javaslatot tesz maximum két jelölt személyére oly módon, hogy az elnökségi tagokon kívül a díjazottak kiválasztásának folyamatába szavazati joggal bevonja a Magyar Golfhírességek Csarnokába már beválasztott személyeket is.
  2. A díjazottak kiválasztása nyílt szavazással történik. Ahhoz, hogy egy jelöltből díjazott legyen a szavazatok minősített többségét (2/3-át) el kell nyernie.
  3. A díjazottak ünnepélyes beiktatási ceremóniájára az Év Golfozója díjak átadásával egyidejűleg kerül sor.
  4. A Magyar Golfhírességek Csarnokába kerülő tagok az MGSZ golflabdával díszített üveg Trófeáját vehetik át.

Magyar Golfhírességek Csarnoka

A Magyar Golf Szövetség a magyar golfsport születésnek 100. évfordulója alakalmából alapította a Magyar Golfhírességek Csarnokát (Hungarian Golf Hall of Fame) annak tiszteletére, hogy a hazai golfsport kiemelkedő személyiségeinek tevékenységét ismerje el.
Olyan kiváló golfozók érdemeit becsülik meg, akik a magyar golfélet elkötelezett támogatói és legalább két évtizeden át odaadóan szolgálták a sportágat, továbbá kézzel fogható eredményeket, a magyar golf társadalom széles körében elismeréssel bíró érdemeket tudnak magukénak. A Magyar Golfhírességek Csarnokába választottak tevékenységükkel kimagaslóan járultak hozzájárult a magyar golf fejlődéséhez, hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez, miközben egész pályafutásuk során a fair play szellemiségét képviselték tetteiben és magatartásukban.

Fehér Tibor (1945-2016)

1994 óta tagja a Birdland Golf & Country Club-nak, szinte az első naptól bekapcsolódott a golfélet szervezésébe és a golf sport népszerűsítésébe. 1997-ben beválasztották a Magyar Golf Szövetség elnökségébe, a testület egyetlen tagja, aki 1997 óta megszakítás nélkül dolgozik a magyar golf
élet szervezésében és irányításában. 2001 óta tagja, 2003–tól pedig elnöke a Magyar Senior Golfozók Társaságának. Nyugodt, higgadt és kiegyensúlyozott irányítása folytán a szenior golfozók nemzetközi kapcsolatai még szorosabbá váltak, tekintélyük szilárdult. Pontos, megbízható irányítása meghozta az eredményt: 2009-ben Sevilla-ban, 2010-ben Pozsonyban és 2014-ben Portugáliában megnyerte az Elnökök Tornáját. 2008-tól 2011- ig a büki golf klub egyik nehéz időszakában, jelentős sikerekkel vállalta a Birdland Golf & Country Club elnökségi feladatait is. Tevékenysége folytán jelentősen erősödött a Magyar Senor Golfozók Társasága, számos hazai verseny és rendezvény következtében jelentősen nőtt a taglétszám.

Lakatos Vilmos

Lakatos Vilmos 25 éve állandó és tevékeny résztvevője az újkori magyar golféletnek. Golfozói pályafutása 1980-as években, Németországbankezdődött, az egyik legpatinásabb klubban. Az ott szerzett tudást és a golf szellemiségét nagy intenzitással ültette át a hazai golf élet kezdeti fejlődésébe, főleg a fiatalok felkarolásában tűnt ki, jelentős szerepe volt abban, hogy az újkori magyar golf fiataljai közül többen ma már az edzői kar megbecsült tagjaivá váltak. A golfsportban szerzett tudása és tapasztalata alapján a hazai golfélet mélypontján,a konszolidációs időszakban / 1997 – 2000/ a szakmai elnökhelyettesi feladatokat látta el a Magyar Golf Szövetség elnökségében. Folyamatos magyarországi jelenléte és versenyzése mellett külföldi versenyeken történt részvétele is jelentős. Az 1990 évi első bajnokságon a második helyen végzett, négyszer nyerte el a magyar szenior bajnoki /2012., 2013./ címet, és ötször / 1997.,1998., 1999.,2001., 2007./ jutalmazták „ Az Év Szenior Golfozója” díjjal. A Magyar Senior Golfozók Társasága 2001-ben „The Man of The Year” díjjal tüntette ki. 1997-óta pedig számos alkalommal volt tagja a szenior válogatottnak.

