Szövetségünk
az EGA és R&A tagja

Magyar Golf Szövetség

Magyar Golf Szövetség Hungarian Golf Federation
2017. március 03. | Fucskó Tünde

Szabályok modernizálása 2019-től

AS__22P7448Az alábbiakban összefoglaljuk a R&A és az USGA által a szabályok modernizálására javasolt főbb módosításokat. Ezek célja a szabályok egyszerűsítése, egyértelműsítése, egységesítése és könnyebb értelmezhetősége. Mindez a játék élvezhetősége és gyorsítása érdekében, de szellemének és hagyományainak megtartásával történne.

/a./ A JÁTÉKBAN LÉVŐ LABDÁRA VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSOK
(1) Nyugalomban lévő labda véletlen elmozdulása esetén büntetés enyhítése a játékos javára
A labdája elmozdításáért a játékos csak akkor büntethető, ha gyakorlatilag biztos, hogy neki felróható. Vagyis legalább 95% annak valószínűsége, hogy ő tette. De nincs büntetés, ha az elmozdítás a pályán bár-hol keresés közben és véletlenül történt. Továbbá, ha a játékos a labdát vagy a labdajelzőt a green-en mozdította el véletlenül. (Jelenleg ezekért bizonyos szituációkban 1 büntető jár, más esetekben semmi.)
(2) Elmozdult vagy felvett labda visszahelyezésekor a labdát egységesen mindig helyezni kell
Ha az eredeti helye ismert, akkor ott, ha nem akkor a becsült ponton, de mindig az eredetivel azonos fekvésben – pl. fűcsomóra, levél alá, gyökér mellé. (Jelenleg, ha az eredeti hely ismert, akkor helyezni, egyéb-ként ejteni kell.)
(3) Nincs büntetés, ha a labda bárkit és bármit véletlenül eltalál
Akár magát a játékost, vagy annak felszerelését, segítőjét, akár a zászlót kezelő személyt, akár a zászlórudat – amely mindegy, hogy a lyukban áll, a talajon fekszik, vagy kézben tartják. (Jelenleg ezekért 1 büntető jár.)

/b./ KÖNNYÍTÉSEK
(1) Egyszerűbb ejtés és pontosabb, de kisebb ejtési terület
○ A labda bármilyen magasságból ejthető. De esnie kell – az íratlan elvárt mérték legalább 3 cm. A magasság nem a talajtól, hanem az ejtési területen lévő növényzet, természetes vagy mesterséges tárgy tetejétől számít. (Jelenleg nyújtott karral vállmagasságból kell ejteni.)
○ Az ejtett labda az ejtési területről nem gurulhat ki. Semennyit sem. Ha mégis, akkor újra kell ejte-ni, mindaddig amíg sikeres nem lesz. Az ejtések száma nincs korlátozva. (Jelenleg legfeljebb két ütőnyit kigurulhat, de ha többet, vagy nem megengedett helyre, akkor csak egyszer lehet újra ej-teni, utána helyezni kell.)
○ Könnyítés esetén az ejtési terület kisebb lesz, így közelebb kerül ahhoz a ponthoz, ahonnan a játékot folytatni kell. A terület mérete 50cm, illetve 200cm lehet. (Jelenleg ez 1 ütőhossz, illetve 2 ütőhossz.)
(2) Elveszett labda keresési ideje csökken
A megengedett keresési idő legfeljebb 3 perc a keresés megkezdésétől számítva. (Jelenleg ez 5 perc.)
(3) Beágyazódott labda esetén a könnyítés a teljes játéktérre vonatkozik
Beágyazódott labda esetén a könnyítés a játéktéren homokcsapda kivételével bárhol igénybe vehető, kivéve, ha helyi szabály ezt a lehetőséget csak a nyírt sávra, vagy a rövidre nyírt területre korlátozza. (Jelenleg pont fordítva van, a könnyítés alapértelmezés szerint csak a rövidre nyírt területre vonatkozik, és külön helyi szabálynak kell engedélyeznie, hogy máshol is lehessen.)
(4) Könnyítés esetén bármikor lehet új labdát játékba hozni
Akár büntetés nélkül, akár büntetés ellenében igénybe vett könnyítés esetén a játékos dönthet, hogy ha az eredeti labdája megvan, akkor azzal folytatja a játékot, vagy új labdát hoz helyette játékba. (Jelenleg rendellenes talajviszonyok és torlaszok esetén az eredeti labda csak akkor cserélhető le, ha nem elérhető.)

