Szövetségünk
az EGA és R&A tagja

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség Hungarian Golf Federation

Golf szabályok, etikett

A golf szabályainak legelső fennmaradt írásos emléke 1744 márciusában íródott, amelyet a Gentlemen Golfers of Leith foglalt írásba. A tizenhárom szabályból álló gyűjtemény eredeti példányát a Skócia Nemzeti Könyvtára ma is őrzi.

SA

A modern golf szabályai egységes gyűjtemény az 1754-ben alapított Royal & Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) nevéhez fűződik. A legutóbbi változat az R&A és az USGA együttműködésével jött létre és jelenlegi formájában 2015 végéig érvényes. A 34 fejezetből álló szabálygyűjtemény egyrészt hűen tükrözi a történelmi hagyományokat, másrészt megfelel a modern golfjáték kihívásainak.

A golfot többnyire bíró felügyelete nélkül játsszák. A játék a résztvevő játékosok becsületességén alapul, azon, hogy a golfozó tekintettel van a többi játékosra és betartja a szabályokat. Minden játékostól elvárt, hogy fegyelmezetten viselkedjen, tanúsítson udvariasságot és sportszerűséget függetlenül attól, hogy mekkora a játék tétje. Ez a golf játék szellemisége.

ROG

A golf szabályai

32. kiadás – röviden

Letöltés

Fejezetek

 1. A játék
  1. A játék
  2. Match play
  3. Stroke play
 2. Ütők és labda
  1. Ütők
  2. A labda
 3. A játékos kötelezettségei
  1. A játékos
  2. Gyakorlás
  3. Tanácsok; A játékvonal jelzés
  4. Felvilágosítás a megtett ütésekről
 4. A játék rendje
  1. A játék rendje
 5. Elütőhely
  1. Az elütőhely
 6. A labda megjátszása
  1. A labda keresése és azonosítása
  2. A labda megjátszása úgy, ahogy fekszik
  3. A labda megütése .
  4. Helyettesítő labda; Idegen labda
 7. A green
  1. A green
  2. A zászlórúd
 8. Elmozdult, eltérített vagy megállított labda
  1. Nyugvó labda elmozdítása
  2. Mozgó labda eltérítése vagy megállítása
 9. Könnyítési helyzetek és eljárások
  1. Felemelés, ejtés és helyezés; Idegen helyről történő játék
  2. Labdatisztítás
  3. A játékot segítő vagy zavaró labda
  4. Laza természetes anyagok
  5. Torlaszok
  6. Rendellenes talajviszonyok, besüppedt labda és idegen green
  7. Vízakadályok (beleértve az oldalsó vízakadályokat is)
  8. Elveszett vagy határon kívüli labda; Provizórikus labda
  9. Játszhatatlan labda
 10. Egyéb játékformák
  1. Threesome és Foursome játékok
  2. Three-Ball, Best-Ball és Four-Ball Match Play
  3. Four-Ball Stroke Play
  4. Bogey-, par- és Stableford-versenyek
 11. Adminisztráció
  1. A Bizottság
  2. Vitás kérdések és döntések

Golfszótár

Akadályok (Hazards)

„Akadály” bármelyik bunker vagy vízakadály.

Beállás (Stance)

A „beállás” azt jelenti, hogy a játékos ütés előtt az ahhoz szükséges helyzetbe helyezi mindkét lábát.

Best-Ball

Lásd „Match play formái

Bizottság (Committee)

A „Bizottság” az a bizottság, amelyik a versenyt irányítja, vagy – ha a verseny során nem merül fel kérdés – az a bizottság, amelyik a pályát felügyeli.

Bíró (Referee)

A „bíró” az a Bizottság által kijelölt személy, aki tényállásokkal kapcsolatos kérdésekben dönt, illetve aki A golf szabályait alkalmazza. Fel kell lépnie minden olyan szabályszegés ellen, amit ô maga észlel, illetve amit neki jelentenek. A bíró ne kezelje a zászlórudat, ne álljon a lyuk mellett vagy jelezze annak helyét, valamint ne emelje fel a labdát vagy jelölje meg annak helyét. Kivétel match playben: Hacsak nem jelölnek ki bírót a játékosok mellé a verseny során, a bíró nem avatkozhat közbe a mérkőzés menetébe, kivéve az 1-3., 6-7., illetve 33-7. szabályokban foglaltak szerin-ti eseteket.