Dr Sándor László Tamás

Dr. Sándor L. Tamás 1989-ben ismerkedett meg a golffal, 1992-1995-ig
a Kisoroszi National Golf & Country Club titkáraként szerzett tapasztalatot a golfversenyek rendezése terén. 1995-ben a Magyar Golf Szövetség főtitkárának választották meg, kezdeményezésére még ebben az évben megalakult a Magyar Senor Golfozók Társasága, ahol az alapító közgyűlésen főtitkárrá választották. Számos hagyományos magyarországi szenior golfverseny szervezése fűződik a nevéhez, például a Nemzetközi Magyar Szenior Golf Bajnokság, a Szenior Ősz versenye, a Monarchia Kupa megrendezése. Később szakmai elnökhelyettes lett, jelenleg a Masters csapatkapitányaként elnökségi tag, a Masters Európa –bajnokságokon induló magyar csapat részvételét szervezi. 1998-ban a Magyar Golf Szövetség akkori elnöksége felkérte, hogy az USGA által kidolgozott Course és Slope Rating rendszert tanulja meg a rendelkezésre álló irodalom és az USGA által tartott szemináriumokon való részvétel alapján, ahol szüntelenül tovább fejlesztette szaktudását. 2000 óta minősíti a magyarországi golfpályákat, azonban 2016-ban úgy határozott, hogy másoknak is átadja azokat a tapasztalatokat és ismereteket, amelyet másfél évtized alatt megszerzett: golfpálya minősítő szemináriumot szervezett és pályafelmérő gyakorlatokat vezetett. Tizenegy Szenior Európa-bajnokságon és hat Master Európa-bajnokságon vett részt. Karizmatikus egyénisége végig kíséri a magyar golf sport és a magyar szenior golfozók fejlődését, elismert eredményeit.

Szlávy Tibor

A Magyar Golf Szövetség alapító alelnöke (1989-94), főtitkára (1996-2003), az újkori golf első klubjának, a Kék Duna Golf Clubnak alapító alelnöke (1979-89), jelenleg a Magyar Senior Golfozók Társaságának főtitkára (2004- ). Számos publikáció, szakkönyv, köztük a „100 éves a magyar golf” szakírója. Tradícionális golf családból származik, amely jelentős szerepet játszott abban, hogy e csodálatos sportág megvetette lábát és a történelmi viharok ellenére ma is jelen van hazánkban. Neki köszönhetjük, hogy az elmúlt száz évből ránk maradt relikviákat összegyűjtötte és a jubileumi év tiszteletére a nagyközönség elé tárta.

dr. Krasznai András

A Magyar Senior Golfozók Társaságának alapítója, elnöke (1995-2003), azóta örökös tiszteletbeli elnöke, az Magyar Golf Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnöke, Etikai Kódexének szerkesztője. A Magyar Senior Golfozók Társasága által adományozott az „Évtized Embere” című kitüntetés birtokosa. Élete során mind munkájában, mind sport pályafutásában kiemelt szerepet kapott a golf által képviselt és a személye által megjelenített értékrendszer, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a 2003-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.

Örley Tamás (1934-2008)

A magyar szenior golfválogatott első kapitánya. Sportkarrierje kardvívóként indult, majd amikor Svájcban telepedett le, tagja lett a svájci szenior golf válogatottnak. Számos egyéni magyar és nemzetközi bajnokságot és klubbajnokságot is nyert. 1996-ban lett tagja a Senior Golfozók Társaságának és ekkor választották a magyar szenior golfválogatott kapitányának, de részt vett az Európai Szenior Golf Szövetség munkájában is. Klasszikusan szép és eredményes golfjátéka, a szabályok tökéletes ismerete, fegyelmezett és tudatos versenyzése nagyszerű válogatási és irányítóképessége, segítőkész, korrekt, baráti magatartása a golfpályán a fair-play golf példaképe maradt minden magyar golfozó számára A Magyar Golfhírességek Csarnokába posztumusz választásával munkásságát tovább örökítjük példaként az utókornak.

