Szövetségünk
az EGA és R&A tagja

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség Hungarian Golf Federation

Etikett, a játékos viselkedése a pályán

Bevezetés

Ez a fejezet azokat a viselkedési alapelveket foglalja magába, amelyeket a golfozás során figyelembe kell vennünk. Ha az alábbiakban részletezett szabályokat betartjuk, a játék nagyszerű élményt fog nyújtani minden résztvevő számára. Azonban a legfontosabb szabályról, nevezetesen arról, hogy a pályán mindig legyünk tekintettel a többiekre, sose feledkezzünk meg.

A játék szellemisége

A golfot többnyire bíró vagy játékvezető felügyelete nélkül játsszák. A játék a résztvevők becsületességén alapul, azon hogy a golfozó tekintettel van a többi játékosra és betartja a szabályokat. Valamennyi játékostól megkövetelik, hogy viselkedjen fegyelmezetten, tanúsítson udvariasságot és sportszerűséget, függetlenül attól, hogy mekkora tétért méri össze tudását. Ez a golf játék szellemisége.

Biztonság

Amikor egy játékos ütést vagy próbalendítést végez, mindig bizonyosodjon meg arról, hogy senki sem áll a közelében, illetve olyan helyen, ahol az ütő, a labda vagy bármilyen kő, kavics, gally vagy hasonló eltalálhatja.

A játékos ne üssön addig, amíg az előtte játszó versenyzők ütéstávolságon belül tartózkodnak.

Ha egy játékos ütéshez készül, figyelmeztesse mindazokat, akik a pályán tartózkodnak, és akikre nézve az ütés veszélyes lehet.

Ha a játékos olyan irányban játssza meg a labdát, ahol fennáll annak a veszélye, hogy eltalálhat valakit, ezt figyelmeztető kiáltással jelezze. Ilyen esetekben a golfozók hagyományos kiáltása a „fore”.

Legyünk tekintettel a többi játékosra

Tilos a zavarás vagy a figyelemelterelés

A játékosok legyenek mindig tekintettel a pályán tartózkodó többi játékosra, és mozgással,

beszéddel vagy szükségtelen zajkeltéssel ne zavarják játékukat.

A játékosok gondoskodjanak arról, hogy a pályára bevitt elektronikus eszközök ne vonják el a többi játékos figyelmét.

Az elütőhelyen a játékos addig ne helyezze labdáját a tee-re, míg nem ő következik a játékban.

A játékosok ne álljanak a labda közelében vagy közvetlenül a labda mögött, illetve közvetlenül a lyuk mögött, amikor egy játékos ütéshez készülődik.

A greenen

A greenen a játékosok ne álljanak a másik játékos gurítási vonalába, vagy ha a játékos éppen üt, ne vessenek árnyékot a gurítás vonalára.

A játékosok maradjanak a greenen vagy annak közelében mindaddig, amíg a csoport minden játékosa be nem fejezte a gurítást.

Az eredmény rögzítése

Amikor stroke playben egy játékos jegyzőként működik közre, ellenőrizze az eredményt az érintett játékossal, amennyiben ez szükséges, és rögzítse az adatokat útban a következő tee felé.

A játék tempója

Játsszunk megfelelő tempóban és tartsuk a lépést

A játékosok játsszanak adekvát tempóban. A Bizottság meghatározhatja a játék sebességének irányelveit, amelyeket minden játékosnak be kell tartania.

Minden csoportnak lépést kell tartania az előtte haladó csoporttal. Ha egy teljes szakasszal lemaradnak, és emiatt késleltetik a mögöttük haladó csoportot, akkor kérjék meg őket, hogy haladjanak át, tekintet nélkül arra, hányan vannak az adott csoportban. Amikor egy csoport még nem maradt le egy teljes szakasszal, de egyértelmű, hogy a mögöttük jövő csoport gyorsabb játékra képes, akkor az előrébb lévő csoport kérje meg a gyorsabban játszó csoportot, hogy haladjon át.

Álljunk készen a játékra

A játékosok álljanak készen a játékra, amikor rájuk kerül a sor. Amikor a greenen vagy annak közelében játszanak, golftáskájukat vagy golfkocsijukat hagyják olyan helyzetben, hogy minél gyorsabban el tudják hagyni a greent a következő tee irányába. Amikor egy szakaszon befejeződik a játék, a játékosok haladéktalanul hagyják el a greent.