Bunker (Bunker)

A „bunker” egy mesterségesen kialakított földterületből álló akadály, gyakran üreg, amelyből a füvet vagy a talajt eltávolították, és homokkal vagy valami hasonlóval helyettesítették.

A bunkerben lévő vagy azzal határos füves terület, beleértve a felhalmozott gyeptéglafelületet (akár füves, akár földes), nem számít a bunker részének. A bunker fala vagy pereme, amelyen nincs fű, a bunker részét képezi. A bunker széle függőlegesen lefelé terjed, de felfelé nem. Egy labda akkor van a bunkerben, amikor benne fekszik, vagy bár-melyik része érintkezik vele.

B

Büntetőütés (Penalty Stroke)

Egy „büntetőütés” az az ütés, amikor bizonyos szabályok értelmében egy játékos vagy egy játékosfél eredményét eggyel növelik. Threesome-ban és foursome-ban a büntetőütések nem befolyásolják a játék rendjét.

Caddie (Caddie)

A „caddie” az a személy, aki a szabályokkal összhangban segít a játékosnak, ami magában foglalhatja azt, hogy a játék során viszi vagy kezeli a játékos ütőit. Amikor ugyanazt a caddie-t egynél több játékos foglalkoztatja, akkor mindig úgy kell tekinteni, mint annak a caddie-t megosztó játékosnak a caddie-je, akinek (vagy aki játékostársának) a labdája játékban van, és az általa (caddie által) vitt felszerelés az említett játékos felszerelésének számít. Kivéve, amikor a caddie egy másik játékos (vagy egy másik játékos játékostársának) meghatározott utasítását hajtja végre, amely esetben azon másik játékos caddie-jének számít.

Ellenfél (Opponent)

Az „ellenfél” annak a félnek a tagja, aki ellen a „játékosfél” match play-ben versenyez.

Előírt kör (Stipulated Round)

Az „előírt kör” azt jelenti, hogy a pálya szakaszait helyes sorrendben játsszák végig, hacsak a Bizottság másként nem rendelkezik. Az előírt körben a szakaszok száma 18, hacsak a Bizottság kevesebbet nem ír elő. A match playben előírt kör növelését illetően lásd a 2-3. szabályt.

Elütőhely (Teeing Ground)

Az „elütőhely” a megjátszandó szakasz kezdési helye. Olyan téglalap alakú terület, mely mélységében két ütőhossznyi; elejét és oldalait pedig a két tee-jelző külső szélei jelölik ki. Egy labda akkor van elütőhelyen kívül, ha teljes terjedelmével azon kívül fekszik.

Elveszett labda (Lost Ball)

Egy labda akkor tekintendő „elveszettnek, ha:

 1. Nem találták meg vagy nem azonosították, mint a játékos saját labdáját öt percen belül, hogy a játékos/felek vagy annak/azok caddie-je(i) elkezdték keresni azt; vagy
 2. A játékos ütést tett egy provizórikus labdával arról a helyről, ahol vélhetően az eredeti labda található vagy egy olyan pontról, amely közelebb van a lyukhoz, mint az említett hely (lásd a 27-2b szabályt); vagy
 3. A játékos egy másik labdát hozott játékba a 26-1a, 27-1. vagy a 28a szabály értelmében az ütés és távolság büntetést alkalmazva; vagy
 4. A játékos egy másik labdát hozott játékba, mert tudott vagy szinte bizonyos, hogy az elveszett labda külső tényező hatására mozdult el (lásd 18-1. szabály), torlaszban van (lásd 24-3. szabály), illetve rendellenes talajviszonyok között (lásd 25-1c szabály) vagy vízakadályban van (lásd 26-1b vagy c szabály); illetve
 5. A játékos ütést végzett el egy helyettesítő labdával.

Az idegen labdával eltöltött játékidő nem számít be a keresésre engedélyezett ötperces időszakba.

LB

Fél (Side)

A „fél” egy játékos, illetve két vagy több játékos, akik játékostársak. Match play formában az ellenük játszó fél bármely tagjának a megnevezése ellenfél. Stroke play formában minden fél tagja versenyzőnek számít, és a különböző felek együtt játszó versenyzőtársak.