dr. Gergely Ferenc

A Magyar Golf Szövetség elnöke (1996-2000), a Magyar Senor Golfozók Társaságának alapító tagja (1995), az MGSZ tiszteletbeli elnöke (2001-), a Kék Duna Golf Club elnöke (2001-), több mint harminc éve a magyar golf élet meghatározó szereplője. Dr. Gáti Ferencnek, az újkori magyar golf alapítóelnökének 1994. évi lemondása után belső ellentétek, szervezési és vezetési problémák nehezítették a magyar golf sportot és tették lehetetlenné annak nemzetközi elismertségét. Dr. Gergely Ferenc kiváló kapcsolatteremtő és szervezőképességének köszönhető, hogy a golfélet konszolidálódott. Dr. Gergely Ferenc nemcsak vezetőként, hanem játékosként is szép sikereket ért el: 1991 - 1994 között a magyar szenior bajnoki, 1997-ben pedig a magyar szuper szenior bajnoki címet nyerte el és számos külföldi verseny győztese.

1. BAJNOKSÁG (1912-1919)

ÉV BAJNOK
1912 ifj. Dr. Magyar László (TGC)
1913 Lauber Dezső (BGC)
1914-1919 között az I. világháború miatt nem került megrendezésre

2.MAGYAR AMATŐR NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG (1920-1928)

ÉV FÉRFI BAJNOKOK NŐI BAJNOKOK
1920 Gyurkovich Béla (MGC) Nem rendeztek női bajnokságot
(Hevesi Erzsébet a férfi bajnokságon 2. helyezett)
1921 D. W. Brown (GBR) Gyurkovich Béláné (MGC)
1922 Gyurkovich Béla (MGC) Gyurkovich Béláné (MGC)
1923 Lauber Dezső (MGC) Gyurkovich Béláné (MGC)
1924 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1925 Gyurkovich Béla (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1926 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1927 báró Hatvany János (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1928 Gyurkovich Béla(MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)

3. PÁROS ÉS VEGYES-PÁROS BAJNOKSÁG (1922-1939)

ÉV BAJNOK
1922 gr. Csáky István – Hevesi Ödön
1923 Lauber Dezső – H. Samek (Berlin)
1924 Lauber Dezső – Dr. Szlávy Béláné
1925 Lauber Dezső – H. Samek (Berlin)
1926 Dr. Kovács Jenő –Dr. Szlávy Béláné
1927 Lauber Dezső – Dr. Kovács Jenő
1928 Bernhard v.Limburger (G.C. Gaschwitz-Leipzig) – Stefan Samek (G.C.Berlin Wannsee
1929 Lauber Dezső – Gyurkovich Béla
1930 Lauber Dezső –– Dr. Kovács Jenő
1931 Lauber Dezső – Dr. Kovács Jenő
1932 Lauber Dezső – Gyurkovich Béla
1933 Lauber Dezső – Gyurkovich Béla
1934 Páros: Rakovszky István – Baumgarten Albert
Vegyes páros: Salacz Oszkár – Tószeghy Richárdné
1935 Gyurkovich Béla – Stefan Samek (G.C.Berlin Wannsee)
1936 Páros: Nem rendeztek versenyt
Vegyes páros: Dr. Szlávy Béláné – Ross Thompson (USA)
1937 Forgács Gábor – Ross Thompson (USA)
1938 Salacz Oszkár – Halász László
1939 Halász László – Oberschall Viktor