/c./ A PÁLYA EGYES TERÜLETEIRE KORLÁTOZÓDÓ SZABÁLYOK
(1) Egyszerűsítések a célterületen (putting green)
○ Nem jár büntetés a lyukban hagyott kezeletlen zászlórúd eltalálásáért, akkor sem, ha a játékos a greenről gurít. (Jelenleg ezért 2 büntető jár.)
○ A greenen szinte minden sérülés büntetés nélkül javítható – beleértve a stoplinyomokat, vagy ál-latok által okozott sérüléseket. (Jelenleg kizárólag a labdakráterek és a régi lyukak helye javítha-tó.)
○ Nincs büntetés a gurítási vonal érintése, vagy gurítási irány jelzése közben a green megérintése esetén, ha ezzel nem válik a felület a gurítás számára kedvezőbbé. Mindez vonatkozik a játékosra és annak segítőjére. (Jelenleg a gurítási vonal csak hét minősített eseteben érinthető meg, egyéb-ként 2 büntetés jár érte.)
○ Ha a greenről felvett labda a visszatétele után elmozdul, akkor mindig vissza kell tenni az eredeti helyére, függetlenül attól, hogy mitől mozdult el. Legyen az akár szél, víz, gravitáció, vagy egyéb, meg nem állapítható okból. (Jelenleg a külső tényezőnek nem számító elemek hatására elmozdult labdát onnan kell megjátszani, ahová került.)
○ A játékos segítője a greenen lejelölheti és felveheti a játékos labdáját, büntetlenül a játékos külön engedélye nélkül is. (Jelenleg a segítője kéretlen közreműködése esetén a játékos 1 ütés büntetést kap.)
(2) Vízakadály helyett büntető terület (penalty area)
○ A vízakadály fogalma megszűnik, ezzel együtt a rendes és az oldalsó minősítése is. Helyette ugyanolyan jelöléssel büntető terület lesz, amit a Bizottság jelöl ki, és tartalmazhat akármit, pl. vi-zet, erdőt, dzsungelt, sivatagot, lávamezőt, sziklás területet, kőgörgeteget, szakadékot. (Jelenleg a Bizottság csak indokoltan minősíthet vízakadálynak olyan területeket, amelyeknek semmi köze a vízhez, pl. környezetvédelmi okból érzékeny terület esetén.)
○ A büntető területek piros vagy sárga karókkal jelölhetők. Ennek eldöntése kizárólag a Bizottság hatásköre. Megteheti, hogy akár az összes büntető területet piros karósnak minősíti, hogy az ol-dalirányú könnyítést bárhol igénybe lehessen venni. (Jelenleg a vízakadály szabály szerint sárga karós, és piros karó csak ott lehet indokolt, ahol a könnyítéshez nem lehet a labdát a zászló vonalában hátra vinni.)
○ Piros büntető terület esetén megszűnik az a lehetőség, hogy a labda belépési pontjának tükrözésével a könnyítés az akadály túloldalán is igénybe vehető, hacsak a Bizottság nem hoz olyan helyi szabályt, amely azt megengedi. (Jelenleg oldalsó vízakadály esetén ez a lehetőség él, és helyi szabállyal nem törölhető.)
○ A büntető területen nem jár büntetés, ha a játékos laza természetes tárgyat (pl. kavics, falevél, faág) megérint, vagy elmozdít, vagy ha kézzel vagy ütővel a talajhoz ér. (Jelenleg mindezekért 2 büntető jár.)
(3) Egyszerűsítések a homok csapdákban (bunker)
○ Homok akadályban nem jár büntetés, ha a játékos laza természetes tárgyat (pl. kavics, falevél, fa-ág) megérint, vagy elmozdít. (Jelenleg ezért 2 büntető jár.)
○ Homok akadályban a homok érintése csak abban az esetben tilos, ha (1) a játékos kézzel vagy ütővel teszteli a bunker állapotát, vagy (2) az ütőjével a homokhoz ér próba lendítés közben közvetlenül a labdája előtt vagy mögött, vagy a rendes ütés közben hátra lendítéskor. Egyébként nincs büntetés, ha a játékos kézzel vagy ütővel a homokhoz ér. (Jelenleg bármilyen érintés következménye 2 büntető.)
○ Játszhatatlannak minősített labda kihozható a homok csapdából és két büntetőért ejthető a zászló vonalában hátrafelé akármilyen távolságra.(Jelenleg ezért általában kizárás, méltányolható esetben a játszhatatlan labdán felül 2 büntető jár.)
/d./ ESZKÖZÖK MEGENGEDETT HASZNÁLATA
(1) Sérült ütők
○ A játék közben megsérült ütő akkor is tovább használható, ha a sérülésért a játékos maga felelős, pl. az ütőt dühében tette tönkre. (Jelenleg csak akkor játszhat vele tovább, ha a sérülésről nem tehet.)
○ Azonban a játékosnak felróható módon megsérült ütőt nem cserélheti le. (Jelenleg is ugyanez ér-vényes.)
(2) Sérült labda
Játék közben megsérült labda csak akkor cserélhető le, ha a sérülés jellege vágás vagy repedés, de nem cserélhető le, ha csak az alakja deformálódott. (Jelenleg a deformált labda játékra alkalmatlannak minő-sül, és lecserélhető.)
(3) Távolság mérő eszközök
Távolság mérésre alkalmas eszközök erre a célra használhatók, kivéve, ha azt helyi szabály tiltja. (Jelenleg pont fordítva, a használatukat helyi szabálynak kell engedélyeznie.)
/e./ FELKÉSZÜLÉS ÉS AZ ÜTÉS VÉGREHAJTÁSA
Szigorítás: A játékos segítője már a beállás megkezdésétől kezdve egészen az ütés befejezéséig nem tartózkodhat az ütés vonalában a játékos mögött. (Jelenleg ez csak az ütés alatt tilos.)
/f./ A JÁTÉK GYORSÍTÁSA
○ Erősen javallott, hogy minden játékos, mihelyst sorra kerül, minden ütését legfeljebb 40 másod-percen belül végrehajtsa, de általában ennél gyorsabban. (Jelenleg a Versenyszabályzat tartalmaz 40-60 mp közötti különböző időkorlátokat.)
○ Stroke play játékban ajánlott, hogy az ütésre felkészült játékos, akár soron kívül is játsszon, a biztonságosság és ésszerűség határain belül. (Jelenleg sem jár büntetés stroke play játékban a soron kívüli játékért.)
○ Új lehetőség: A szabályok elismerik a stroke play ütéskorláttal játszott formáját, melyben a szakaszonként játszható ütések száma korlátozott (pl. dupla par vagy tripla bogi), amelynek elérésekor vagy túllépésekor a játékos felveheti a labdát, és folytathatja a játékot a következő szakaszon. A korlátot a Bizottság határozza meg. (Jelenleg ez a lehetőség szabály szerint nem létezik.)
/g./ VISELKEDÉSI NORMÁK ÉS BIZALMI ELV
A szabályok arra épülnek, hogy miközben ragaszkodni kell a magas viselkedési normákhoz, ugyanakkor meg kell bízni a játékosok becsületességében.
○ Az új rendelkezések megerősítik a játékosok által a pályán követendő magas viselkedési normák megkövetelését, és a Bizottság jogkörét a súlyos cselekményeket elkövető játékosok kizárására.
○ A Bizottságok felhatalmazást kapnak a játékosok által követendő helyi viselkedési kód kidolgozására, és annak megsértése esetén alkalmazandó büntetések hozzárendelésére. Eszerint a kizárás helyett enyhébb büntetések is alkalmazhatók. (Jelenleg a Bizottság csak kizárással élhet.)
○ A játékosnak nem kell bejelentenie, hogy a labdáját fel kívánja venni pl. azonosítás végett, és nem kell odahívnia egy játékostársat az eljárás szabályosságának ellenőrzése végett. (Jelenleg ez kötelező, különben 1 ütés büntetést kap.)
○ Ha a játékosnak a szabályok szerint becsléssel vagy méréssel kell megállapítania valamely helyet, pontot, irányt, területet vagy távolságot, az ésszerű döntését nem lehet felülbírálni utólag felmerült bizonyítékok (pl. videó felvétel) alapján, amennyiben a játékos mindent megtett, ami ésszerűen elvárható az adott körülmények között, a becslés vagy mérés pontossága érdekében.