Elveszett labda

Ha a játékos úgy gondolja, hogy labdája vízakadályon kívül elveszhetett vagy határon kívüli területen lehet, időmegtakarítás céljából játsszon meg egy provizórikus labdát.

Amint egyértelművé válik, hogy a labdát nem lehet könnyen megtalálni, a labdát kereső játékosok jelezzék a mögöttük levő csoport versenyzőinek, hogy haladjanak tovább. A labda keresésére engedélyezett ötperces határidő lejárta előtt jelezzenek a többieknek. Miután átengedték a mögöttük lévő csoportot, addig ne folytassák a játékot, amíg a csoport tagjai kellő távolságra nem kerülnek a pályán.

Elsőbbség a pályán

Hacsak a Bizottság ettől eltérően nem rendelkezik, a pályán való elsőbbséget a csoport játéktempója határozza meg. Bármelyik teljes kört játszó csoportnak joga van megelőzni olyan csoportot, amelyik rövidebb kört játszik. A „csoport” kifejezés magában foglalhat egyetlen játékost is.

A pálya gondozása

Bunkerek

Mielőtt a játékosok elhagyják a bunkert, gondosan töltsék fel a terepet, és simítsák el az általuk és esetlegesen az előző csoport által okozott lyukakat és lábnyomokat. Ha elérhető közelségben találnak gereblyét, használják tereprendezésre.

Kiütött fűcsomók, labdanyomok és cipőszegek okozta károk helyreállítása

A játékosok az általuk kiütött fűcsomók keltette lyukakat és a labda benyomódása által a greenen okozott károsodásokat gondosan állítsák helyre (akár ő maga okozta, akár nem). Amikor egy szakaszon a csoport minden tagja befejezte a játékot, a golfcipők szögei által okozott károsodást ajánlott rendbe hozni.

A károsodások megelőzése

A játékosok ne tegyenek kárt a pályában azzal, hogy fűcsomókat ütnek ki a talajból, amikor gyakorló lendítéseket végeznek, illetve – mérgükben vagy más okból – az ütő fejét a talajhoz csapják.

A játékosok figyeljenek arra, hogy amikor a táskákat vagy a zászlórudat leteszik, ne tegyenek kárt a greenben.

A lyuk károsodását elkerülendő, a játékosok és a caddie-k ne álljanak túl közel a lyukhoz, és nagyon elővigyázatosan távolítsák el a zászlórudat vagy a labdát a lyukból. Ne használják az ütőfejet a labda lyukból történő eltávolítására.

A játékos a greenen ne támaszkodjon az ütőjére, különösen akkor ne, amikor eltávolítja a labdát a lyukból.

Mielőtt a játékos elhagyja a greent, a zászlórudat megfelelő módon helyezze vissza a lyukba.

A golfkocsik mozgását szabályozó helyi előírásokat szigorúan tartsuk be.

Összegzés, az etikett megsértésének büntetése

Ha a játékosok betartják a jelen fejezetben tárgyalt irányelveket, a játék sokkal szórakoztatóbb lesz mindenki számára.

Ha egy játékos egy kör során vagy bizonyos időtartam leforgása alatt mások kárára következetesen figyelmen kívül hagyja ezeket az irányelveket, a Bizottság fegyelmi eljárást kezdeményezhet vele szemben. Egy ilyen eljárás eredményeképpen például korlátozott ideig vagy bizonyos számú verseny erejéig eltilthatják a vétkes játékost a versenyzéstől. Az ilyen büntetés jogosnak tekinthető, figyelemmel arra, hogy a golfozók többségének érdeke az, hogy ezen irányelvek betartásával játsszanak.

Az etikett komoly megsértése esetén a Bizottság a 33-7. szabály értelmében kizárhatja a játékost.

Köszönet a Magyar Golf Szövetség támogatóinak
Gyémánt fokozatú támogatónk
OTP Bank
Arany fokozatú támogatóink
Audi R and A Magyar Olimpiai Bizottság
Technológiai Partnerünk
T-Systems
Ezüst fokozatú Támogatóink
Alpiq Exim Groupama Biztosító Samsung
Ásványvíz és üdítőital szállító partnerünk
Szigetközi Friss Víz
Szakmai Támogatónk
Mercedes-Benz Titleist
Médiatámogatóink
M4 Sport Republic Group MTVA