4. MAGYAR AMATŐR NEMZETI BAJNOKSÁG (1929- )

4.a. Férfi és női bajnok

ÉV FÉRFI BAJNOKOK NŐI BAJNOKOK
1929 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1930 Lauber Dezső (MGC) Tóthvárady Andrásné (MGC)
1931 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1932 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1933 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1934 Lauber Dezső (MGC) Farkas Lajosné (MGC)
1935 Salacz Oszkár (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1936 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1937 Dr. Szlávy Béláné (MGC) Nem rendeztek női bajnokságot
1938 Rácz Tibor (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1939 Salacz Oszkár (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1940 Nincs adat Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1941 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1942 Lauber Dezső (MGC) Nem rendeztek versenyt
1943 ifj. Seenger Gyula (MGC) Nem rendeztek versenyt
1944 Nem rendeztek versenyt
1945 A hadiesemények miatt a sportág működése szünetelt
1946 A hadiesemények miatt a sportág működése szünetelt
1947 Nem rendeztek versenyt
1948 Nincs adat
1949 ifj. Seenger Gyula (MGC) Nem rendeztek versenyt
1950 Jámbor Antal (MGC) Nem rendeztek versenyt
1951 Jámbor Antal (MGC) Nem rendezetek versenyt
1952 – 1976 között A politikai diszkrimináció miatt nem rendeztek versenyt
1977 – 1989 között Pálya és szervezet hiányában nem rendeztek versenyt
1990 Dr. Hegedűs Gábor (KDGC) Henterné Tringer Ágnes (KDGC)
1991 Dr. Hegedűs Gábor (KDGC) Madarászné Szlávy Erika (MGC)
1992 Brúder Balázs (KDGC) Kocsis Réka (KDGC)
1993 Brúder Balázs (KDGC) Bankó Éva (BGC)
1994 Jánoska Zsolt (KDGC) Bankó Éva (BGC)
1995 Jánoska Zsolt (KDGC) Kocsis Réka (NGC)
1996 Brúder Balázs (NGC) Kocsis Réka (NGC)
1997 Szigeti Csaba (NGC) Kocsis Réka (NGC)
1998 Jánoska Zsolt bajnoki címét jogosulatlan

szereplése miatt a Magyar Golf Szövetség megvonta.

Két első hely került kihirdetésre: Brúder
Balázs és Lacsek Krisztián (mindketten NGC)

Kocsis Réka (NGC)
1999 Brúder Balázs (BGCC) Bankó Éva (KDGC)
2000 Sárközi Richard (KDGC) Bankó Éva (KDGC)
2001 Brúder Balázs (OLGC) Kocsis Réka (OLGC)
2002 Brúder Balázs (OLGC) Kocsis Réka (OLGC)
2003 Wilhelm István (BGCC) Batta Krisztina (PGCC)
2004 ifj. Tóth János (BGCC) Batta Krisztina (PGCC)
2005 ifj. Tóth János (BGCC) Fodor Krisztina (OLGC)
2006 ifj. Tóth János (BGCC) Kocsis Réka (OLGC)
2007 ifj. Tóth János (BGCC) Fodor Krisztina (OLGC)
2008 Baranyai Róbert (BGCC) Kocsis Réka (PGCC)
2009 Kővári Dániel (OLGC) Szurovszky Zsófia (RBGYC)
2010 Kővári Dániel (OLGC) Szurovszky Zsófia (RBGYC)
2011 Kővári Dániel (OLGC) Szurovszky Zsófia (RBGYC)
2012 Szeberényi Máté (BHGC) Rózsa Csilla (RBGYC)
2013 Horváth Marcell (RBGYC) Rózsa Csilla (RBGYC)
2014 Simmes Alexander W. (PGCC) Rózsa Csilla (RBGYC)
2015 Simmes Alexander W. (PGCC) Briglovics Boróka (PGCC)
2016 Rózsa Dávid (PGCC) Szabó Antónia (PGCC)
2017 Csányi Olivér (PGCC) Vadkerti Adél (PGCC)