Felszerelés (Equipment)

A „felszerelés” bármi olyan, amit a versenyző használ, visel vagy visz, illetve bármi olyan,amit számára visz játékostársa vagy bármelyikük caddie-je, kivéve bármelyik labdát, amelyet a játékban lévő szakaszon megjátszott; továbbá bármilyen apró tárgyat, mint például egy érme vagy tee, ami-kor arra használja, hogy megjelölje a labda helyzetét, vagy annak a területnek a kiterjedését, amelyen belül a labdát ejteni lehet. A felszereléshez tartozik a golfkocsi, akár motoros, akár nem.

F

 1. megjegyzés: A játékban lévő szakaszon megjátszott labda felszerelésnek minősül, ha felemelik, és nem került vissza a játékba.
 2. megjegyzés: Ha egy golfkocsit kettő vagy több játékos közösen használ, a kocsi és minden, ami benne van, a kocsin osztó játékosok egyikének a felszerelésének számít.

Ha a golfkocsit a kocsin osztozó játékosok egyike elmozdítja (vagy az egyik játékos partnere teszi ezt), akkor a kocsi és minden, ami benne van, az azt mozgató játékos felszerelésének minősül. Egyébként a kocsi, és minden, ami benne van, a kocsin osztozó azon játékos felszerelésének számít, akinek (vagy aki játékostársának) a labdája soron következik.

GC

Felújítás alatti terület (Ground Under Repair)

„Felújítás alatti terület” a pálya bármelyik része, amelyet a Bizottság annak jelölt meg, vagy jogosult képviselője annak nyilvánított. A felújítás alatti területen belül a talaj, bármely fű, bokor, fa vagy egyéb növény a felújítás alatti terület részét képezi. A felújítás alatti területbe tartozik az elszállításra felhalmozott anyag és a pályamester által ásott lyuk, még akkor is, ha nincs külön jelölve. A pályán hagyott levágott fû és egyéb anyag, amely elhagyott, és amelyet nem szándékoznak elvinni, nem számít felújítás alatti területnek, hacsak akként nem jelölik.

Amikor a felújítás alatti terület szélét karók jelölik, akkor a karók a felújítás alatti területen belülinek számítanak, és a felújítás alatti terület szélét a karóknak a talajszinten lévő legközelebbi külső pontjai határozzák meg. Amikor a felújítás alatti terület jelölésére egyaránt használnak, akkor a karók a felújítás alatti területet jelölik, míg a vonalak pedig annak szélét jelzik. Amikor a felújítás alatti terület szélét egy vonal jelöli a talajon, akkor a vonal maga a felújítás alatti területen belül van. A felújítás alatti terület széle függőlegesen lefelé terjed, de felfelé nem. A labda akkor van felújítás alatti területen, amikor abban fekszik, vagy bármelyik része érintkezik azzal. A felújítás alatti területet jelölő vagy annak szélét meghatározó karók torlaszoknak minősülnek.

Megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan helyi szabályt, amely megtiltja a játékot felújítás alatti területről vagy egy olyan környezet-érzékeny területről, ami felújítás alatti területnek van jelölve.

Forecaddie

A „forecaddie” olyasvalaki, akit a Bizottság azért alkalmaz, hogy a játék során megmutassa a versenyzőknek a labda helyét. Külső tényezőnek tekintendő…

Four-Ball

Lásd „Match play formái” és „Stroke play formái”.

Foursome

Lásd „Match play formái” és „Stroke play formái”.

Földben élő, kotoréklakó állat (Burrowing Animal)

A „földben élô, kotoréklakó állat” olyan élőlény (kivéve a férgeket, rovarokat és hasonlókat), amely lyukat csinál magának lakhelyül vagy menedékül; ilyen például az üregi nyúl, a vakond, a sündisznó, a pocok és a gyík. Megjegyzés: A nem földben élő, kotoréklakó állat, hanem pl. kutya okozta lyuk nem számít rendellenes talajviszonynak, hacsak nem jelölték vagy nyilvánították felújítás alatti területnek.

Green (Putting Green)

A „green” a játékban lévő szakasznak az a területe, amely speciálisan a gurításra szolgál, vagy egyébként a Bizottság ekként határoz meg. Egy labda akkor van a greenen, ha bármelyik része érintkezik vele.