TERVEZETT LÉPÉSEK
Az új „Szabálykönyv” azokra a szabályokra koncentrál, amelyeket minden játékosnak tudnia kell.
Külön „Bizottsági Feladatok” könyv fogja tartalmazni a bizottsági hatáskörbe tartozó intézkedéseket.
A Döntések Könyve helyébe lépő „Kézikönyv” a kérdés/felelet jellegű döntés gyűjtemény helyett inkább magyarázó jellegű tanácsadásból áll.
A Szabálykönyv rövidített változata lesz a „Szabályismeret” könyv, amely minden szabályt tartalmaz a játé-kosok számára érthetően megfogalmazva, az indoklások nélkül, de utalásokkal a Szabálykönyv pontjaira.

2017.03.03
Összeállítást készítette: Bodor Tibor

Köszönet a Magyar Golf Szövetség támogatóinak
Gyémánt fokozatú támogatónk
OTP Bank
Arany fokozatú támogatóink
Audi R and A Magyar Olimpiai Bizottság
Technológiai Partnerünk
T-Systems
Ezüst fokozatú Támogatóink
Alpiq Exim Groupama Biztosító Samsung
Ásványvíz és üdítőital szállító partnerünk
Szigetközi Friss Víz
Szakmai Támogatónk
Mercedes-Benz Titleist
Médiatámogatóink
M4 Sport Republic Group MTVA