4.b. Szenior férfi, szenior női és szuper szenior férfi bajnokok

ÉV SZENIOR FÉRFI BAJNOKOK SZENIOR NŐI BAJNOKOK SZUPER SZENIOR FÉRFI BAJNOKOK
1990 Mérey Loránd (KDGC)
1991 Dr. Gergely Ferenc (KDGC)
1992 Dr. Gergely Ferenc (KDGC)
1993 Dr. Gergely Ferenc (BGC)
1994 Dr. Gergely Ferenc (BGC)
1995 Örley Tamás
1996 Dr. Dojcsák Győző (NGC)
1997 Lakatos Vilmos (PGCC)
1998 Lakatos Vilmos (PGCC)
1999 Lakatos Vilmos (PGCC)
2000 Bánhidy Pál (HNGCC)
2001 Lakatos Vilmos (PGCC)
2002 Dr. Vargha István Dr. Madaras Katalin (OLGC)
2003 Dr. Vargha István Dr. Madaras Katalin (OLGC)
2004 Szabó Ferenc (ELGCC) Dr. Madaras Katalin (OLGC)
2005 Szabó Ferenc (ELGCC) Schilling Istvánné (BGC)
2006 Szabó Ferenc (ELGCC) Dr. Madaras Katalin (PPGC)
2007 Nagy László (ELGCC) Dr. Madaras Katalin (PPGC) Dr. Gergely Ferenc (KDGC)
2008 Dr. Bábos János (OLGC) Vainio Győri-Molnár Mária(MGC) Kovács István Tas (MGC)
2009 Kovács István Tas (MGC) Vainio Győri-Molnár Mária(MGC) Dr. Sándor L. Tamás (OLGC)
2010 Vattay Antal (OLGC) Vainio Győri-Molnár Mária(MGC) Kovács István Tas (MGC)
2011 Vattay Antal (OLGC) Szűcs Gabriella (OLGC) Kovács István Tas (MGC)
2012 Koplányi Tibor (MGC) Vainio Győri-Molnár Mária(MGC) Lakatos Vilmos (OLGC)
2013 Tar László (SGC) Vainio Győri-Molnár Mária (MGC) Lakatos Vilmos (OLGC)
2014 Kovács Titusz (RBGYC) Szűcs Gabriella (OLGC) Dr. Vitályos Iván (TGCL)
2015 Kovács Titusz (RBGYC) Szűcs Gabriella (OLGC) Varga Csaba (OLGC)
2016 Kovács Titusz (RBGYC) Molnár Lászlóné (BHGC) Rétyi Sándor (BSLGC)
2017 Dr. Horváth Péter (PGCC) Wieser-Takács Zsuzsa (PGCC) Lakatos Vilmos (OLGC)

4.c. Junior fiú és lány bajnokok

ÉV JUNIOR FIÚ BAJNOKOK JUNIOR LÁNY BAJNOKOK
1990 Szigeti Csaba
1991 Szigeti Csaba
1992 Szigeti Csaba
1993 Szigeti Csaba
1994 Friesl Ottó
1995 Hauer Péter
1996 Tóbiás Zsolt
1997 Molnár Balázs
1998 Tóbiás Zsolt
1999 Wilhelm István
2000 Nagy Gergely
2001 Nagy Gergely
2002 ifj. Tóth János
2003 ifj. Tóth János
2004 ifj. Tóth János
2005 Palanszki Benjamin
2006 Hahn Roland
2007 Skripek Péter
2008 Kővári Dániel
2009 Kővári Dániel
2010 Herr Tamás Szurovszky Zsófia
2011 Kővári Dániel Rózsa Csilla
2012 Rózsa Csilla
2013 Horváth Ádám Rózsa Csilla
2014 Greff Bálint Rózsa Csilla
2015 Závaczki Bálint Briglovics Boróka
2016 Závaczki Bálint Briglovics Boróka
2017 Závaczki Bálint Nagy Klára

5. MAGYAR KUPA (1990- )

ÉV BAJNOK HELYSZÍN
1990 Varga Sándor Kisoroszi
1991 Dr. Hegedűs Gábor Kisoroszi
1992 Dr. Hegedűs Gábor Kisoroszi
1993 Dr. Hegedűs Gábor Bükfürdő
1994 Szigeti Csaba Szentlőrinc
1995 Szigeti Csaba Szentlőrinc
1996 Schreffler, Phil Hencse
1997 Brúder Balázs Máriavölgy
1998 Brúder Balázs Bükfürdő
1999 Nagy István Tata-Remeteség
2000 Brúder Balázs Tata-Remeteség
2001 Sárközi Richárd Máriavölgy
2002 Skripek Richárd Tata-Remeteség
2003 Wilheim István Tata-Remeteség
2004 ifj. Tóth János Tata-Remeteség
2005 Palanszki Benjamin Hencse
2006 Lugosi Tamás Tata
2007 Hahn Roland Göd
2008 Lugosi Tamás Hencse
2009 Kővári Dániel Balatonudvari
2010 Kővári Dániel Göd
2011 Herr Tamás Kisoroszi
2012 Eiring Kristóf Vámospércs
2013 Rózsa Csilla (PGCC) Balatonudvari
2014 Vadkerti Adél (OGC) Balatonudvari
2015 Vadkerti Adél (PGCC) Kisoroszi
2016 Závaczki Bálint (ZSGC) Máriavölgy
2017 Kötél Bence (RBGYC) Balatonudvari