PG

Határon kívüli terület (Out of Bounds)

„Határon kívüli terület” az, ami a pálya határain túl van, vagy a pálya bármelyik része, amelyet a Bizottság akként jelöl. Amikor a határon kívüli területet karókra vagy egy kerítésre hivatkozva határozzák meg, vagy úgy, hogy karókon vagy egy kerítésen túl van, a határvonalat a karóknak vagy kerítésoszlopoknak (de nem a szöget bezáró támasztékoknak) a talaj szintjénél lévő legközelebbi belső pontjai határozzák meg.

OoB

Amikor a határon kívüli terület meghatározására karókat és vonalat is használnak, akkor a karók a határon kívüli területet határozzák meg, a vonalak pedig annak szélét jelölik. Amikor a határon kívüli terület szélét egy vonal jelöli a talajon, akkor a vonal maga határon kívüli területen van. A határon kívüli területet meghatározó vonal függőlegesen felfelé és lefelé is terjed. A labda akkor van határon kívüli területen, amikor teljes terjedelmében határon kívüli területen van. A játékos megjátszhat egy határon belüli labdát úgy, hogy ô maga határon kívüli területen áll.

A határon kívüli területet jelöl tárgyak, úgymint falak, kerítések, karók és korlátok nem torlaszok, és mozdíthatatlannak tekintendők. A határon kívüli területet jelölő karók nem minősülnek torlasznak, és mozdíthatatlannak tekintendők.

 1. megjegyzés: A határon kívüli területet jelző karók vagy vonalak lehetőség szerint legyenek fehérek.
 2. megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan helyi szabályt, amely szerint a határon kívüli területet jelölő, de azt nem meghatározó karók mozdítható torlasznak minősülnek.

Helyettesítő labda (Substituted Ball)

A „helyettesítő labda” olyan labda, amely az eredeti labda helyett került játékba, mivel az utóbbi vagy játékban volt, elveszett, határon kívüli területre került vagy felemelték.

Idegen green (Wrong Putting Green)

Az „idegen green” bármely olyan egyéb green, amelyik nem a meg-játszott szakaszon helyezkedik el. Hacsak a Bizottság másként nem írja elő, ez a kifejezés a pályán lévő gyakorló green-re vagy pitching green-re is vonatkozik.

Idegen labda (Wrong Ball)

Az „idegen labda” bármelyik labda, amelyik nem a játékosé, úgymint:

 • játékban lévő labda;
 • provizórikus labda; vagy
 • második labda, amelyet stroke playben a 3-3. vagy a 20-7c szabály értelmében hoztak játékba; és magában foglalja:
 • egy másik játékos labdáját;
 • egy elhagyott labdát; és
 • a játékos eredeti labdáját, amikor az már nincs játékban.

Megjegyzés: A játékban lévő labda jelenti azt a labdát is, amellyel a játék során az eredeti labdát helyettesítették, akár megengedett volt a helyettesítés, akár nem.

Játékban lévő labda (Ball in Play)

Egy labda akkor van „játékban”, ha a játékos az elütőhelyen megtette az első ütését. Játékban marad mindaddig, míg lyukba nem ütik, kivéve, ha elveszett, határon kívüli területre került, felemelték vagy másik labdával helyettesítették, akár megengedett volt a helyettesítés, akár nem; ekkor a helyettesítő labda lesz a játékban lévő labda. Ha a labdát az elütőhelyen kívülről játsszák meg, amikor a játékos elkezdi egy szakasz teljesítését, vagy amikor megkísérli korrigálni ezt a hibát, a labda nincs játékban és a 11-4. vagy a 11-5. szabály vonatkozik rá. Máskülönben a játékban lévő labda magában foglalja azt a labdát, amelyet az elütőhelyen kívülről játszanak meg, amikor a játé-kos azt választja vagy arra kötelezett, hogy az elütőhelyről játssza meg a következő ütését.

Kivétel match playben: A játékban lévő labda magában foglalja azt a labdát, amelyet a játékos az elütőhelyen kívülről játszik meg, amikor elkezdi egy szakasz teljesítését, ha az ellenfél nem követeli meg az ütés törlését a 11-4a szabállyal összhangban.

Játék vonala (Line of Play)

A „játék vonala” az az irány, amerre – a játékos szándéka szerint – az ütés után a labda haladni fog, plusz egy ésszerű távolság a szándékolt irány mindkét oldalán. A játék vonala a talajról függőlegesen fel-felé terjed, de nem terjed tovább a lyuknál.

Játékostárs (Partner)

A „játékostárs” egy másik játékos, aki ugyanahhoz a félhez tartozik. A threesome, foursome, best-ball vagy four-ball játékban, ahol a szövegösszefüggés megengedi, a „játékos” szó az illető játékostársát/társait is jelenti.

Játéktér (Through the Green)

A „játéktér” a pálya teljes területét jelenti, kivéve:

 1. A megjátszott szakaszon lévő elütőhelyet és greent; és
 2. A pályán található valamennyi akadályt.

Jegyző (Marker)

A „jegyző” az a személy, akit a Bizottság kijelöl arra, hogy stroke play-ben a versenyző eredményét feljegyezze. Lehet versenyzőtárs is. A jegyző nem bíró.

Kezdési jog (Honour)

Arra a játékosra, akinek elsôként kell játszania az elütôhelyrôl, szokás mondani, hogy övé a „kezdési jog”.

Külső tényező (Outside Agency)

Match playben „külső tényező”-nek számít bármely tényező, amelyik nem a játékos, illetve ellenfél, nem valamelyik fél caddie-je vagy valamelyik fél azon a szakaszon megjátszott labdája, és nem valamelyikük felszerelése.

Stroke playben külső tényezőnek számít bármely tényező, amelyik nem tartozik a játékoshoz, nem valamelyikük caddie-je, nem az aktuális szakaszon bármelyik fél által megjátszott labda, illetve nem bármely fél felszerelése.

Külső tényezőnek számít egy bíró, egy jegyző, egy megfigyelő és egy forecaddie. Sem a szél, sem a víz nem számít külső tényezőnek.

Labda, elveszett (Ball Lost)

Lásd „Elveszett labda”.

Labda, lyukban (Ball Holed)

Lásd „Lyukban”.

BH

Labda, mozgónak vélt (Ball Deemed to Move)

Lásd „Mozgó vagy elmozdult labda”.

Labda becélzása (Addressing the Ball)

A játékos akkor „célozta be a labdát”, amikor az ütőjét közvetlenül a labda elé vagy közvetlenül a labda mögé, a talajra helyezte, függetlenül attól, hogy felvette-e az ütéshez szükséges beállást, vagy sem.

Laza természetes anyag (Loose Impediments)

„Laza természetes anyag”-on a természetes tárgyakat értjük, beleértve az alábbiakat:

 • kövek, falevelek, gallyak, ágdarabok és hasonlók;
 • állati ürülék, és
 • férgek és rovarok és hasonlók, és az általuk okozott nyomok és halmok, feltéve, hogy ezek a dolgok:
 • nincsenek rögzítve vagy nem növekednek;
 • nincsenek szilárdan beágyazódva; vagy
 • nem tapadnak a labdához.

A homok és a laza talaj csak a green-en számít laza természetes anyagnak, máshol nem.

A hó és természetes jég (de nem a dér) a játékos tetszése szerint vagy ideiglenes víznek (tócsa), vagy laza természetes anyagnak minősül. A harmat és a dér nem laza természetes anyag.

LI

Legközelebbi könnyítési pont (Nearest Point of Relief)

A „legközelebbi könnyítési pont” hivatkozási pontot jelent mozdíthatatlan torlasz (24-2. szabály), rendellenes talajviszony (25-1. szabály) vagy idegen green (25-3. szabály) zavaró hatása esetén, amikor büntetés nélkül könnyítést kapunk.

Ez egy olyan pont a pályán, amely a legközelebb van a labdához:

(i) azonban nincs közelebb a lyukhoz; és

(ii) amelynél – ha a labda odakerülne – nem befolyásolná a zavaró körülmény azt az ütést, amelyet a játékos az eredeti helyről is megtehetett volna, ha a zavaró tényező ott nem állna fenn.