6. KLUBCSAPAT BAJNOKSÁG (2001- )

ÉV BAJNOK
2001 Budai Golf Club
2002 Budai Golf Club
2003 Birdland Golf & Country Club
2004 Férfi csapatok: Pannonia GCC Női csapatok: Pannonia GCC Junior csapatok: Budai Golf Club Szenior csapatok: Senior Golfozók Társasága
2005 Old Lake Golf Club
2006 Old Lake Golf Club
2007 Old Lake Golf Club
2008 Pólus Palace Golf Club
2009 Pólus Palace Golf Club
2010 Old Lake Golf Club
2011 Bp. Highland Golf Club „A” csapat
2012 Old Lake Golf Club
2013 Birdland Golf & Country Club „A” csapat
2014 Birdland Golf & Country Club
2015 Pannonia Golf & Country Club “Green Masters” csapat
2016 Royal Balaton Golf & Yacht Club “A” csapat

7. MAGYAR NYÍLT MATCH PLAY BAJNOKSÁG (2012- )

ÉV BAJNOK      
2012 Kővári Dániel (OLGC)
2013 Horváth Marcell (RBGYC)
2014 Simmes Alexander W. (PGCC)
2015 Simmes Alexander W. (PGCC)
Év Férfi magyar bajnok Férfi nyílt bajnok Női magyar bajnok  Női nyílt bajnok 
2016 Greff Bálint(RBGYC) Vadkerti Adél (PGCC)
2017 Rózsa Dávid (PGCC) Strim Zan Luka (SLO) Vadkerti Adél (PGCC) Sofia Morozova (RUS)

8.MAGYAR AMATŐR NEMZETKÖZI (NYÍLT) BAJNOKSÁG (1929- )

8.a.Férfi és női bajnok

ÉV FÉRFI BAJNOKOK NŐI BAJNOKOK
1929 Kovács Jenő (MGC) Madelaine von Kuh (WGC)
1930 Lauber Dezső (MGC) Madelaine von Kuh (WGC)
1931 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1932 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1933 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1934 Lauber Dezső (MGC) Farkas Lajosné (MGC)
1935 Gyurkovich Béla (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1936 J. Bailey (U.S.A.) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1937 Lord Dundonald (Royal St, Georges) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1938 Lauber Dezső (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1939 Salacz Oszkár (MGC) Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1940 Nincs adat
1941 Nem rendezetek versenyt Dr. Szlávy Béláné (MGC)
1942 Nem rendezetek versenyt
1943 Nem rendezetek versenyt
1944 Nem rendezetek versenyt
1945 A hadiesemények következtében a sportág működése szünetelt
1946 A hadiesemények következménye miatt a sportág működése szünetelt
1947 Nem rendezetek versenyt
1948 Nem rendezetek versenyt
1949 Nem rendezetek versenyt
1950 Nem rendezetek versenyt
1951 Nem rendezetek versenyt
1952 – 1976 között Politikai diszkrimináció miatt a sportág tiltott volt.
1977 – 1989 között A pálya és szervezet hiányában nem rendezetek versenyt
1990 – 1997 között Nem rendezetek versenyt
1998 Zuchanke, Stephan (GER) Nadler, Nina (SLO)
1999 Uros, Gregoric (SLO) Nadler, Nina (SLO)
2000 Sárközi Richárd (HUN) Nadler, Nina (SLO)
2001 Sárközi Richárd (HUN) Kaarnalathi, Minna (FIN)
2002 Wiesberger, Bernd (AUT) Kocsis Réka (HUN)
2003 Lepori, Daniel (SUI) Siobhan, Maguire (IRL)
2004 Wieger, Peter (SVK) Madel, Catharina (AUT)
2005 Novy, Marek (CZE) Rotmistrova, Galina (RUS)
2006 ifj. Tóth János (HUN) Scarello, Donia Carolina (EGY)
2007 Lugosi Tamás (HUN) Sarkanj, Tajda (SLO)
2008 Böndicz Gergő (HUN) Hostaková, Kristina (SVK)
2009 ifj. Tóth János (HUN) Hausladen, Saskia (GER)
2010 Palanszki Benjamin (HUN) Brumec, Brigitta (SLO)
2011 Borges Class-Eric (GER) Krejcy Marlene (AUT)
2012 Diedrichs Johannes (GER) Kren Marlies (AUT)
2013 Van Veen Vince (NED) Rózsa Csilla (HUN)
2014 Borges Claas-Eric (GER) Rózsa Csilla (HUN)
2015 Tetak Tadeas (SVK) Krejcy Marlene (AUT)
2016 Horváth Marcell (HUN) Mirmik Hana (SLO)
2017 Vladislav Marinov (BUL) Caterina Tatti (ITA)