Megjegyzés: A legközelebbi könnyítési pont pontos meghatározásának érdekében a játékosnak célszerű azzal az ütőjével, amellyel következő ütését megtenné – ha a zavaró tényező ott nem állna fenn – utánozni a labda becélzását, a játék irányát és az ilyen ütéshez szükséges lendítést.

Lyuk (Hole)

A „lyuk” átmérőjének 108 mm-nek (4és 1/4 inch) kell lennie, mélységének pedig legalább 101,6 mm-nek (4 inch). Ha a lyuk ki van bélelve, annak a green felszínétől legalább 25,4 mm-rel (1 inch) lejjebb kell kezdődnie, hacsak a talaj természete ezt lehetetlenné nem teszi; külső átmérőjének nem szabad meghaladnia a 108 mm-t (4és 1/4 inch).

Lyukban (Holed)

A labda akkor van „lyukban”, amikor a lyuk kerületén belül nyugalomba kerül, és teljes terjedelmével a lyuk peremének szintje alatt fekszik.

H

Match play formái (Forms of Match Play)

Single (egyéni játék): Olyan mérkőzés, amelyben egy játékos játszik egy másik ellen.

Threesome (háromszemélyes játszma): Olyan mérkőzés, amelyben egy játékos játszik két másik ellen, és mindkét játékosfél egyetlen labdát használ.

Foursome (négyszemélyes játszma): Olyan mérkőzés, amelyben két játékos játszik másik kettő ellen, és mindkét fél egyetlen labdát használ. Three-ball (háromlabdás játszma): Három játékos játszik egymás el-len, mindenki a saját labdájával. Mindegyik játékos két különböző mérkőzést játszik.

Best-ball (legjobb labdás játszma): Olyan mérkőzés, amelyben egy játékos két másik játékos jobb labdája vagy három másik játékos leg-jobb labdája ellen játszik.

Four-ball (négylabdás játszma): Olyan mérkőzés, amelyben két játé-kos a jobbik labdájával játszik két másik játékos jobbik labdájával szemben.

Megfigyelő (Observer)

A „megfigyelő” olyan személy, akit a Bizottság kijelöl, hogy segítsen a bírónak ténykérdések eldöntésében, és jelentsen neki bármilyen szabályszegést. A megfigyelő ne kezelje a zászlórudat, ne álljon a lyuknál, vagy ne jelezze annak helyét, továbbá ne emelje fel a labdát vagy ne jelölje meg annak helyét.

Mozgó vagy elmozdult labda (Move or Moved)

Egy labda akkor tekintendő „elmozdult”-nak, ha elhagyja helyét, és egy másik helyen állapodik meg.

Oldalsó vízakadály (Lateral Water Hazard)

„Oldalsó vízakadály”-nak számít az a vízakadály vagy a vízakadálynak az a része, amelynek olyan a fekvése, hogy nem lehetséges vagy a Bizottság szerint gyakorlatilag lehetetlen labdát ejteni a vízakadály mögött úgy, hogy az összhangban legyen a 26-1b szabállyal. Min-den, az oldalsó vízakadály határain belül elhelyezkedő talaj és víz az oldalsó vízakadály részét képezi.

Amikor az oldalsó vízakadály szélét karók jelölik, akkor a karók az oldalsó vízakadályon belül vannak, és az oldalsó vízakadály szélét a karóknak a talaj szintjénél lévő legközel ebbi külső pontjai határozzák meg. Amikor az oldalsó vízakadály meghatározására karókat és vonalat is használnak, akkor a karók az oldalsó vízakadály területét, a vonalak pedig annak szélét határozzák meg. Amikor az oldalsó vízakadály szélét egy vonal jelöli a talajon, akkor a vonal maga az oldalsó vízakadályon belül van. Az oldalsó vízakadály széle függőlegesen felfelé terjed, de lefelé nem.

A labda akkor van oldalsó vízakadályban, amikor abban fekszik, vagy bármelyik része érintkezik a területtel.

Az oldalsó vízakadályt határoló vagy azt meghatározó karók torlaszoknak minősülnek.

 1. megjegyzés: Az oldalsó vízakadályként megjátszandó vízakadályt egyedileg, a többi jelöléstől megkülönböztethetően kell megjelölni. Az oldalsó vízakadály határának jelzésére használt karóknak vagy vonalaknak pirosnak kell lenniük.
 2. megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan helyi szabályt, amivel megtiltja a játékot olyan környezet-érzékeny területről, amely oldalsó vízakadálynak van jelölve.
 3. megjegyzés: A Bizottság vízakadálynak minősíthet egy oldalsó víz-akadályt.

LWH

Pálya (Course)

A „pálya” az egész terület bármilyen határon belül, amelyet a Bizottság állapít meg (lásd a 33-2. szabályt).

Provizórikus labda (Provisional Ball)

A „provizórikus labda” a 27-2. szabály szerint megjátszott labda, amelyet egy olyan labda helyett játszanak meg, amely a vízakadályon kívül elveszhetett vagy határon kívüli területen lehet.

Putt-vonal (Line of Putt)

A „putt-vonal” az az útvonal, amerre a green-en történő ütés után a labda – a játékos szándéka szerint – haladni fog. Kivéve a 16-1e sza-bályban foglaltakat, a putt-vonal magában foglal egy ésszerű távolságot a szándékolt vonal mindkét oldalán. A putt-vonal nem terjed tovább a lyuknál.

Rendellenes talajviszonyok (Abnormal Ground Conditions)

„Rendellenes talajviszony”-nak számít bármilyen ideiglenes víz (tócsa), felújítás alatti terület vagy lyuk, továbbá földben élő, kotoréklakó állat, csúszómászó vagy madár okozta lyuk, csapás vagy járat a pályán.

RT

Single

Lásd „Match play formái” és „Stroke play formái”.

Stroke play formái (Forms of Stroke Play)

Individual (egyéni vagy egyes): Olyan mérkőzés, amelyben minden versenyző egyénileg játszik.

ST

Foursome (négyszemélyes játszma): Olyan mérkőzés, amelyben két versenyző mint játékostársak játszanak, és egy labdát játszanak meg. Four-ball (négylabdás játszma): Olyan mérkőzés, amelyben két versenyzô mint játékostársak játszanak, mindenki a saját labdájával. A játékostársak alacsonyabb eredménye lesz az eredmény az adott szakaszon. Ha a játékostársak egyike nem tudja befejezni a szakaszt, akkor sincs büntetés.

Megjegyzés: A bogey-, par- és Stableford-versenyekkel kapcsolatban lásd a 32-1. szabályt.

Szabály vagy szabályok (Rule or Rules)

A „Szabály” kifejezés magában foglalja:

 1. A golf szabályait és értelmezésüket, ahogyan azokat Döntések a golf szabályairól című kiadvány tartalmazza;
 2. Bármilyen Versenyszabályzat, amelyet a Bizottság a 33-1. szabály és az I. Függelék értelmében állapított meg;
 3. Bármelyik helyi szabályt, amelyet a Bizottság a 33-8a szabály és az I. Függelék értelmében állapított meg; és érvényes
 4. az alábbi specifikációkra:

(i) az ütők és a labda a II. és III. Függelék, illetve „Az ütők és labdák szabályleírása” című kiadványban található értelmezés alapján; és

(ii) az eszközök és egyéb felszerelés a IV. Függelékben foglaltak szerint.

Tanács (Advice)

„Tanács”-nak számít minden felvilágosítás, javaslat vagy sugallat, amely befolyásolhatja a versenyzőt játékában, ütőválasztásában vagy ütésmódjában. A szabályokkal, távolsággal kapcsolatos felvilágosítás vagy az olyan nyilvános információ, mint az akadályok vagy a gree-nen lévő zászlórúd helyzete, nem számít tanácsnak.

Three-Ball

Lásd „Match play formái”.

Threesome

Lásd „Match play formái”.

Torlaszok (Obstructions)

„Torlasz” bármi, ami mesterséges, beleértve az utak és ösvények mesterséges felszínét és szegélyeit, továbbá a műjeget. Kivételt képeznek:

 1. A határon kívüli területet jelölő tárgyak, úgymint falak, kerítések, karók és korlátok;
 2. Egy határon kívüli területen lévő mozdíthatatlan mesterséges tárgy bármelyik része; és
 3. Bármely építmény, amelyet a Bizottság a pálya szerves részének nyilvánít.

Mozdítható egy torlasz, ha különösebb erőfeszítés, a játék túlzott késedelme és károkozás nélkül el lehet mozdítani. Egyébként mozdíthatatlan torlasznak minősül.

Megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan helyi szabályt, hogy a mozdítható torlaszt mozdíthatatlan torlasznak minősíti.

OB

Tócsa, ideiglenes víz (Casual Water)

Az „Ideiglenes víz” a pályán összegyűlt bármilyen ideiglenes víz, amely nem vízakadályban van, és amely látható, mielőtt vagy miután a játékos felveszi a beállását. A hó (a dér nem) és a természetes jég a játékos választása szerint vagy ideiglenes víznek, vagy laza természetes anyagnak tekintendő. A műjég torlasznak számít. A harmat és a dér nem ideiglenes víz. Egy labda akkor van ideiglenes vízben, amikor benne fekszik, vagy bármelyik része érintkezik vele.

Ütés (Stroke)

Az „ütés” az ütő előre irányuló mozgása, azzal a szándékkal, hogy megüssük és elmozdítsuk a labdát, de ha a játékos szándékosan megállítja lefelé tartó lendítését, mielőtt az ütőfej eléri a labdát, akkor nem tett ütést.

Versenyző (Competitor)

A „versenyző” olyan játékos, aki részt vesz egy stroke play versenyben. A „versenyzőtárs” bármelyik személy, akivel a versenyző játszik. Egyik sem játékostársa a másiknak. A stroke play foursome és fourball versenyekben, ahol a verseny-kiírás megengedi, a „versenyző” vagy „versenyzőtárs” szó a játékos-társat is jelenti.

Versenyzőtárs (Fellow-Competitor)

Lásd „Versenyző”.

Vétlen eset (Rub of the Green)

„Vétlen eset” akkor történik, amikor bármilyen külső tényező véletlenül eltéríti vagy megállítja a mozgásban lévő labdát (lásd a 19-1. szabályt).

Vízakadály (Water Hazard)

„Vízakadály” bármelyik tenger, tó, pocsolya, folyó, csatorna, felszíni vízelvezető árok vagy egyéb nyitott vízfolyás (akár tartalmaz vizet, akár nem) és bármilyen hasonló természetű dolog a pálya területén. A víz-akadály szélén belüli minden talaj vagy víz a vízakadály részét képezi. Amikor a vízakadály szélét karók jelölik, akkor a karók a vízakadályban lévőnek számítanak, és a vízakadály széle a karóknak a talaj szintjénél lévő legközelebbi külső pontjai határozzák meg. Amikor a vízakadály meghatározására karókat és vonalat is használnak, akkor a karók a vízakadályt azonosítják be, a vonalak pedig annak szélét jelölik. Amikor a vízakadály szélét egy vonal jelöli a talajon, akkor a vonal maga a vízakadályon belül van. A vízakadály széle függőlegesen felfelé és lefelé is terjed.

Egy labda akkor van vízakadályban, amikor abban fekszik, vagy bár-melyik része érintkezik a területtel.

A vízakadályt határoló vagy azt meghatározó karók torlaszoknak minősülnek.

 1. megjegyzés: A vízakadály jelzésére használt karóknak vagy vonalaknak sárgának kell lenniük.
 2. megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan helyi szabályt, amivel megtiltja a játékot olyan környezet-érzékeny területről, amely vízakadálynak van jelölve.

Zászlórúd (Flagstick)

A „zászlórúd” mozgatható függőleges jelző, amelyen vagy van zászló, illetve egyéb anyag, vagy nincs; és a lyuk közepén áll, hogy mutassa annak helyét. A zászlórúd keresztmetszetének kör alakúnak kell lennie. Kitömött vagy ütéselnyelő anyag, amely túlzottan befolyásolná a labda mozgását, nem használható.

FT

Köszönet a Magyar Golf Szövetség támogatóinak
Gyémánt fokozatú támogatónk
OTP Bank
Arany fokozatú támogatóink
Audi R and A Magyar Olimpiai Bizottság
Technológiai Partnerünk
T-Systems
Ezüst fokozatú Támogatóink
Alpiq Exim Groupama Biztosító Samsung
Ásványvíz és üdítőital szállító partnerünk
Szigetközi Friss Víz
Szakmai Támogatónk
Mercedes-Benz Titleist
Médiatámogatóink
M4 Sport Republic Group MTVA