8.b. Szenior férfi, női és szuper szenior férfi bajnokok

ÉV SZENIOR FÉRFI BAJNOKOK SZENIOR NŐI BAJNOKOK SZUPER SZENIOR FÉRFI BAJNOKOK
2001 Wittmann, Horst (GER)
2002 Rüdiger, Bez. Klaus (ESP) Moll, Maria (GER)
2003 Wittmann, Horst (GER) Örley Heidi (SUI)
2004 Rüdiger, Bez. Klaus (ESP) Dragutinovic, Jasmin (SLO)
2005 Kodes, Jiri (CZE) Maker, Eva (GER)
2006 Vogler, Wilfried (AUT) Wolf, Gudrun (GER)
2007 Maros, Vili (SVK) Dr. Madaras Katalin (HUN) Prauzek Stanislav (CZE)
2008 Neussl, Bruno (AUT) Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) Kovács István Tas (HUN)
2009 Hoffman D.I., Helmut (AUT) Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) Freisleben, Karl (AUT)
2010 Vattay Antal (HUN) Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) Prauzek, Stanislav (CZE)
2011 Schneider, Klaus (GER) Szűcs Gabriella (HUN) Kovács István Tas (HUN)
2012 Pethes, Joseph (CAN) Vainio Győri-Molnár Mária (HUN) Ellis, Donald (USA)
2013 Schneider, Klaus (GER) Woodham, Barbara (GBR) Prauzek, Stanislav (CZE)
2014 Mitro Vladimir (SVK) Szűcs Gabriella (HUN) Freisleben Karl (AUT)
2015 Horvath Joseph (USA) Szűcs Gabriella (HUN) Ellis Donald (USA)
2016 Houng-Lee William (NZL) Molnár Lászlóné (HUN) Mills Errol (GBR)
2017 Dr. Horváth Péter (HUN) Dzurenda Anna (CZE) Mills Errol (POL)

8.c. Junior fiú és lány bajnokok

ÉV JUNIOR FIÚ BAJNOKOK JUNIOR LÁNY BAJNOKOK
2001 Sopko, Milan (SLO)
2002 Ruzicka, Marek (CZE)
2003 Persson, Daniel
2004 ifj. Tóth János (HUN)
2005 Palanszki Benjamin (HUN)
2006 Kaufmann, Matthias Thomas (AUT)
2007 Skripek Péter (HUN)
2008 Kővári Dániel (HUN)
2009 Kővári Dániel (HUN)
2010 Herr Tamás Szurovszky Zsófia
2011 Kővári Dániel Rózsa Csilla
2012 Rózsa Csilla
2013 Schütz Yannick (GER) Rózsa Csilla
2014 Afsar Alihan (TUR) Rózsa Csilla
2015 Závaczki Bálint Briglovics Boróka
2016 Hojnik Nik Pogorelcnik (SLO) Jecnik Lara (SLO)
2017 Bleier Christoph (AUT) Obersnel Vida (SLO)